Diagnoza skupiny A90-A99
Skupiny diagnoz
Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
A90 Dengue [klasická dengue] 464
A91 Hemoragická horečka dengue 451
A92 Jiná virová horečka přenášená komáry 471
A920 Virová nemoc Chikungunya 451
A921 Horečka o'nyong-nyong 447
A922 Venezuelská koňská horečka 479
A923 Západonilská horečka [West Nile] 443
A924 Horečka Rift Valley 446
A928 Jiná určená virová horečka přenášená komáry 450
A929 Virová horečka přenášená komáry, NS 447
A93 Jiné virové horečky přenášené členovci jinde nezařazené 471
A930 Virová nemoc Oropouche 439
A931 Horečka (přenášená písečnými mouchami) [Sandfly fever] 451
A932 Colorádská klíšťová horečka 438
A938 Jiná určená virová horečka přenášená členovci 459
A94 Neurčená virová horečka přenášená členovci 460
A95 Žlutá zimnice 438
A950 Lesní žlutá zimnice 463
A951 Městská žlutá zimnice 447
A959 Žlutá zimnice, NS 454
A96 Arenavirová hemoragická horečka 438
A960 Hemoragická horečka Junin 425
A961 Hemoragická horečka Machupo 423
A962 Horečka Lassa 410
A968 Jiná arenavirová hemoragická horečka 445
A969 Arenavirová hemoragická horečka, NS 417
A98 Jiná virová hemoragická horečka jinde nezařazená 455
A980 Krymská a Konžská hemoragická horečka 451
A981 Omská hemoragická horečka 438
A982 Kyasanurská pralesní nemoc 416
A983 Marburgská nemoc 418
A984 Horečka ebola 415
A985 Hemoragická horečka s renálním syndromem 411
A988 Jiná určená virová hemoragická horečka 462
A99 Neurčená virová hemoragická horečka 466