Diagnoza skupiny D55-D59
Skupiny diagnoz
Hemolytické anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D55 Anémie způsobená poruchami enzymů 462
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD] 453
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu 395
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů 393
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů 395
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů 377
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS 355
D56 Thalasémie 405
D560 Alfa thalasémie 401
D561 Beta thalasémie 399
D562 Delta - beta thalasémie 349
D563 Thalasémický typ 375
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH] 381
D568 Jiné thalasémie 391
D569 Thalasémie, NS 392
D57 Srpkovité poruchy 397
D570 Srpkovitá anémie s krizí 456
D571 Srpkovitá anémie bez krize 630
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění 615
D573 Další typy srpkovité anémie 406
D578 Jiné srpkovité poruchy 407
D58 Jiné dědičné hemolytické anémie 388
D580 Dědičná sférocytóza 443
D581 Dědičná eliptocytóza 356
D582 Jiné hemoglobinopatie 344
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie 386
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS 375
D59 Získané hemolytické anémie 417
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 428
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie 386
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 375
D593 Hemolyticko-uremický syndrom 361
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie 360
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli] 484
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin 388
D598 Jiné získané hemolytické anémie 408
D599 Získaná hemolytická anémie, NS 424