A280

Popis: Pasteurellosis
Klíčová slova: Pasteurellosis, A280
Hits: 428
Skupina: A20-A28
Kod diagnozy A280
Popis A280 Pasteurellosis
skupina MKN 10 A20-A28
Google search výsledky o "Pasteurellosis "
Google images obrázky "Pasteurellosis "