Diagnoza skupiny C15-C26
Skupiny diagnoz
Trávicí ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C15 Zhoubný novotvar jícnu 548
C150 ZN- krční část jícnu 615
C151 ZN- hrudní část jícnu 558
C152 ZN- břišní část jícnu 567
C153 ZN- horní třetina jícnu 604
C154 ZN- střední třetina jícnu 694
C155 ZN- dolní třetina jícnu 759
C158 ZN- léze přesahující jícen 628
C159 ZN- jícen - oesophagus, NS 648
C16 Zhoubný novotvar žaludku 668
C160 ZN- kardie 724
C161 ZN- fundus ventriculi - klenba žaludku 674
C162 ZN- corpus ventriculi - tělo žaludku 818
C163 ZN- antrum pyloricum 871
C164 ZN- pylorus - vrátník 609
C165 ZN- malá kurvatura žaludku - curvatura ventriculi minor -, NS 620
C166 ZN- velká kurvatura žaludku - curvatura ventriculi maior -, NS 627
C168 ZN- léze přesahující žaludek 826
C169 ZN- žaludek - ventriculus, NS 942
C17 Zhoubný novotvar tenkého střeva 635
C170 ZN- duodenum - dvanáctník 592
C171 ZN- jejunum 615
C172 ZN- ileum 554
C173 ZN- Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli 513
C178 ZN- léze přesahující tenké střevo 546
C179 ZN- tenké střevo, NS 497
C18 Zhoubný novotvar tlustého střeva 567
C180 ZN- slepé střevo - caecum 711
C181 ZN- červovitý přívěsek - appendix 625
C182 ZN- vzestupný tračník - colon ascendens 895
C183 ZN- jaterní ohbí - flexura hepatica 828
C184 ZN- příčný tračník - colon transversum 746
C185 ZN- slezinné ohbí - flexura lienalis 653
C186 ZN- sestupný tračník - colon descendens 730
C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum 1180
C188 ZN- léze přesahující tlusté střevo 821
C189 ZN- tlusté střevo, NS 1349
C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení 945
C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta 1026
C21 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu 615
C210 ZN- řiť - anus, NS 579
C211 ZN- řitní kanál 618
C212 ZN- kloakogenní zóna 603
C218 ZN- léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál 750
C22 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest 598
C220 Karcinom jaterních buněk 901
C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty 752
C222 Hepatoblastom 510
C223 Angiosarkom jater 527
C224 Jiné sarkomy jater 532
C227 Jiné určené karcinomy jater 548
C229 ZN- játra, NS 632
C23 Zhoubný novotvar žlučníku 675
C24 Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest 574
C240 ZN- extrahepatální žlučové cesty 609
C241 ZN- Vaterova ampula 691
C248 ZN- léze přesahující žlučové cesty 630
C249 ZN- žlučové cesty, NS 840
C25 Zhoubný novotvar slinivky břišní 550
C250 ZN- hlava slinivky břišní - caput pancreatis 1205
C251 ZN- tělo slinivky břišní - corpus pancreatis 879
C252 ZN- ocas slinivky břišní - cauda pancreatis 704
C253 ZN- vývod slinivky břišní - ductus pancreatis 522
C254 ZN- endokrinní část slinivky břišní 522
C257 ZN- jiné části pankreatu 571
C258 ZN- léze přesahující slinivku břišní 738
C259 ZN- slinivka břišní - pancreas, NS 659
C26 Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů 588
C260 ZN- střeva, část NS 557
C261 ZN- slezina 498
C268 ZN- léze přesahující trávicí soustavu 568
C269 ZN- nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí 618