Diagnoza skupiny C50-C50
Skupiny diagnoz
Prs
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C50 Zhoubný novotvar prsu 602
C500 ZN- bradavka - mamilla a dvorec - areola 610
C501 ZN- střední část prsu 838
C502 ZN- horní vnitřní kvadrant prsu 875
C503 ZN- dolní vnitřní kvadrant prsu 1060
C504 ZN- horní zevní kvadrant prsu 1639
C505 ZN- dolní zevní kvadrant prsu 1085
C506 ZN- axilární část prsu 646
C508 ZN- léze přesahující prs 1048
C509 ZN- prs, NS 2002