Diagnoza skupiny
Skupiny diagnoz

katalog diagnoz dle MKN-10

 • A00-A09   ( 70 Články )
  Střevní infekční nemoci
 • A15-A19   ( 42 Články )
  Tuberkulóza
 • A20-A28   ( 55 Články )
  Některé bakteriální zoonózy
 • A30-A49   ( 93 Články )
  Jiné bakteriální nemoci
 • A50-A64   ( 61 Články )
  Infekce přenášené převážně sexuálním stykem
 • A65-A69   ( 28 Články )
  Jiné spirochétové nemoci
 • A70-A74   ( 9 Články )
  Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
 • A75-A79   ( 19 Články )
  Rickettsiózy
 • A80-A89   ( 49 Články )
  Virové infekce centrální nervové soustavy
 • A90-A99   ( 35 Články )
  Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
 • B00-B09   ( 48 Články )
  Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
 • B15-B19   ( 23 Články )
  Virová hepatitida
 • B20-B24   ( 30 Články )
  Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
 • B25-B34   ( 40 Články )
  Jiné virové nemoci
 • B35-B49   ( 107 Články )
  Mykózy
 • B50-B64   ( 47 Články )
  Protozoární nemoci
 • B65-B83   ( 89 Články )
  Helmintózy – hlístové nemoci
 • B85-B89   ( 23 Články )
  Zavšivení‚ napadení roztoči nebo jinými členovci
 • B90-B94   ( 14 Články )
  Následky infekčních a parazitárních nemocí
 • B95-B97   ( 30 Články )
  Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens
 • B99   ( 1 Článek )
  Jiné infekční nemoci
 • C00-C14   ( 78 Články )
  Ret‚ dutina ústní a hltan
 • C15-C26   ( 72 Články )
  Trávicí ústrojí
 • C30-C39   ( 37 Články )
  Dýchací a nitrohrudní orgány
 • C40-C41   ( 15 Články )
  Kost a kloubní chrupavka
 • C43-C44   ( 22 Články )
  Kůže
 • C45-C49   ( 39 Články )
  Mezoteliální a měkká tkáň
 • C50-C50   ( 10 Články )
  Prs
 • C51-C58   ( 31 Články )
  Ženské pohlavní orgány
 • C60-C63   ( 18 Články )
  Mužské pohlavní orgány
 • C64-C68   ( 19 Články )
  Močové ústrojí
 • C69-C72   ( 34 Články )
  Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy
 • C73-C75   ( 14 Články )
  Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • C76-C80   ( 39 Články )
  Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací
 • C81-C96   ( 92 Články )
  Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
 • C97   ( 1 Článek )
  Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací
 • D00-D09   ( 66 Články )
  Novotvary in situ
 • D10-D36   ( 180 Články )
  Nezhoubné novotvary
 • D37-D48   ( 86 Články )
  Novotvary nejistého nebo neznámého chování
 • D50-D53   ( 23 Články )
  Nutriční anemie
 • D55-D59   ( 37 Články )
  Hemolytické anemie
 • D60-D64   ( 24 Články )
  Aplastické a jiné anemie
 • D65-D69   ( 23 Články )
  Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
 • D70-D77   ( 32 Články )
  Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
 • D80-D89   ( 54 Články )
  Některé poruchy mechanismu imunity
 • E00-E07   ( 48 Články )
  Poruchy štítné žlázy
 • E10-E14   ( 55 Články )
  Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová
 • E15-E16   ( 9 Články )
  Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
 • E20-E35   ( 91 Články )
  Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
 • E40-E46   ( 9 Články )
  Podvýživa – malnutrice
 • E50-E64   ( 57 Články )
  Jiné nutriční karence
 • E65-E68   ( 14 Články )
  Obezita a jiné hyperalimentace
 • E70-E90   ( 128 Články )
  Poruchy přeměny látek – metabolismu
 • F00-F09   ( 44 Články )
  Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F10-F19   ( 110 Články )
  Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • F20-F29   ( 31 Články )
  Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30-F39   ( 42 Články )
  Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40-F48   ( 49 Články )
  Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F50-F59   ( 37 Články )
  Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
 • F60-F69   ( 51 Články )
  Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F70-F79   ( 30 Články )
  Mentální retardace
 • F80-F89   ( 27 Články )
  Poruchy psychického vývoje
 • F90-F98   ( 45 Články )
  Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
 • F99   ( 1 Článek )
  Neurčená duševní porucha
 • G00-G09   ( 36 Články )
  Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
 • G10-G13   ( 20 Články )
  Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
 • G20-G26   ( 36 Články )
  Extrapyramidové a pohybové poruchy
 • G30-G32   ( 14 Články )
  Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
 • G35-G37   ( 15 Články )
  Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
 • G40-G47   ( 57 Články )
  Poruchy záchvatové – paroxyzmální
 • G50-G59   ( 70 Články )
  Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
 • G60-G64   ( 28 Články )
  Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
 • G70-G73   ( 30 Články )
  Nemoci myoneurálního spojení a svalů
 • G80-G83   ( 27 Články )
  Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
 • G90-G99   ( 55 Články )
  Jiné poruchy nervové soustavy
 • H00-H06   ( 47 Články )
  Nemoci očního víčka‚ slzného ústrojí a očnice
 • H10-H13   ( 23 Články )
  Onemocnění spojivky
 • H15-H22   ( 54 Články )
  Nemoci skléry‚ rohovky‚ duhovky a řasnatého tělesa
 • H25-H28   ( 24 Články )
  Onemocnění čočky
 • H30-H36   ( 44 Články )
  Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice – retiny
 • H40-H42   ( 13 Články )
  Glaukom
 • H43-H45   ( 22 Články )
  Nemoci sklivce a očního bulbu
 • H46-H48   ( 14 Články )
  Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
 • H49-H52   ( 33 Články )
  Poruchy očních svalů‚ binokulárního pohybu‚ akomodace a refrakce
 • H53-H54   ( 20 Články )
  Poruchy vidění a slepota
 • H55-H59   ( 14 Články )
  Jiné nemoci oka a očních adnex
 • H60-H62   ( 23 Články )
  Nemoci zevního ucha
 • H65-H75   ( 54 Články )
  Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
 • H80-H83   ( 22 Články )
  Nemoci vnitřního ucha
 • H90-H95   ( 36 Články )
  Jiná onemocnění ucha
 • I00-I02   ( 10 Články )
  Akutní revmatická horečka
 • I05-I09   ( 31 Články )
  Chronické revmatické choroby srdeční
 • I10-I15   ( 18 Články )
  Hypertenzní nemoci
 • I20-I25   ( 41 Články )
  Ischemické nemoci srdeční
 • I26-I28   ( 14 Články )
  Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
 • I30-I52   ( 134 Články )
  Jiné formy srdečního onemocnění
 • I60-I69   ( 74 Články )
  Cévní nemoci mozku
 • I70-I79   ( 58 Články )
  Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
 • I80-I89   ( 57 Články )
  Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
 • I95-I99   ( 19 Články )
  Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
 • J00-J06   ( 28 Články )
  Akutní infekce horních dýchacích cest
 • J09-J18   ( 1 Článek )
  Chřipka a zánět plic – pneumonie
 • J10-J18   ( 42 Články )
 • J20-J22   ( 16 Články )
  Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
 • J30-J39   ( 56 Články )
  Jiné nemoci horních dýchacích cest
 • J40-J47   ( 24 Články )
  Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí
 • J60-J70   ( 51 Články )
  Nemoci plic způsobené zevními činiteli
 • J80-J84   ( 8 Články )
  Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
 • J85-J86   ( 8 Články )
  Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
 • J90-J94   ( 16 Články )
  Jiné nemoci pohrudnice
