Diagnoza skupiny D55-D59
Skupiny diagnoz
Hemolytické anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D55 Anémie způsobená poruchami enzymů 457
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD] 446
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu 392
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů 390
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů 390
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů 371
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS 350
D56 Thalasémie 394
D560 Alfa thalasémie 390
D561 Beta thalasémie 394
D562 Delta - beta thalasémie 340
D563 Thalasémický typ 364
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH] 375
D568 Jiné thalasémie 379
D569 Thalasémie, NS 387
D57 Srpkovité poruchy 390
D570 Srpkovitá anémie s krizí 447
D571 Srpkovitá anémie bez krize 617
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění 590
D573 Další typy srpkovité anémie 395
D578 Jiné srpkovité poruchy 396
D58 Jiné dědičné hemolytické anémie 382
D580 Dědičná sférocytóza 437
D581 Dědičná eliptocytóza 352
D582 Jiné hemoglobinopatie 339
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie 378
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS 369
D59 Získané hemolytické anémie 411
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 416
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie 383
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 367
D593 Hemolyticko-uremický syndrom 355
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie 351
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli] 476
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin 381
D598 Jiné získané hemolytické anémie 399
D599 Získaná hemolytická anémie, NS 418