Diagnoza skupiny C81-C96
Skupiny diagnoz
Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
C81 Hodgkinova nemoc 535
C810 Lymfocytární převaha - predominance 640
C811 Nodulární skleróza 931
C812 Smíšená celularita 726
C813 Lymfocytární deplece 452
C817 Jiná Hodgkinova nemoc 543
C819 Hodgkinova nemoc, NS 707
C82 Ne-Hodgkinův folikulární (nodulární) lymfom 613
C820 Folikulární, malé rozštěpené buňky 728
C821 Folikulární, smíšené malé rozštěpené a velké buňky 1048
C822 Folikulární, velké buňky 571
C827 Jiné typy ne-Hodgkinova folikulárního lymfomu 620
C829 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom, NS 641
C83 Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom 613
C830 (Difúzní), malé buňky 789
C831 (Difúzní), malé buňky s rozštěpeným jádrem 664
C832 (Difúzní), smíšené malé a velké buňky 650
C833 (Difúzní), velké (histiocytické) buňky 1035
C834 (Difúzní), imunoblastický 582
C835 (Difúzní), lymfoblastický 542
C836 (Difúzní), nediferencovaný 508
C837 Nádor Burkittův 552
C838 Jiné typy ne-Hodgkinova difúzního lymfomu 556
C839 Ne-Hodgkinův difúzní lymfom, NS 741
C84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy 527
C840 Mycosis fungoides 742
C841 Sézaryho syndrom 474
C842 T-zonální lymfom 411
C843 Lymfoepiteloidní lymfom 430
C844 T-buněčný lymfom, periferní 650
C845 Jiné a neurčené T-buněčné lymfomy 457
C85 Ne-Hodgkinův lymfom, jiných a neurčených typů 435
C850 Lymfosarkom 496
C851 B-buněčný lymfom, NS 899
C857 Jiné určené typy ne-Hodgkinova lymfomu 658
C859 Ne-Hodgkinův lymfom, typ NS 756
C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci 550
C880 Waldenströmova makroglobulinémie 633
C881 Onemocnění těžkého řetězce alfa 467
C882 Onemocnění těžkého řetězce gama 476
C883 Imunoproliferativní nemoc tenkého střeva 490
C887 Jiná zhoubná imunoproliferativní nemoc 508
C889 Zhoubná imunoproliferativní nemoc, NS 524
C90 Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary 734
C900 Mnohočetný myelom 1460
C901 Plasmocelulární leukémie 618
C902 Plasmocytom, extramedulární 544
C91 Lymfoidní leukémie 553
C910 Akutní lymfoblastická leukémie 641
C911 Chronická lymfocytární leukémie 720
C912 Subakutní lymfocytární leukémie 482
C913 Prolymfocytární leukémie 561
C914 Leukémie z vlasatých buněk - hairy-cell leukémia 569
C915 Leukémie z dospělých T-buněk 515
C917 Jiná lymfoidní leukémie 517
C919 Lymfoidní leukémie, NS 722
C92 Myeloidní leukémie 685
C920 Akutní myeloidní leukémie 1005
C921 Chronická myeloidní leukémie 844
C922 Subakutní myeloidní leukémie 543
C923 Myeloidní sarkom 559
C924 Akutní promyelocytární leukémie 589
C925 Akutní myelomonocytární leukémie 495
C927 Jiná myeloidní leukémie 478
C929 Myeloidní leukémie, NS 489
C93 Monocytární leukémie 504
C930 Akutní monocytární leukémie 522
C931 Chronická monocytární leukémie 558
C932 Subakutní monocytární leukémie 453
C937 Jiná monocytární leukémie 435
C939 Monocytární leukémie, NS 434
C94 Jiné leukémie určených buněčných typů 471
C940 Akutní erytrémie a erytroleukémie 490
C941 Chronická erytrémie 414
C942 Akutní megakaryoblastická leukémie 439
C943 Mastocelulární (mastocytární) leukémie 485
C944 Akutní panmyelóza 429
C945 Akutní myelofibróza 555
C947 Jiná určená leukémie 431
C95 Leukémie neurčeného buněčného typu 453
C950 Akutní leukémie neurčeného buněčného typu 399
C951 Chronická leukémie neurčeného buněčného typu 442
C952 Subakutní leukémie neurčeného buněčného typu 464
C957 Jiná leukémie neurčeného buněčného typu 449
C959 Leukémie, NS 443
C96 Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 480
C960 Nemoc Letterer-Siweho 500
C961 Zhoubná histiocytóza 458
C962 Zhoubný mastocelulární novotvar 381
C963 Pravý histiocytární lymfom 430
C967 Jiné určené zhoubné novotvary mízní,krvetvorné a příbuzné tkáně 625
C969 Zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně, NS 445