Diagnoza skupiny A65-A69
Skupiny diagnoz
Jiné spirochétové nemoci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A65 Nevenerická syfilis 466
A66 Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce - frambezie (Treponema pertenue) 652
A660 Počáteční frambéziové poškození 518
A661 Mnohočetná frambéziová papilomata 558
A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže 519
A663 Frambéziová hyperkeratóza 485
A664 Frambéziová gumata a vředy 474
A665 Gangóza 450
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů 445
A667 Jiné projevy frambézie 425
A668 Latentní frambézie 423
A669 Frambézie, NS 439
A67 Pinta [carate] 487
A670 Primární poškození při pintě 524
A671 Přechodná poškození při pintě 452
A672 Pozdní poškození při pintě 482
A673 Smíšená poškození při pintě 465
A679 Pinta, NS 423
A68 Návratná horečka - typhus recurrens 448
A680 Návratná horečka, přenášená vešmi 451
A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty 450
A689 Návratná horečka, NS 477
A69 Jiné spirochétové infekce 533
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida 596
A691 Jiné Vincentovy infekce 558
A692 Lymeská nemoc 924
A698 Jiné určené spirochétové infekce 735
A699 Spirochétové infekce, NS 589