Diagnoza skupiny C69-C72
Skupiny diagnoz
Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 488
C690 ZN- spojivka - conjunctiva 420
C691 ZN- rohovka - cornea 396
C692 ZN -sítnice - retina 432
C693 ZN- cévnatka - chorioidea 654
C694 ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare 433
C695 ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis 402
C696 ZN- očnice - orbita 430
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa 409
C699 ZN- oko, NS 399
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 412
C700 ZN- mozkové pleny - meninges cerebri 442
C701 ZN- míšní pleny - meninges spinales 409
C709 ZN- pleny - meninges, NS 418
C71 Zhoubný novotvar mozku 502
C710 ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 725
C711 ZN- čelní lalok - lobus frontalis 813
C712 ZN- spánkový lalok - lobus temporalis 704
C713 ZN- temenní lalok - lobus parietalis 694
C714 ZN- týlní lalok - lobus occipitalis 544
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7) 478
C716 ZN- mozeček - cerebellum 557
C717 ZN- mozkový kmen - truncus cerebri 532
C718 ZN- léze přesahující mozek 607
C719 ZN- mozek, NS 948
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy 456
C720 ZN- mícha - medulla spinalis 606
C721 ZN- cauda equina 424
C722 ZN- čichový nerv - nervus olfactorius 436
C723 ZN- zrakový nerv - nervus opticus 420
C724 ZN- sluchový nerv - nervus acusticus 435
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy 414
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy 439
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS 426