 • J95-J99   ( 27 Články )
  Jiné nemoci dýchací soustavy
 • K00-K14   ( 122 Články )
  Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
 • K20-K31   ( 82 Články )
  Nemoci jícnu‚ žaludku a dvanáctníku
 • K35-K38   ( 13 Články )
  Nemoci apendixu – červovitého přívěsku
 • K40-K46   ( 34 Články )
  Kýly
 • K50-K52   ( 21 Články )
  Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida
 • K55-K63   ( 68 Články )
  Jiné nemoci střev
 • K65-K67   ( 15 Články )
  Nemoci peritonea – pobřišnice
 • K70-K77   ( 58 Články )
  Nemoci jater
 • K80-K87   ( 47 Články )
  Nemoci žlučníku‚ žlučových cest a slinivky břišní
 • K90-K93   ( 27 Články )
  Jiné nemoci trávicí soustavy
 • L00-L08   ( 34 Články )
  Infekce kůže a podkožního vaziva
 • L10-L14   ( 27 Články )
  Puchýřnatá – bulózní – onemocnění
 • L20-L30   ( 68 Články )
  Dermatitida a ekzém
 • L40-L45   ( 35 Články )
  Papuloskvamózní onemocnění
 • L50-L54   ( 27 Články )
  Kopřivka – urticaria – a erytém
 • L55-L59   ( 31 Články )
  Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
 • L60-L75   ( 88 Články )
  Nemoci kožních adnex
 • L80-L99   ( 90 Články )
  Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
 • M00-M03   ( 27 Články )
  Infekční artropatie
 • M05-M14   ( 71 Články )
  Zánětlivé polyartropatie
 • M15-M19   ( 40 Články )
  Artrózy
 • M20-M25   ( 59 Články )
  Jiná onemocnění kloubů
 • M30-M36   ( 51 Články )
  Systémová onemocnění pojivové tkáně
 • M40-M43   ( 30 Články )
  Deformující dorzopatie
 • M45-M49   ( 33 Články )
  Spondylopatie
 • M50-M54   ( 32 Články )
  Jiné dorzopatie
 • M60-M63   ( 30 Články )
  Onemocnění svalů
 • M65-M68   ( 26 Články )
  Onemocnění synoviální blány a šlachy
 • M70-M79   ( 74 Články )
  Jiná onemocnění měkké tkáně
 • M80-M85   ( 50 Články )
  Poruchy hustoty a struktury kosti
 • M86-M90   ( 41 Články )
  Jiné osteopatie
 • M91-M94   ( 31 Články )
  Chondropatie
 • M95-M99   ( 30 Články )
  Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
 • N00-N08   ( 96 Články )
  Nemoci glomerulů
 • N10-N16   ( 37 Články )
  Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
 • N17-N19   ( 11 Články )
  Selhání ledvin
 • N20-N23   ( 14 Články )
  Urolitiáza
 • N25-N29   ( 19 Články )
  Jiné nemoci ledvin a močovodů
 • N30-N39   ( 53 Články )
  Jiné nemoci močové soustavy
 • N40-N51   ( 52 Články )
  Nemoci mužských pohlavních orgánů
 • N60-N64   ( 20 Články )
  Nemoci prsu
 • N70-N77   ( 44 Články )
  Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů
 • N80-N98   ( 146 Články )
  Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
 • N99-N99   ( 9 Články )
  Jiná onemocnění močové a pohlavní soustavy
 • O00-O08   ( 81 Články )
  Těhotenství končící potratem
 • O10-O16   ( 23 Články )
  Edém‚ proteinurie a hypertenzní onemocnění (pozdní gestóza) v těhotenství‚ při porodu a v šestinedělí
 • O20-O29   ( 65 Články )
  Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
 • O30-O48   ( 97 Články )
  Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
 • O60-O75   ( 117 Články )
  Komplikace porodu
 • O80-O84   ( 32 Články )
  Porod
 • O85-O92   ( 53 Články )
  Komplikace spojené převážně s šestinedělím
 • O94-O99   ( 1 Článek )
  Jiné porodnické stavy‚ nezařazené jinde
 • O95-O99   ( 23 Články )
 • P00-P04   ( 53 Články )
  Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
 • P05-P08   ( 14 Články )
  Poruchy spojené s délkou těhotenství a s růstem plodu
 • P10-P15   ( 49 Články )
  Poranění za porodu
 • P20-P29   ( 63 Články )
  Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
 • P35-P39   ( 34 Články )
  Infekce specifické pro perinatální období
