Diagnoza skupiny C15-C26
Skupiny diagnoz
Trávicí ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C15 Zhoubný novotvar jícnu 553
C150 ZN- krční část jícnu 623
C151 ZN- hrudní část jícnu 567
C152 ZN- břišní část jícnu 573
C153 ZN- horní třetina jícnu 605
C154 ZN- střední třetina jícnu 698
C155 ZN- dolní třetina jícnu 784
C158 ZN- léze přesahující jícen 640
C159 ZN- jícen - oesophagus, NS 650
C16 Zhoubný novotvar žaludku 671
C160 ZN- kardie 727
C161 ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku 678
C162 ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku 828
C163 ZN- antrum pyloricum 875
C164 ZN- pylorus - vrátník 614
C165 ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS 633
C166 ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS 641
C168 ZN- léze přesahující žaludek 841
C169 ZN- žaludek - ventriculus, NS 969
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 643
C170 ZN- duodenum - dvanáctník 598
C171 ZN- jejunum 616
C172 ZN- ileum 555
C173 ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli 519
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo 550
C179 ZN- tenké střevo, NS 504
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 575
C180 ZN- slepé střevo - caecum 719
C181 ZN- červovitý přívěsek - appendix 630
C182 ZN- vzestupný tračník - colon ascendens 920
C183 ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica 841
C184 ZN- příčný tračník - colon transversum 753
C185 ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis 665
C186 ZN- sestupný tračník - colon descendens 748
C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum 1191
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo 833
C189 ZN- tlusté střevo, NS 1364
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 956
C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta 1058
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 622
C210 ZN- řiť - anus, NS 581
C211 ZN- řitní kanál 620
C212 ZN- kloakogenní zóna 609
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál 752
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 602
C220 Karcinom jaterních buněk 920
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty 759
C222 Hepatoblastom 516
C223 Angiosarkom jater 531
C224 Jiné sarkomy jater 540
C227 Jiné určené karcinomy jater 550
C229 ZN- játra, NS 638
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 680
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 579
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty 615
C241 ZN- Vaterova ampula 703
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty 635
C249 ZN- žlučové cesty, NS 873
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 555
C250 ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis 1214
C251 ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis 893
C252 ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis 713
C253 ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis 530
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní 524
C257 ZN- jiné části pankreatu 575
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní 742
C259 ZN- slinivka břišní - pancreas, NS 667
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů 594
C260 ZN- střeva, část NS 559
C261 ZN- slezina 504
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu 575
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí 623