Diagnoza skupiny C50-C50
Skupiny diagnoz
Prs
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C50 Zhoubný novotvar prsu 615
C500 ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola 619
C501 ZN- střední část prsu 851
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu 919
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu 1085
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu 1685
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu 1110
C506 ZN- axilární část prsu 667
C508 ZN- léze přesahující prs 1072
C509 ZN- prs, NS 2053