Diagnoza skupiny C81-C96
Skupiny diagnoz
Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C81 Hodgkinova nemoc 489
C810 Lymfocytární převaha - predominance 626
C811 Nodulární skleróza 878
C812 Smíšená celularita 681
C813 Lymfocytární deplece 427
C817 Jiná Hodgkinova nemoc 524
C819 Hodgkinova nemoc, NS 682
C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom 577
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky 694
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky 991
C822 Folikulární, velké buňky 513
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu 564
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS 588
C83 Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom 562
C830 (Difúzní), malé buňky 735
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem 615
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky 578
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky 969
C834 (Difúzní), imunoblastický 532
C835 (Difúzní), lymfoblastický 498
C836 (Difúzní), nediferencovaný 480
C837 Nádor Burkittův 513
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu 515
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS 701
C84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy 480
C840 Mycosis fungoides 692
C841 Sézaryho syndrom 434
C842 T-zonální lymfom 390
C843 Lymfoepiteloidní lymfom 403
C844 T-buněčný lymfom, periferní 616
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy 423
C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 411
C850 Lymfosarkom 477
C851 B-buněčný lymfom, NS 819
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu 612
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS 695
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci 504
C880 Waldenströmova makroglobulinémie 589
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa 436
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama 446
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva 462
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc 463
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS 476
C90 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary 681
C900 Mnohočetný myelom 1365
C901 Plasmocelulární leukémie 579
C902 Plasmocytom, extramedulární 506
C91 Lymfoidní leukémie 512
C910 Akutní lymfoblastická leukémie 590
C911 Chronická lymfocytární leukémie 668
C912 Subakutní lymfocytární leukémie 458
C913 Prolymfocytární leukémie 494
C914 Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia 541
C915 Leukémie z dospělých T-buněk 480
C917 Jiná lymfoidní leukémie 482
C919 Lymfoidní leukémie, NS 668
C92 Myeloidní leukémie 654
C920 Akutní myeloidní leukémie 965
C921 Chronická myeloidní leukémie 802
C922 Subakutní myeloidní leukémie 503
C923 Myeloidní sarkom 521
C924 Akutní promyelocytární leukémie 558
C925 Akutní myelomonocytární leukémie 476
C927 Jiná myeloidní leukémie 463
C929 Myeloidní leukémie, NS 459
C93 Monocytární leukémie 465
C930 Akutní monocytární leukémie 472
C931 Chronická monocytární leukémie 462
C932 Subakutní monocytární leukémie 417
C937 Jiná monocytární leukémie 397
C939 Monocytární leukémie, NS 401
C94 Jiné leukémie určených buněčných typů 438
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie 454
C941 Chronická erytrémie 382
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie 401
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie 442
C944 Akutní panmyelóza 403
C945 Akutní myelofibróza 530
C947 Jiná určená leukémie 404
C95 Leukémie neurčeného buněčného typu 421
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu 375
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu 415
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu 435
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu 406
C959 Leukémie, NS 411
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 439
C960 Nemoc Letterer-Siweho 481
C961 Zhoubná histiocytóza 423
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar 370
C963 Pravý histiocytární lymfom 398
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně 575
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS 418