Diagnoza skupiny C30-C39
Skupiny diagnoz
Dýchací a nitrohrudní orgány
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 462
C300 ZN- nosní dutina 523
C301 ZN- střední ucho 468
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 531
C310 ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris 573
C311 ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis 526
C312 ZN- čelní dutina - sinus frontalis 498
C313 ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis 552
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní 511
C319 ZN- vedlejší dutina, NS 528
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 562
C320 ZN- glottis 938
C321 ZN- supraglottis 627
C322 ZN- subglottis 551
C323 ZN- hrtanová chrupavka 510
C328 ZN- léze přesahující hrtan 690
C329 ZN- hrtan - larynx, NS 648
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 614
C34 Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce 611
C340 ZN- hlavní bronchus 732
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce 1219
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce 2024
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce 1234
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci 1521
C349 ZN- průduška a plíce, NS 1072
C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu 560
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - pleury 546
C380 ZN- srdce 516
C381 ZN- přední mediastinum 529
C382 ZN- zadní mediastinum 533
C383 ZN- mediastinum, část NS 561
C384 ZN- pleura - pohrudnice 768
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru 510
C39 ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech 534
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS 526
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány 591
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí 538