Diagnoza skupiny D37-D48
Skupiny diagnoz
Novotvary nejistého nebo neznámého chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů 462
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan 595
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek 501
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo 494
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek 455
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo 768
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník 567
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody 844
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány 637
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS 565
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů 561
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan 623
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce 2029
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura 609
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum 628
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus 490
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány 512
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS 575
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů 686
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha 618
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník 1021
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta 531
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány 595
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS 705
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů 574
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata 752
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis 651
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány 477
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS 570
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů 562
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina 870
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis 528
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter 514
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra 429
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria 730
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány 417
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS 437
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen 455
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri 468
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales 463
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS 409
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy 531
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální 694
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální 546
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS 426
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy 399
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha 426
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy 524
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS 497
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí 593
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea 734
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis) 581
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea 513
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria 497
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis 489
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis 473
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum 474
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia 480
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí 535
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS 506
D45 Polycythaemia vera 830
D46 Myelodysplastické syndromy 519
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů 572
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty 669
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů 710
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi 557
D464 Refraktorní anémie, NS 462
D467 Jiné myelodysplastické syndromy 616
D469 Myelodysplastický syndrom, NS 749
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 539
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk 610
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc 1341
D472 Monoklonální gamapatie 901
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie 1078
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně 615
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS 569
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací 516
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka 667
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň 671
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava 484
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum 485
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum 524
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže 982
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs 727
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace 652
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS 953