Diagnoza skupiny A15-A19
Skupiny diagnoz
Tuberkulóza
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená 490
A150 Tuberkulóza plic, ověřená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace 519
A151 Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací 458
A152 Tuberkulóza plic, ověřená histologicky 445
A153 Tuberkulóza plic, ověřená NS způsoby 463
A154 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená 459
A155 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky ověřená 457
A156 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bakteriologicky a histologicky ověřený 490
A157 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená 461
A158 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená 467
A159 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená 485
A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená 527
A160 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní 569
A161 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno 554
A162 Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření 500
A163 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 487
A164 Tuberkulóza hrtanu,průdušnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 497
A165 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření 471
A167 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 481
A168 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 485
A169 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 470
A17 Tuberkulóza nervové soustavy 478
A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*) 442
A171 Meningeální tuberkulom (G07*) 427
A178 Jiná tuberkulóza nervové soustavy 446
A179 Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*) 452
A18 Tuberkulóza jiných orgánů 480
A180 Tuberkulóza kostí a kloubů 509
A181 Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy 513
A182 Tuberkulózní periferní lymfadenopatie 612
A183 Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin 536
A184 Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva 556
A185 Tuberkulóza oka 426
A186 Tuberkulóza ucha 414
A187 Tuberkulóza nadledvin (E35.1*) 428
A188 Tuberkulóza jiných určených orgánů 444
A19 Miliární tuberkulóza 434
A190 Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa 442
A191 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací 436
A192 Akutní miliární tuberkulóza, NS 428
A198 Jiná miliární tuberkulóza 433
A199 Miliární tuberkulóza, NS 416