Diagnoza skupiny B20-B24
Skupiny diagnoz
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi 594
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi 681
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí 604
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci 565
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí 592
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy 583
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz 589
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii 650
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi 924
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními 636
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci 609
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary 600
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu 635
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu 600
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu 592
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně 623
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů 567
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů 606
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů 590
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi 593
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií 602
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie 608
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome) 566
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde 592
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy 602
B230 Syndrom akutní infekce HIV 616
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií 570
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde 607
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy 683
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] 599