Diagnoza skupiny A70-A74
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A70 Infekce původce: Chlamydia psittaci 538
A71 Trachom 491
A710 Počáteční stadium trachomu 505
A711 Aktivní stadium trachomu 519
A719 Trachom, NS 513
A74 Jiné nemoci způsobené chlamydiemi 554
A740 Chlamydiová konjunktivitida (H13.1*) 546
A748 Jiná chlamydiová onemocnění 733
A749 Chlamydiová infekce, NS 619