Diagnoza skupiny A90-A99
Skupiny diagnoz
Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A90 Dengue [klasická dengue] 469
A91 Hemoragická horečka dengue 459
A92 Jiná virová horečka přenášená komáry 472
A920 Virová nemoc Chikungunya 455
A921 Horečka o'nyong-nyong 458
A922 Venezuelská koňská horečka 481
A923 Západonilská horečka [West Nile] 452
A924 Horečka Rift Valley 453
A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry 458
A929 Virová horečka přenášená komáry, NS 453
A93 Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené 474
A930 Virová nemoc Oropouche 441
A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever] 457
A932 Colorádská klíšťová horečka 444
A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci 465
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci 465
A95 Žlutá zimnice 447
A950 Lesní žlutá zimnice 473
A951 Městská žlutá zimnice 455
A959 Žlutá zimnice, NS 460
A96 Arenavirová hemoragická horečka 445
A960 Hemoragická horečka Junin 429
A961 Hemoragická horečka Machupo 425
A962 Horečka Lassa 412
A968 Jiná arenavirová hemoragická horečka 451
A969 Arenavirová hemoragická horečka, NS 419
A98 Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená 460
A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka 457
A981 Omská hemoragická horečka 441
A982 Kyasanurská pralesní nemoc 423
A983 Marburgská nemoc 422
A984 Horečka ebola 417
A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem 417
A988 Jiná určená virová hemoragická horečka 468
A99 Neurčená virová hemoragická horečka 471