Diagnoza skupiny A65-A69
Skupiny diagnoz
Jiné spirochétové nemoci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A65 Nevenerická syfilis 477
A66 Tropické treponémové nepohlavně šířené infekce - frambezie (Treponema pertenue) 662
A660 Počáteční frambéziové poškození 537
A661 Mnohočetná frambéziová papilomata 594
A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže 532
A663 Frambéziová hyperkeratóza 506
A664 Frambéziová gumata a vředy 487
A665 Gangóza 456
A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů 457
A667 Jiné projevy frambézie 435
A668 Latentní frambézie 437
A669 Frambézie, NS 449
A67 Pinta [carate] 495
A670 Primární poškození při pintě 533
A671 Přechodná poškození při pintě 476
A672 Pozdní poškození při pintě 508
A673 Smíšená poškození při pintě 477
A679 Pinta, NS 431
A68 Návratná horečka - typhus recurrens 460
A680 Návratná horečka, přenášená vešmi 458
A681 Návratná horečka, přenášená klíšťaty 459
A689 Návratná horečka, NS 497
A69 Jiné spirochétové infekce 552
A690 Nekrotizující ulcerativní stomatitida 605
A691 Jiné Vincentovy infekce 586
A692 Lymeská nemoc 963
A698 Jiné určené spirochétové infekce 770
A699 Spirochétové infekce, NS 617