Diagnoza skupiny B20-B24
Skupiny diagnoz
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi 553
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi 641
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí 568
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci 530
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí 555
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy 540
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz 530
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii 582
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi 850
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními 592
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci 576
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary 565
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu 598
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu 563
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu 571
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně 597
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů 541
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů 568
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů 561
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi 556
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií 561
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie 568
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome) 544
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde 560
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy 566
B230 Syndrom akutní infekce HIV 576
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií 536
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde 569
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy 642
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] 557