Diagnoza skupiny A90-A99
Skupiny diagnoz
Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A90 Dengue [klasická dengue] 454
A91 Hemoragická horečka dengue 441
A92 Jiná virová horečka přenášená komáry 465
A920 Virová nemoc Chikungunya 445
A921 Horečka o'nyong-nyong 439
A922 Venezuelská koňská horečka 473
A923 Západonilská horečka [West Nile] 435
A924 Horečka Rift Valley 430
A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry 442
A929 Virová horečka přenášená komáry, NS 444
A93 Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené 465
A930 Virová nemoc Oropouche 433
A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever] 444
A932 Colorádská klíšťová horečka 432
A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci 452
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci 453
A95 Žlutá zimnice 432
A950 Lesní žlutá zimnice 456
A951 Městská žlutá zimnice 438
A959 Žlutá zimnice, NS 444
A96 Arenavirová hemoragická horečka 434
A960 Hemoragická horečka Junin 419
A961 Hemoragická horečka Machupo 419
A962 Horečka Lassa 405
A968 Jiná arenavirová hemoragická horečka 442
A969 Arenavirová hemoragická horečka, NS 413
A98 Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená 450
A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka 441
A981 Omská hemoragická horečka 436
A982 Kyasanurská pralesní nemoc 410
A983 Marburgská nemoc 411
A984 Horečka ebola 409
A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem 406
A988 Jiná určená virová hemoragická horečka 455
A99 Neurčená virová hemoragická horečka 458