Diagnoza skupiny C81-C96
Skupiny diagnoz
Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C81 Hodgkinova nemoc 505
C810 Lymfocytární převaha - predominance 634
C811 Nodulární skleróza 899
C812 Smíšená celularita 697
C813 Lymfocytární deplece 438
C817 Jiná Hodgkinova nemoc 533
C819 Hodgkinova nemoc, NS 690
C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom 588
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky 705
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky 1003
C822 Folikulární, velké buňky 525
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu 576
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS 602
C83 Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom 582
C830 (Difúzní), malé buňky 748
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem 634
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky 599
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky 988
C834 (Difúzní), imunoblastický 546
C835 (Difúzní), lymfoblastický 509
C836 (Difúzní), nediferencovaný 491
C837 Nádor Burkittův 528
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu 527
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS 712
C84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy 493
C840 Mycosis fungoides 708
C841 Sézaryho syndrom 443
C842 T-zonální lymfom 397
C843 Lymfoepiteloidní lymfom 413
C844 T-buněčný lymfom, periferní 629
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy 436
C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 421
C850 Lymfosarkom 487
C851 B-buněčný lymfom, NS 844
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu 624
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS 714
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci 513
C880 Waldenströmova makroglobulinémie 602
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa 449
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama 458
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva 477
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc 476
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS 491
C90 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary 696
C900 Mnohočetný myelom 1403
C901 Plasmocelulární leukémie 590
C902 Plasmocytom, extramedulární 518
C91 Lymfoidní leukémie 525
C910 Akutní lymfoblastická leukémie 600
C911 Chronická lymfocytární leukémie 682
C912 Subakutní lymfocytární leukémie 470
C913 Prolymfocytární leukémie 519
C914 Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia 548
C915 Leukémie z dospělých T-buněk 496
C917 Jiná lymfoidní leukémie 493
C919 Lymfoidní leukémie, NS 685
C92 Myeloidní leukémie 667
C920 Akutní myeloidní leukémie 976
C921 Chronická myeloidní leukémie 815
C922 Subakutní myeloidní leukémie 515
C923 Myeloidní sarkom 535
C924 Akutní promyelocytární leukémie 571
C925 Akutní myelomonocytární leukémie 483
C927 Jiná myeloidní leukémie 467
C929 Myeloidní leukémie, NS 472
C93 Monocytární leukémie 476
C930 Akutní monocytární leukémie 483
C931 Chronická monocytární leukémie 498
C932 Subakutní monocytární leukémie 424
C937 Jiná monocytární leukémie 407
C939 Monocytární leukémie, NS 413
C94 Jiné leukémie určených buněčných typů 451
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie 466
C941 Chronická erytrémie 390
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie 413
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie 456
C944 Akutní panmyelóza 413
C945 Akutní myelofibróza 538
C947 Jiná určená leukémie 413
C95 Leukémie neurčeného buněčného typu 432
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu 383
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu 422
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu 444
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu 421
C959 Leukémie, NS 423
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 452
C960 Nemoc Letterer-Siweho 489
C961 Zhoubná histiocytóza 432
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar 373
C963 Pravý histiocytární lymfom 412
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně 590
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS 429