 • P50-P61   ( 73 Články )
  Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
 • P70-P74   ( 31 Články )
  Přechodné poruchy endokrinní a přeměny látek specifické pro plod a novorozence
 • P75-P78   ( 15 Články )
  Poruchy trávicí soustavy plodu a novorozence
 • P80-P83   ( 18 Články )
  Stavy postihující kůži a regulaci teploty plodu a novorozence
 • P90-P96   ( 37 Články )
  Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
 • Q00-Q07   ( 49 Články )
  Vrozené vady nervové soustavy
 • Q10-Q18   ( 70 Články )
  Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
 • Q20-Q28   ( 82 Články )
  Vrozené vady oběhové soustavy
 • Q30-Q34   ( 37 Články )
  Vrozené vady dýchací soustavy
 • Q35-Q37   ( 24 Články )
  Rozštěp rtu a rozštěp patra
 • Q38-Q45   ( 67 Články )
  Jiné vrozené vady trávicí soustavy
 • Q50-Q56   ( 59 Články )
  Vrozené vady pohlavních orgánů
 • Q60-Q64   ( 45 Články )
  Vrozené vady močové soustavy
 • Q65-Q79   ( 134 Články )
  Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
 • Q80-Q89   ( 67 Články )
  Jiné vrozené vady
 • Q90-Q99   ( 77 Články )
  Abnormality chromozomů nezařazené jinde
 • R00-R09   ( 42 Články )
  Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
 • R10-R19   ( 26 Články )
  Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
 • R20-R23   ( 22 Články )
  Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
 • R25-R29   ( 23 Články )
  Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
 • R30-R39   ( 15 Články )
  Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
 • R40-R46   ( 42 Články )
  Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
 • R47-R49   ( 14 Články )
  Příznaky a znaky týkající se řeči a hlasu
 • R50-R69   ( 63 Články )
  Celkové příznaky a znaky
 • R70-R79   ( 40 Články )
  Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
 • R80-R82   ( 13 Články )
  Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
 • R83-R89   ( 66 Články )
  Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin‚ látek a tkání bez diagnózy
 • R90-R94   ( 25 Články )
  Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
 • R95-R99   ( 6 Články )
  Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti
 • S00-S09   ( 88 Články )
  Poranění hlavy
 • S10-S19   ( 54 Články )
  Poranění krku
 • S20-S29   ( 72 Články )
  Poranění hrudníku
 • S30-S39   ( 86 Články )
  Poranění břicha‚ dolní části zad‚ bederní páteře a pánve
 • S40-S49   ( 63 Články )
  Poranění ramene a paže (nadloktí)
 • S50-S59   ( 64 Články )
  Poranění lokte a předloktí
 • S60-S69   ( 77 Články )
  Poranění zápěstí a ruky
 • S70-S79   ( 56 Články )
  Poranění kyčle a stehna
 • S80-S89   ( 67 Články )
  Poranění kolena a bérce
 • S90-S99   ( 67 Články )
  Poranění kotníku a nohy pod ním
 • T00-T07   ( 63 Články )
  Poranění postihující více částí těla
 • T08-T14   ( 44 Články )
  Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla
 • T15-T19   ( 31 Články )
  Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
 • T20-T25   ( 54 Články )
  Popáleniny a poleptání povrchu těla‚ určené podle lokalizace
 • T26-T28   ( 31 Články )
  Popáleniny a poleptání omezené na oko a vnitřní orgány
 • T29-T32   ( 40 Články )
  Popáleniny a poleptání mnohočetných a neurčených částí těla
 • T33-T35   ( 31 Články )
  Omrzliny
 • T36-T50   ( 152 Články )
  Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
 • T51-T65   ( 103 Články )
  Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
 • T66-T78   ( 56 Články )
  Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
 • T79-T79   ( 11 Články )
  Některé časné komplikace úrazů
