Diagnoza skupiny A65-A69
Skupiny diagnoz
Jiné spirochétové nemoci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A65 Nevenerická syfilis 458
A66 Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce - frambezie (Treponema pertenue) 645
A660 Počáteční frambéziové poškození 513
A661 Mnohočetná frambéziová papilomata 549
A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže 511
A663 Frambéziová hyperkeratóza 480
A664 Frambéziová gumata a vředy 467
A665 Gangóza 439
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů 440
A667 Jiné projevy frambézie 418
A668 Latentní frambézie 418
A669 Frambézie, NS 432
A67 Pinta [carate] 478
A670 Primární poškození při pintě 520
A671 Přechodná poškození při pintě 445
A672 Pozdní poškození při pintě 470
A673 Smíšená poškození při pintě 460
A679 Pinta, NS 417
A68 Návratná horečka - typhus recurrens 439
A680 Návratná horečka, přenášená vešmi 446
A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty 446
A689 Návratná horečka, NS 468
A69 Jiné spirochétové infekce 524
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida 588
A691 Jiné Vincentovy infekce 544
A692 Lymeská nemoc 899
A698 Jiné určené spirochétové infekce 718
A699 Spirochétové infekce, NS 580