Diagnoza skupiny C30-C39
Skupiny diagnoz
Dýchací a nitrohrudní orgány
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 468
C300 ZN- nosní dutina 530
C301 ZN- střední ucho 475
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 537
C310 ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris 585
C311 ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis 535
C312 ZN- čelní dutina - sinus frontalis 507
C313 ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis 560
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní 516
C319 ZN- vedlejší dutina, NS 531
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 575
C320 ZN- glottis 960
C321 ZN- supraglottis 643
C322 ZN- subglottis 564
C323 ZN- hrtanová chrupavka 517
C328 ZN- léze přesahující hrtan 696
C329 ZN- hrtan - larynx, NS 655
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 622
C34 Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce 617
C340 ZN- hlavní bronchus 744
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce 1243
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce 2034
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce 1260
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci 1536
C349 ZN- průduška a plíce, NS 1100
C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu 565
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - pleury 563
C380 ZN- srdce 525
C381 ZN- přední mediastinum 534
C382 ZN- zadní mediastinum 538
C383 ZN- mediastinum, část NS 573
C384 ZN- pleura - pohrudnice 796
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru 519
C39 ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech 545
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS 533
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány 599
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí 544