Diagnoza skupiny A70-A74
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 534
A71 Trachom 484
A710 Počáteční stadium trachomu 499
A711 Aktivní stadium trachomu 510
A719 Trachom, NS 503
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi 549
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*) 540
A748 Jiná chlamydiová onemocnění 722
A749 Chlamydiová infekce, NS 613