Diagnoza skupiny C69-C72
Skupiny diagnoz
Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 518
C690 ZN- spojivka - conjunctiva 452
C691 ZN- rohovka - cornea 425
C692 ZN -sítnice - retina 455
C693 ZN- cévnatka - chorioidea 693
C694 ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare 468
C695 ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis 431
C696 ZN- očnice - orbita 457
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa 445
C699 ZN- oko, NS 432
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 441
C700 ZN- mozkové pleny - meninges cerebri 465
C701 ZN- míšní pleny - meninges spinales 437
C709 ZN- pleny - meninges, NS 439
C71 Zhoubný novotvar mozku 532
C710 ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 767
C711 ZN- čelní lalok - lobus frontalis 878
C712 ZN- spánkový lalok - lobus temporalis 768
C713 ZN- temenní lalok - lobus parietalis 775
C714 ZN- týlní lalok - lobus occipitalis 580
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7) 514
C716 ZN- mozeček - cerebellum 598
C717 ZN- mozkový kmen - truncus cerebri 571
C718 ZN- léze přesahující mozek 649
C719 ZN- mozek, NS 1051
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy 481
C720 ZN- mícha - medulla spinalis 650
C721 ZN- cauda equina 456
C722 ZN- čichový nerv - nervus olfactorius 463
C723 ZN- zrakový nerv - nervus opticus 445
C724 ZN- sluchový nerv - nervus acusticus 490
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy 439
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy 461
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS 451