Diagnoza skupiny C30-C39
Skupiny diagnoz
Dýchací a nitrohrudní orgány
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 452
C300 ZN- nosní dutina 512
C301 ZN- střední ucho 463
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 523
C310 ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris 561
C311 ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis 522
C312 ZN- čelní dutina - sinus frontalis 490
C313 ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis 542
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní 504
C319 ZN- vedlejší dutina, NS 522
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 553
C320 ZN- glottis 922
C321 ZN- supraglottis 618
C322 ZN- subglottis 544
C323 ZN- hrtanová chrupavka 505
C328 ZN- léze přesahující hrtan 684
C329 ZN- hrtan - larynx, NS 640
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 605
C34 Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce 598
C340 ZN- hlavní bronchus 718
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce 1208
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce 2013
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce 1206
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci 1498
C349 ZN- průduška a plíce, NS 1030
C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu 551
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - pleury 536
C380 ZN- srdce 508
C381 ZN- přední mediastinum 520
C382 ZN- zadní mediastinum 527
C383 ZN- mediastinum, část NS 553
C384 ZN- pleura - pohrudnice 738
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru 500
C39 ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech 527
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS 518
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány 579
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí 533