Diagnoza skupiny B20-B24
Skupiny diagnoz
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi 567
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi 652
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí 578
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci 541
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí 561
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy 547
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz 538
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii 603
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi 874
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními 610
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci 584
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary 574
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu 607
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu 575
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu 578
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně 606
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů 552
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů 577
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů 571
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi 566
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií 573
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie 581
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome) 555
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde 567
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy 575
B230 Syndrom akutní infekce HIV 588
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií 545
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde 580
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy 653
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] 569