Diagnoza skupiny C30-C39
Skupiny diagnoz
Dýchací a nitrohrudní orgány
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C30 Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha 481
C300 ZN- nosní dutina 540
C301 ZN- střední ucho 487
C31 Zhoubný novotvar vedlejších dutin 550
C310 ZN- čelistní dutina - sinus maxillaris 603
C311 ZN- čichová dutina - sinus ethmoidalis 547
C312 ZN- čelní dutina - sinus frontalis 522
C313 ZN- klínová dutina - sinus sphenoidalis 570
C318 ZN- léze přesahující vedlejší dutiny nosní 528
C319 ZN- vedlejší dutina, NS 545
C32 Zhoubný novotvar hrtanu 595
C320 ZN- glottis 1001
C321 ZN- supraglottis 665
C322 ZN- subglottis 586
C323 ZN- hrtanová chrupavka 537
C328 ZN- léze přesahující hrtan 714
C329 ZN- hrtan - larynx, NS 669
C33 Zhoubný novotvar průdušnice - trachey 634
C34 Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce 631
C340 ZN- hlavní bronchus 764
C341 ZN- horní lalok, bronchus nebo plíce 1262
C342 ZN- střední lalok, bronchus nebo plíce 2054
C343 ZN- dolní lalok, bronchus nebo plíce 1298
C348 ZN- léze přesahující průdušku nebo plíci 1562
C349 ZN- průduška a plíce, NS 1124
C37 Zhoubný novotvar brzlíku - thymu 579
C38 Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí - mediastina a pohrudnice - pleury 581
C380 ZN- srdce 542
C381 ZN- přední mediastinum 555
C382 ZN- zadní mediastinum 556
C383 ZN- mediastinum, část NS 590
C384 ZN- pleura - pohrudnice 833
C388 ZN- léze přesahující srdce, mediastinum a pleuru 541
C39 ZN jiných a nepřesně určených lokalizací v dých.soustavě a nitrohrud.orgánech 566
C390 ZN- horní dýchací cesty, část NS 556
C398 ZN- léze přesahující dýchací ústrojí a nitrohrudní orgány 619
C399 ZN- nepřesně určené lokalizace v dýchacím ústrojí 554