Diagnoza skupiny D37-D48
Skupiny diagnoz
Novotvary nejistého nebo neznámého chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů 476
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan 618
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek 526
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo 514
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek 478
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo 803
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník 602
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody 908
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány 683
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS 597
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů 578
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan 670
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce 2134
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura 638
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum 658
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus 503
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány 534
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS 593
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů 706
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha 643
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník 1052
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta 557
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány 616
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS 734
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů 586
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata 772
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis 707
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány 497
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS 599
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů 582
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina 930
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis 553
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter 539
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra 449
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria 758
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány 433
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS 459
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen 473
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri 498
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales 477
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS 430
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy 553
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální 729
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální 565
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS 443
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy 413
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha 444
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy 544
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS 520
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí 660
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea 762
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis) 597
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea 531
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria 518
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis 511
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis 494
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum 510
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia 491
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí 552
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS 512
D45 Polycythaemia vera 844
D46 Myelodysplastické syndromy 536
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů 595
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty 694
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů 733
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi 590
D464 Refraktorní anémie, NS 499
D467 Jiné myelodysplastické syndromy 644
D469 Myelodysplastický syndrom, NS 796
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 559
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk 640
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc 1425
D472 Monoklonální gamapatie 971
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie 1154
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně 656
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS 612
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací 536
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka 686
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň 698
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava 502
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum 498
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum 541
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže 1023
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs 763
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace 687
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS 1041