 • T80-T88   ( 91 Články )
  Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
 • T90-T98   ( 56 Články )
  Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
 • U04-U04   ( 2 Články )
  Provizovní určení pro nové diagnózy nejisté etiologie
 • U80-U89   ( 11 Články )
  Bakteriální původce rezistentní na antibiotika
 • V01-V09   ( 30 Články )
  Chodec zraněný při dopravní nehodě
 • V10-V19   ( 82 Články )
  Cyklista zraněný při dopravní nehodě
 • V20-V29   ( 82 Články )
  Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě
 • V30-V39   ( 100 Články )
  Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě
 • V40-V49   ( 100 Články )
  Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě
 • V50-V59   ( 100 Články )
  Člen osádky dodávkového nebo lehkého dopravní nehodě nákladního automobilu zraněný při
 • V60-V69   ( 100 Články )
  Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě
 • V70-V79   ( 100 Články )
  Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě
 • V80-V89   ( 101 Články )
  Jiné nehody při pozemní dopravě
 • V90-V94   ( 55 Články )
  Nehody při vodní dopravě
 • V95-V97   ( 20 Články )
  Nehody při dopravě vzduchem a vesmírným prostorem
 • V98-V99   ( 2 Články )
  Jiné a neurčené dopravní nehody
 • W00-W19   ( 220 Články )
  Pády
 • W20-W49   ( 297 Články )
  Vystavení neživotným mechanickým silám
 • W50-W64   ( 132 Články )
  Vystavení životným mechanickým silám
 • W65-W74   ( 88 Články )
  Náhodné (u)tonutí a potopení
 • W75-W84   ( 99 Články )
  Jiná náhodná ohrožení dýchání
 • W85-W99   ( 121 Články )
  Vystavení elektrickému proudu‚ ozáření a extrémní okolní teplotě a tlaku vzduchu
 • X00-X09   ( 99 Články )
  Vystavení kouři‚ ohni‚ dýmu a plamenům
 • X10-X19   ( 110 Články )
  Kontakt s horkem a horkými látkami
 • X20-X29   ( 110 Články )
  Kontakt s jedovatými živočichy a rostlinami
 • X30-X39   ( 110 Články )
  Vystaveni přírodním silám
 • X40-X49   ( 111 Články )
  Náhodná otrava škodlivými látkami a expozice jejich působení
 • X50-X57   ( 66 Články )
  Přetížení‚ cestování a strádání
 • X58-X59   ( 22 Články )
  Náhodné vystavení jiným a neurčeným faktorům
 • X60-X84   ( 275 Články )
  Úmyslné sebepoškození
 • X85-Y09   ( 266 Články )
 • Y10-Y34   ( 275 Články )
  Případ (událost) nezjištěného úmyslu
 • Y35-Y36   ( 20 Články )
  Zákonný zákrok a válečné operace
 • Y40-Y59   ( 195 Články )
  Léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky jako příčina nežádoucích účinků při léčebném použití
 • Y60-Y69   ( 57 Články )
  Nehody u pacientů při zdravotní péči
 • Y70-Y82   ( 78 Články )
  Nežádoucí příhody související s použitím lékařských přístrojů (pomůcek) při diagnostickém výkonu nebo léčebné péči
 • Y83-Y84   ( 21 Články )
  Operační a jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta či pozdější komplikace‚ bez zmínky o nehodě při výkonu
 • Y85-Y89   ( 17 Články )
  Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti
 • Y90-Y98   ( 21 Články )
  Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
 • Z00-Z13   ( 104 Články )
  Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření
 • Z20-Z29   ( 68 Články )
  Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem
 • Z30-Z39   ( 71 Články )
  Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
 • Z40-Z54   ( 114 Články )
  Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
 • Z55-Z65   ( 106 Články )
  Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
 • Z70-Z76   ( 63 Články )
  Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
 • Z80-Z99   ( 185 Články )
  Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav