Diagnoza skupiny C00-C14
Skupiny diagnoz
Ret‚ dutina ústní a hltan
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C00 Zhoubný novotvar rtu 453
C000 ZN- horní ret, zevní 482
C001 ZN- dolní ret, zevní 623
C002 ZN- ret zevní, NS 425
C003 ZN- horní ret, vnitřní strana 450
C004 ZN- dolní ret, vnitřní strana 461
C005 ZN- ret neurčen, vnitřní strana 446
C006 ZN- komisura rtů 445
C008 ZN- léze přesahující ret 479
C009 ZN- ret,NS 423
C01 Zhoubný novotvar kořene jazyka 612
C02 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka 477
C020 ZN- hřbetní strana jazyka 472
C021 ZN- hrana jazyka 621
C022 ZN- spodní strana jazyka 460
C023 ZN- přední dvě třetiny jazyka, část NS 495
C024 ZN- jazyková mandle 509
C028 ZN- léze přesahující jazyk 487
C029 ZN- jazyk, NS 533
C03 Zhoubný novotvar dásně - gingivy 480
C030 ZN- horní dáseň 504
C031 ZN- dolní dáseň 533
C039 ZN- dáseň, NS 481
C04 Zhoubný novotvar ústní spodiny 461
C040 ZN- přední část spodiny ústní 539
C041 ZN- postranní část spodiny ústní 441
C048 ZN- léze přesahující spodinu ústní 594
C049 ZN- spodina ústní, NS 657
C05 Zhoubný novotvar patra 451
C050 ZN- tvrdé patro 451
C051 ZN- měkké patro 457
C052 ZN- čípek-uvula 493
C058 ZN- léze přesahující patro 504
C059 ZN- patro, NS 439
C06 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí úst 437
C060 ZN- sliznice tváře 507
C061 ZN- ústní předsíň - vestibulum oris 474
C062 ZN- retromolární oblast 570
C068 ZN- léze přesahující jiné a neurčené části úst 477
C069 ZN- ústa, NS 535
C07 Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy 763
C08 Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz 530
C080 ZN- podčelistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris 516
C081 ZN- podjazyková žláza - glandula sublingualis 497
C088 ZN- léze přesahující velké slinné žlázy 543
C089 ZN- velká slinná žláza NS 432
C09 Zhoubný novotvar mandle - tonzily 469
C090 ZN- fossa tonsillaris 519
C091 ZN- tonzilární oblouky (přední) (zadní) 447
C098 ZN- léze přesahující mandli 743
C099 ZN- mandle - tonsilla, NS 629
C10 Zhoubný novotvar ústní části hltanu - orofaryngu 504
C100 ZN- vallecula 540
C101 ZN- přední strana příklopky hrtanové - epiglotidy 463
C102 ZN- boční stěna orofaryngu 481
C103 ZN- zadní stěna orofaryngu 457
C104 ZN- branchiální rozštěp 461
C108 ZN- léze přesahující orofarynx 481
C109 ZN- orofarynx, NS 583
C11 Zhoubný novotvar nosohltanu - nazofaryngu 482
C110 ZN- horní stěna - strop nosohltanu 439
C111 ZN- zadní stěna nosohltanu 465
C112 ZN- boční stěna nosohltanu 470
C113 ZN- přední stěna nosohltanu 469
C118 ZN- léze přesahující nosohltan 532
C119 ZN- nosohltan - nasopharynx, NS 582
C12 Zhoubný novotvar pyriformního sinu 517
C13 Zhoubný novotvar hypofaryngu 462
C130 ZN- postkrikoidní krajina - regio postcricoidea 461
C131 ZN- aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana 552
C132 ZN- zadní stěna hypofaryngu 500
C138 ZN- léze přesahující hypofarynx 526
C139 ZN- hypofarynx, NS 601
C14 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu 504
C140 ZN- hltan - pharynx NS 427
C141 ZN- laryngofarynx 473
C142 ZN- Waldeyerův kruh 567
C148 ZN- léze přesahující ret, ústní dutinu a hltan 491