Diagnoza skupiny A80-A89
Skupiny diagnoz
Virové infekce centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A80 Akutní poliomyelitida - akutní dětská obrna 486
A800 Akutní paralytická poliomyelitida, spojená s vakcinací (s očkovací látkou) 444
A801 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus importovaný 475
A802 Akutní paralytická poliomyelitida, divoký virus tuzemský 455
A803 Akutní paralytická poliomyelitida, jiná a NS 470
A804 Akutní neparalytická poliomyelitida 464
A809 Akutní poliomyelitida, NS 469
A81 Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy 549
A810 Creutzfeldtova-Jacobova nemoc 488
A811 Subakutní sklerotizující panencefalitida 457
A812 Progresivní multifokální leukoencefalopatie 433
A818 Jiné pomalé virové infekce centrální nervové soustavy 470
A819 Pomalé virové infekce CNS, NS 483
A82 Vzteklina - rabies 439
A820 Vzteklina - lesní 449
A821 Vzteklina - městská 435
A829 Vzteklina, NS 454
A83 Virová encefalitida přenášená komáry 473
A830 Japonská encefalitida 464
A831 Západní koňská encefalitida 483
A832 Východní koňská encefalitida 447
A833 St. Louiská encefalitida 443
A834 Australská encefalitida 472
A835 Kalifornská encefalitida 438
A836 Rocio virová nemoc 472
A838 Jiná virová encefalitida přenášená komáry 453
A839 Virová encefalitida přenášená komáry, NS 475
A84 Virová encefalitida přenášená klíšťaty 485
A840 Encefalitis dálného východu přenášená klíšťaty [Ruská jarně-letní encefalitida] 440
A841 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty 471
A848 Jiná virová encefalitida přenášená klíšťaty 468
A849 Virová encefalitida přenášená klíšťaty, NS 505
A85 Jiná virová encefalitida jinde nezařazená 512
A850 Enterovirová encefalitida (G05.1*) 449
A851 Adenovirová encefalitida (G05.1*) 437
A852 Virová encefalitida přenášená členovci, NS 463
A858 Jiná určená virová encefalitida 461
A86 Neurčená virová encefalitida 516
A87 Virová meningitida 477
A870 Enterovirová meningitida (G02.0*) 533
A871 Adenovirová meningitida (G02.0*) 423
A872 Lymfocytární choriomeningitida 460
A878 Jiné virové meningitidy 466
A879 Virová meningitida, NS 653
A88 Jiné virové infekce centrální nervové soustavy, jinde nezařazené 493
A880 Enterovirová exantémová horečka [Bostonská vyrážka] 594
A881 Epidemické vertigo 439
A888 Jiné určené virové infekce centrální nervové soustavy 478
A89 Neurčená virová infekce centrální nervové soustavy 524