Diagnoza skupiny C69-C72
Skupiny diagnoz
Oko‚ mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C69 Zhoubný novotvar oka a očních adnex 499
C690 ZN- spojivka - conjunctiva 429
C691 ZN- rohovka - cornea 407
C692 ZN -sítnice - retina 441
C693 ZN- cévnatka - chorioidea 666
C694 ZN- řasnaté těleso - corpus ciliare 444
C695 ZN- slzná žláza a slzovod - glandula lacrimalis et ductus lacrimalis 413
C696 ZN- očnice - orbita 440
C698 ZN- léze přesahující oko a oční adnexa 419
C699 ZN- oko, NS 411
C70 Zhoubný novotvar mozkomíšních plen 421
C700 ZN- mozkové pleny - meninges cerebri 450
C701 ZN- míšní pleny - meninges spinales 420
C709 ZN- pleny - meninges, NS 426
C71 Zhoubný novotvar mozku 513
C710 ZN- mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 737
C711 ZN- čelní lalok - lobus frontalis 833
C712 ZN- spánkový lalok - lobus temporalis 721
C713 ZN- temenní lalok - lobus parietalis 714
C714 ZN- týlní lalok - lobus occipitalis 556
C715 ZN- mozková komora mimo čtvrtou komoru (C71.7) 490
C716 ZN- mozeček - cerebellum 573
C717 ZN- mozkový kmen - truncus cerebri 544
C718 ZN- léze přesahující mozek 618
C719 ZN- mozek, NS 976
C72 Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy 463
C720 ZN- mícha - medulla spinalis 624
C721 ZN- cauda equina 436
C722 ZN- čichový nerv - nervus olfactorius 446
C723 ZN- zrakový nerv - nervus opticus 430
C724 ZN- sluchový nerv - nervus acusticus 455
C725 ZN- jiné a neurčené mozkové nervy 424
C728 ZN- léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy 447
C729 ZN- centrální nervová soustava, NS 432