Diagnoza skupiny A70-A74
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 551
A71 Trachom 501
A710 Počáteční stadium trachomu 516
A711 Aktivní stadium trachomu 544
A719 Trachom, NS 530
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi 573
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*) 557
A748 Jiná chlamydiová onemocnění 760
A749 Chlamydiová infekce, NS 633