Diagnoza skupiny C15-C26
Skupiny diagnoz
Trávicí ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C15 Zhoubný novotvar jícnu 538
C150 ZN- krční část jícnu 598
C151 ZN- hrudní část jícnu 549
C152 ZN- břišní část jícnu 557
C153 ZN- horní třetina jícnu 595
C154 ZN- střední třetina jícnu 682
C155 ZN- dolní třetina jícnu 729
C158 ZN- léze přesahující jícen 604
C159 ZN- jícen - oesophagus, NS 638
C16 Zhoubný novotvar žaludku 658
C160 ZN- kardie 715
C161 ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku 664
C162 ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku 807
C163 ZN- antrum pyloricum 858
C164 ZN- pylorus - vrátník 597
C165 ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS 604
C166 ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS 613
C168 ZN- léze přesahující žaludek 795
C169 ZN- žaludek - ventriculus, NS 904
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 622
C170 ZN- duodenum - dvanáctník 578
C171 ZN- jejunum 607
C172 ZN- ileum 543
C173 ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli 503
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo 533
C179 ZN- tenké střevo, NS 486
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 557
C180 ZN- slepé střevo - caecum 701
C181 ZN- červovitý přívěsek - appendix 610
C182 ZN- vzestupný tračník - colon ascendens 859
C183 ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica 818
C184 ZN- příčný tračník - colon transversum 734
C185 ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis 632
C186 ZN- sestupný tračník - colon descendens 714
C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum 1151
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo 804
C189 ZN- tlusté střevo, NS 1328
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 927
C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta 963
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 606
C210 ZN- řiť - anus, NS 573
C211 ZN- řitní kanál 609
C212 ZN- kloakogenní zóna 593
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál 741
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 587
C220 Karcinom jaterních buněk 876
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty 741
C222 Hepatoblastom 502
C223 Angiosarkom jater 518
C224 Jiné sarkomy jater 522
C227 Jiné určené karcinomy jater 540
C229 ZN- játra, NS 623
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 660
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 564
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty 600
C241 ZN- Vaterova ampula 679
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty 620
C249 ZN- žlučové cesty, NS 799
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 538
C250 ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis 1179
C251 ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis 856
C252 ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis 690
C253 ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis 510
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní 513
C257 ZN- jiné části pankreatu 557
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní 729
C259 ZN- slinivka břišní - pancreas, NS 646
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů 579
C260 ZN- střeva, část NS 547
C261 ZN- slezina 485
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu 553
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí 606