C187

Popis: ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum
Klíčová slova: ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum, C187
Hits: 1219
Skupina: C15-C26
Kod diagnozy C187
Popis C187 ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum
skupina MKN 10 C15-C26
Google search výsledky o "ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum "
Google images obrázky "ZN- esovitý tračník - colon sigmoideum "