Diagnoza skupiny D37-D48
Skupiny diagnoz
Novotvary nejistého nebo neznámého chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů 452
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan 584
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek 493
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo 486
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek 444
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo 753
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník 550
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody 825
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány 610
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS 556
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů 552
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan 611
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce 1978
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura 582
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum 613
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus 476
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány 502
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS 565
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů 676
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha 608
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník 1003
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta 519
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány 580
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS 688
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů 564
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata 740
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis 620
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány 469
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS 557
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů 552
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina 833
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis 516
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter 502
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra 418
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria 714
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány 406
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS 428
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen 444
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri 456
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales 452
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS 397
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy 521
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální 681
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální 536
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS 417
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy 387
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha 417
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy 511
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS 490
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí 572
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea 723
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis) 572
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea 501
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria 484
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis 481
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis 463
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum 451
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia 472
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí 512
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS 500
D45 Polycythaemia vera 818
D46 Myelodysplastické syndromy 511
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů 562
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty 656
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů 703
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi 545
D464 Refraktorní anémie, NS 451
D467 Jiné myelodysplastické syndromy 606
D469 Myelodysplastický syndrom, NS 730
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 529
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk 593
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc 1311
D472 Monoklonální gamapatie 873
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie 1049
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně 598
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS 559
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací 504
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka 633
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň 659
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava 472
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum 475
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum 515
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže 970
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs 715
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace 639
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS 900