Diagnoza skupiny A65-A69
Skupiny diagnoz
Jiné spirochétové nemoci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A65 Nevenerická syfilis 469
A66 Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce - frambezie (Treponema pertenue) 655
A660 Počáteční frambéziové poškození 523
A661 Mnohočetná frambéziová papilomata 571
A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže 520
A663 Frambéziová hyperkeratóza 491
A664 Frambéziová gumata a vředy 478
A665 Gangóza 451
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů 448
A667 Jiné projevy frambézie 427
A668 Latentní frambézie 428
A669 Frambézie, NS 440
A67 Pinta [carate] 489
A670 Primární poškození při pintě 526
A671 Přechodná poškození při pintě 461
A672 Pozdní poškození při pintě 489
A673 Smíšená poškození při pintě 467
A679 Pinta, NS 425
A68 Návratná horečka - typhus recurrens 453
A680 Návratná horečka, přenášená vešmi 453
A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty 452
A689 Návratná horečka, NS 484
A69 Jiné spirochétové infekce 540
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida 598
A691 Jiné Vincentovy infekce 565
A692 Lymeská nemoc 937
A698 Jiné určené spirochétové infekce 746
A699 Spirochétové infekce, NS 598