Diagnoza skupiny B20-B24
Skupiny diagnoz
Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
B20 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se infekčními a parazit.nemocemi 578
B200 Onemocnění HIV projevující se mykobakteriálními infekcemi 662
B201 Onemocnění HIV s projevy jiných bakteriálních infekcí 591
B202 Onemocnění HIV s projevy cytomegalovirové nemoci 550
B203 Onemocnění HIV s projevy jiných virových infekcí 572
B204 Onemocnění HIV s projevy kandidózy 563
B205 Onemocnění HIV s projevy jiných mykóz 559
B206 Onemocnění HIV s pneumonií způsobenou Pneumocystis carinii 625
B207 Onemocnění HIV s mnohočetnými infekcemi 890
B208 Onemocnění HIV s jinými určenými infekčními a parazitárními onemocněními 620
B209 Onemocnění HIV s projevy neurčené infekční nebo parazitární nemoci 595
B21 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se zhoubnými novotvary 581
B210 Onemocnění HIV s projevy Kaposiho sarkomu 618
B211 Onemocnění HIV s projevy Burkittova lymfomu 585
B212 Onemocnění HIV s projevy jiných typů ne-Hodgkinova lymfomu 583
B213 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů lymfatické,krvetvorné a příbuzné tkáně 613
B217 Onemocnění HIV s projevy mnohočetných zhoubných novotvarů 557
B218 Onemocnění HIV s projevy jiných zhoubných novotvarů 589
B219 Onemocnění HIV s projevy neurčených zhoubných novotvarů 576
B22 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými určenými nemocemi 574
B220 Onemocnění HIV projevující se encefalopatií 584
B221 Onemocnění HIV s projevy lymfoidní intersticiální pneumonie 589
B222 Onemocnění HIV projevující se syndromem chátrání (wasting syndrome) 558
B227 Onemocnění HIV projevující se mnohočetnými onemocněními zařazenými jinde 577
B23 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] projevující se jinými stavy 585
B230 Syndrom akutní infekce HIV 597
B231 Onemocnění HIV s (přetrvávající) generalizovanou lymfadenopatií 554
B232 Onemocnění HIV s hematologickými a imunologickými abnormalitami nezařazenými jinde 589
B238 Onemocnění HIV s jinými určenými stavy 663
B24 Neurčené onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] 581