B962

Popis: Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
Klíčová slova: Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol, B962
Hits: 797
Skupina: B95-B97
Kod diagnozy B962
Popis B962 Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol
skupina MKN 10 B95-B97
Google search výsledky o "Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol "
Google images obrázky "Escherichia coli [E.coli], jako příčina nemoci zařazené do jiných kapitol "