Diagnoza skupiny A70-A74
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 540
A71 Trachom 493
A710 Počáteční stadium trachomu 507
A711 Aktivní stadium trachomu 526
A719 Trachom, NS 518
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi 559
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*) 550
A748 Jiná chlamydiová onemocnění 740
A749 Chlamydiová infekce, NS 624