Diagnoza skupiny C15-C26
Skupiny diagnoz
Trávicí ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C15 Zhoubný novotvar jícnu 566
C150 ZN- krční část jícnu 636
C151 ZN- hrudní část jícnu 578
C152 ZN- břišní část jícnu 595
C153 ZN- horní třetina jícnu 612
C154 ZN- střední třetina jícnu 708
C155 ZN- dolní třetina jícnu 830
C158 ZN- léze přesahující jícen 655
C159 ZN- jícen - oesophagus, NS 671
C16 Zhoubný novotvar žaludku 679
C160 ZN- kardie 733
C161 ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku 693
C162 ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku 862
C163 ZN- antrum pyloricum 894
C164 ZN- pylorus - vrátník 636
C165 ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS 651
C166 ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS 667
C168 ZN- léze přesahující žaludek 872
C169 ZN- žaludek - ventriculus, NS 1007
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 670
C170 ZN- duodenum - dvanáctník 607
C171 ZN- jejunum 623
C172 ZN- ileum 563
C173 ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli 530
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo 564
C179 ZN- tenké střevo, NS 514
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 589
C180 ZN- slepé střevo - caecum 731
C181 ZN- červovitý přívěsek - appendix 651
C182 ZN- vzestupný tračník - colon ascendens 951
C183 ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica 867
C184 ZN- příčný tračník - colon transversum 770
C185 ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis 692
C186 ZN- sestupný tračník - colon descendens 785
C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum 1221
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo 856
C189 ZN- tlusté střevo, NS 1385
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 976
C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta 1102
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 638
C210 ZN- řiť - anus, NS 594
C211 ZN- řitní kanál 627
C212 ZN- kloakogenní zóna 619
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál 766
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 621
C220 Karcinom jaterních buněk 956
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty 774
C222 Hepatoblastom 525
C223 Angiosarkom jater 543
C224 Jiné sarkomy jater 550
C227 Jiné určené karcinomy jater 558
C229 ZN- játra, NS 650
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 688
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 591
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty 632
C241 ZN- Vaterova ampula 719
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty 648
C249 ZN- žlučové cesty, NS 934
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 569
C250 ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis 1253
C251 ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis 917
C252 ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis 730
C253 ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis 543
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní 530
C257 ZN- jiné části pankreatu 582
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní 759
C259 ZN- slinivka břišní - pancreas, NS 686
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů 606
C260 ZN- střeva, část NS 571
C261 ZN- slezina 517
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu 585
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí 640