Diagnoza skupiny C81-C96
Skupiny diagnoz
Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C81 Hodgkinova nemoc 512
C810 Lymfocytární převaha - predominance 634
C811 Nodulární skleróza 907
C812 Smíšená celularita 708
C813 Lymfocytární deplece 441
C817 Jiná Hodgkinova nemoc 535
C819 Hodgkinova nemoc, NS 694
C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom 598
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky 713
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky 1023
C822 Folikulární, velké buňky 547
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu 592
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS 611
C83 Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom 589
C830 (Difúzní), malé buňky 761
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem 641
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky 621
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky 1004
C834 (Difúzní), imunoblastický 558
C835 (Difúzní), lymfoblastický 517
C836 (Difúzní), nediferencovaný 496
C837 Nádor Burkittův 533
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu 534
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS 723
C84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy 505
C840 Mycosis fungoides 718
C841 Sézaryho syndrom 453
C842 T-zonální lymfom 401
C843 Lymfoepiteloidní lymfom 413
C844 T-buněčný lymfom, periferní 637
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy 445
C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 423
C850 Lymfosarkom 488
C851 B-buněčný lymfom, NS 859
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu 638
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS 729
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci 522
C880 Waldenströmova makroglobulinémie 611
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa 455
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama 463
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva 485
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc 487
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS 503
C90 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary 711
C900 Mnohočetný myelom 1427
C901 Plasmocelulární leukémie 602
C902 Plasmocytom, extramedulární 524
C91 Lymfoidní leukémie 531
C910 Akutní lymfoblastická leukémie 615
C911 Chronická lymfocytární leukémie 688
C912 Subakutní lymfocytární leukémie 472
C913 Prolymfocytární leukémie 541
C914 Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia 551
C915 Leukémie z dospělých T-buněk 504
C917 Jiná lymfoidní leukémie 504
C919 Lymfoidní leukémie, NS 698
C92 Myeloidní leukémie 674
C920 Akutní myeloidní leukémie 987
C921 Chronická myeloidní leukémie 824
C922 Subakutní myeloidní leukémie 520
C923 Myeloidní sarkom 545
C924 Akutní promyelocytární leukémie 575
C925 Akutní myelomonocytární leukémie 487
C927 Jiná myeloidní leukémie 469
C929 Myeloidní leukémie, NS 476
C93 Monocytární leukémie 485
C930 Akutní monocytární leukémie 497
C931 Chronická monocytární leukémie 524
C932 Subakutní monocytární leukémie 432
C937 Jiná monocytární leukémie 414
C939 Monocytární leukémie, NS 416
C94 Jiné leukémie určených buněčných typů 458
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie 474
C941 Chronická erytrémie 398
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie 422
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie 464
C944 Akutní panmyelóza 421
C945 Akutní myelofibróza 539
C947 Jiná určená leukémie 416
C95 Leukémie neurčeného buněčného typu 441
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu 388
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu 423
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu 452
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu 432
C959 Leukémie, NS 428
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 462
C960 Nemoc Letterer-Siweho 493
C961 Zhoubná histiocytóza 439
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar 374
C963 Pravý histiocytární lymfom 417
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně 603
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS 437