Diagnoza skupiny D55-D59
Skupiny diagnoz
Hemolytické anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D55 Anémie způsobená poruchami enzymů 469
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD] 470
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu 402
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů 399
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů 402
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů 381
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS 363
D56 Thalasémie 430
D560 Alfa thalasémie 416
D561 Beta thalasémie 407
D562 Delta - beta thalasémie 367
D563 Thalasémický typ 394
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH] 389
D568 Jiné thalasémie 410
D569 Thalasémie, NS 412
D57 Srpkovité poruchy 405
D570 Srpkovitá anémie s krizí 474
D571 Srpkovitá anémie bez krize 658
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění 662
D573 Další typy srpkovité anémie 423
D578 Jiné srpkovité poruchy 440
D58 Jiné dědičné hemolytické anémie 396
D580 Dědičná sférocytóza 448
D581 Dědičná eliptocytóza 362
D582 Jiné hemoglobinopatie 348
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie 403
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS 402
D59 Získané hemolytické anémie 425
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 447
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie 392
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 393
D593 Hemolyticko-uremický syndrom 366
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie 377
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli] 522
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin 394
D598 Jiné získané hemolytické anémie 432
D599 Získaná hemolytická anémie, NS 431