Diagnoza skupiny D37-D48
Skupiny diagnoz
Novotvary nejistého nebo neznámého chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D37 Novotvar nejistého nebo neznámého chování dutiny ústní a trávicích orgánů 469
D370 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ret, dutina ústní a hltan 601
D371 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žaludek 508
D372 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tenké střevo 503
D373 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- červovitý přívěsek 459
D374 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- tlusté střevo 780
D375 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- konečník 579
D376 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- játra, žlučník a žlučovody 866
D377 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné trávicí orgány 658
D379 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- trávicí orgán, NS 578
D38 Novotvary nejistého nebo neznámého chování stř.ucha a dýchacích a nitrohrudních orgánů 566
D380 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hrtan 637
D381 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- průdušnice, průduška a plíce 2072
D382 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pohrudnice - pleura 619
D383 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mezihrudí - mediastinum 634
D384 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- brzlík - thymus 495
D385 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné respirační orgány 520
D386 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- dýchací orgán, NS 580
D39 Novotvary nejistého nebo neznámého chování ženských pohlavních orgánů 691
D390 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- děloha 629
D391 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- vaječník 1031
D392 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- placenta 540
D397 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné ženské pohlavní orgány 601
D399 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ženský pohlavní orgán, NS 715
D40 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mužských pohlavních orgánů 576
D400 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- předstojná žláza - prostata 758
D401 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- varle - testis 676
D407 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné mužské pohlavní orgány 481
D409 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mužský pohlavní orgán, NS 582
D41 Novotvar nejistého nebo neznámého chování močových orgánů 570
D410 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvina 896
D411 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ledvinná pánvička - pelvis renalis 534
D412 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močovod - ureter 520
D413 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močová trubice - urethra 434
D414 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový měchýř - vesica urinaria 739
D417 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné močové orgány 422
D419 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- močový orgán, NS 452
D42 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozkomíšních plen 460
D420 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové pleny - meninges cerebri 481
D421 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- míšní pleny - meninges spinales 468
D429 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkomíšní pleny - meninges, NS 417
D43 Novotvar nejistého nebo neznámého chování mozku a centrální nervové soustavy 540
D430 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek supratentoriální 706
D431 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek infratentoriální 554
D432 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozek NS 431
D433 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mozkové nervy 401
D434 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- mícha 434
D437 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené části centrální nervové soustavy 530
D439 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- centrální nervová soustava, NS 505
D44 Novotvary nejistého nebo neznámého chování žláz s vnitřní sekrecí 614
D440 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- štítná žláza - glandula thyroidea 740
D441 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis) 585
D442 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- příštítná žláza - glandula parathyroidea 520
D443 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- hypofýza - glandula pituitaria 507
D444 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- ductus craniopharyngealis 498
D445 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- epifýza - glandula pinealis 480
D446 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- karotické tělísko - glomus caroticum 493
D447 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- aortické tělísko a jiná paraganglia 485
D448 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- postižení více žláz s vnitřní sekrecí 540
D449 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- žláza s vnitřní sekrecí, NS 508
D45 Polycythaemia vera 835
D46 Myelodysplastické syndromy 525
D460 Refraktorní anémie bez sideroblastů 575
D461 Refraktorní anémie se sideroblasty 674
D462 Refraktorní anémie s přebytkem blastů 713
D463 Refraktorní anémie s přebytkem blastů s transformacemi 566
D464 Refraktorní anémie, NS 479
D467 Jiné myelodysplastické syndromy 626
D469 Myelodysplastický syndrom, NS 762
D47 Jiné novotvary nejistého nebo neznámého chování mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 550
D470 Novotvary nejistého a neznámého chování z histiocytů a kmenových buněk 621
D471 Chronická myeloproliferativní nemoc 1366
D472 Monoklonální gamapatie 921
D473 Esenciální (hemoragická) trombocytémie 1110
D477 Jiné specifik.nádory nejistého nebo neznámého chování, mízní, hematopoet.a příbuz.tkáně 633
D479 Nádory nejistého nebo neznámého chování mízní, hematopoetické a příbuzné tkáně NS 581
D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování jiných a neurčených lokalizací 522
D480 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kost a kloubní chrupavka 675
D481 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- pojivová a jiná měkká tkáň 681
D482 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- periferní nervy a autonomní nervová soustava 489
D483 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- retroperitoneum 490
D484 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- peritoneum 531
D485 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- kůže 997
D486 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- prs 736
D487 Novotvar nejistého nebo neznámého chování- jiné určené lokalizace 662
D489 Nádory nejistého nebo neznámého chování NS 998