Diagnoza skupiny C69-C72
Skupiny diagnoz
Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 504
C690 ZN- spojivka - conjunctiva 437
C691 ZN- rohovka - cornea 410
C692 ZN -sítnice - retina 448
C693 ZN- cévnatka - chorioidea 671
C694 ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare 455
C695 ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis 416
C696 ZN- očnice - orbita 447
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa 427
C699 ZN- oko, NS 419
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 427
C700 ZN- mozkové pleny - meninges cerebri 454
C701 ZN- míšní pleny - meninges spinales 422
C709 ZN- pleny - meninges, NS 431
C71 Zhoubný novotvar mozku 521
C710 ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 751
C711 ZN- čelní lalok - lobus frontalis 846
C712 ZN- spánkový lalok - lobus temporalis 734
C713 ZN- temenní lalok - lobus parietalis 738
C714 ZN- týlní lalok - lobus occipitalis 564
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7) 497
C716 ZN- mozeček - cerebellum 580
C717 ZN- mozkový kmen - truncus cerebri 553
C718 ZN- léze přesahující mozek 633
C719 ZN- mozek, NS 1001
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy 467
C720 ZN- mícha - medulla spinalis 632
C721 ZN- cauda equina 441
C722 ZN- čichový nerv - nervus olfactorius 453
C723 ZN- zrakový nerv - nervus opticus 435
C724 ZN- sluchový nerv - nervus acusticus 477
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy 428
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy 451
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS 435