Diagnoza skupiny C50-C50
Skupiny diagnoz
Prs
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C50 Zhoubný novotvar prsu 587
C500 ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola 592
C501 ZN- střední část prsu 821
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu 856
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu 1043
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu 1580
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu 1057
C506 ZN- axilární část prsu 626
C508 ZN- léze přesahující prs 1020
C509 ZN- prs, NS 1931