Diagnoza skupiny C50-C50
Skupiny diagnoz
Prs
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C50 Zhoubný novotvar prsu 597
C500 ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola 603
C501 ZN- střední část prsu 829
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu 867
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu 1052
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu 1617
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu 1071
C506 ZN- axilární část prsu 638
C508 ZN- léze přesahující prs 1032
C509 ZN- prs, NS 1978