Diagnoza skupiny A15-A19
Skupiny diagnoz
Tuberkulóza
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A15 Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená 483
A150 Tuberkulóza plic, ověřená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace 514
A151 Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací 453
A152 Tuberkulóza plic, ověřená histologicky 439
A153 Tuberkulóza plic, ověřená NS způsoby 461
A154 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky ověřená 456
A155 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky ověřená 454
A156 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bakteriologicky a histologicky ověřený 484
A157 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená 458
A158 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky ověřená 464
A159 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená 483
A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená 525
A160 Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní 566
A161 Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno 552
A162 Tuberkulóza plic, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření 497
A163 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 485
A164 Tuberkulóza hrtanu,průdušnice a bronchu,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 494
A165 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bez uvedení bakteriologického nebo histologického ověření 469
A167 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 479
A168 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 482
A169 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS,bez uvedení bakteriol.nebo histol.ověření 466
A17 Tuberkulóza nervové soustavy 473
A170 Tuberkulózní meningitida - meningitis tuberculosa (G01*) 439
A171 Meningeální tuberkulom (G07*) 426
A178 Jiná tuberkulóza nervové soustavy 442
A179 Tuberkulóza nervové soustavy, NS (G99.8*) 449
A18 Tuberkulóza jiných orgánů 477
A180 Tuberkulóza kostí a kloubů 506
A181 Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy 507
A182 Tuberkulózní periferní lymfadenopatie 602
A183 Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin 529
A184 Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva 550
A185 Tuberkulóza oka 423
A186 Tuberkulóza ucha 412
A187 Tuberkulóza nadledvin (E35.1*) 425
A188 Tuberkulóza jiných určených orgánů 441
A19 Miliární tuberkulóza 430
A190 Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa 438
A191 Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací 434
A192 Akutní miliární tuberkulóza, NS 423
A198 Jiná miliární tuberkulóza 431
A199 Miliární tuberkulóza, NS 413