Diagnoza skupiny C00-C14
Skupiny diagnoz
Ret‚ dutina ústní a hltan
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C00 Zhoubný novotvar rtu 441
C000 ZN- horní ret, zevní 467
C001 ZN- dolní ret, zevní 607
C002 ZN- ret zevní, NS 419
C003 ZN- horní ret, vnitřní strana 437
C004 ZN- dolní ret, vnitřní strana 457
C005 ZN- ret neurčen, vnitřní strana 437
C006 ZN- komisura rtů 428
C008 ZN- léze přesahující ret 464
C009 ZN- ret,NS 407
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 604
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 458
C020 ZN- hřbetní strana jazyka 457
C021 ZN- hrana jazyka 604
C022 ZN- spodní strana jazyka 448
C023 ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS 478
C024 ZN- jazyková mandle 495
C028 ZN- léze přesahující jazyk 472
C029 ZN- jazyk, NS 518
C03 Zhoubný novotvar dásně - gingivy 464
C030 ZN- horní dáseň 492
C031 ZN- dolní dáseň 515
C039 ZN- dáseň, NS 461
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 444
C040 ZN- přední část spodiny ústní 531
C041 ZN- postranní část spodiny ústní 434
C048 ZN- léze přesahující spodinu ústní 574
C049 ZN- spodina ústní, NS 641
C05 Zhoubný novotvar patra 440
C050 ZN- tvrdé patro 442
C051 ZN- měkké patro 452
C052 ZN- čípek-uvula 485
C058 ZN- léze přesahující patro 488
C059 ZN- patro, NS 423
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst 423
C060 ZN- sliznice tváře 490
C061 ZN- ústní předsíň - vestibulum oris 461
C062 ZN- retromolární oblast 550
C068 ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst 464
C069 ZN- ústa, NS 518
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 746
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 515
C080 ZN- podčelistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris 499
C081 ZN- podjazyková žláza - glandula sublingualis 479
C088 ZN- léze přesahující velké slinné žlázy 532
C089 ZN- velká slinná žláza NS 427
C09 Zhoubný novotvar mandle - tonzily 455
C090 ZN- fossa tonsillaris 505
C091 ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní) 436
C098 ZN- léze přesahující mandli 701
C099 ZN- mandle - tonsilla, NS 603
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu - orofaryngu 494
C100 ZN- vallecula 520
C101 ZN- přední strana příklopky hrtanové - epiglotidy 451
C102 ZN- boční stěna orofaryngu 473
C103 ZN- zadní stěna orofaryngu 451
C104 ZN- branchiální rozštěp 448
C108 ZN- léze přesahující orofarynx 467
C109 ZN- orofarynx, NS 563
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu - nazofaryngu 470
C110 ZN- horní stěna - strop nosohltanu 433
C111 ZN- zadní stěna nosohltanu 454
C112 ZN- boční stěna nosohltanu 456
C113 ZN- přední stěna nosohltanu 453
C118 ZN- léze přesahující nosohltan 524
C119 ZN- nosohltan - nasopharynx, NS 567
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 500
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 451
C130 ZN- postkrikoidní krajina - regio postcricoidea 452
C131 ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana 542
C132 ZN- zadní stěna hypofaryngu 486
C138 ZN- léze přesahující hypofarynx 502
C139 ZN- hypofarynx, NS 585
C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu 493
C140 ZN- hltan - pharynx NS 421
C141 ZN- laryngofarynx 455
C142 ZN- Waldeyerův kruh 552
C148 ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan 472