Diagnoza skupiny D55-D59
Skupiny diagnoz
Hemolytické anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D55 Anémie způsobená poruchami enzymů 466
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD] 460
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu 396
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů 394
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů 396
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů 378
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS 357
D56 Thalasémie 416
D560 Alfa thalasémie 405
D561 Beta thalasémie 401
D562 Delta - beta thalasémie 355
D563 Thalasémický typ 379
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH] 383
D568 Jiné thalasémie 396
D569 Thalasémie, NS 398
D57 Srpkovité poruchy 399
D570 Srpkovitá anémie s krizí 463
D571 Srpkovitá anémie bez krize 637
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění 632
D573 Další typy srpkovité anémie 413
D578 Jiné srpkovité poruchy 428
D58 Jiné dědičné hemolytické anémie 390
D580 Dědičná sférocytóza 444
D581 Dědičná eliptocytóza 356
D582 Jiné hemoglobinopatie 345
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie 389
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS 385
D59 Získané hemolytické anémie 418
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 437
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie 387
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky 383
D593 Hemolyticko-uremický syndrom 361
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie 366
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli] 502
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin 390
D598 Jiné získané hemolytické anémie 419
D599 Získaná hemolytická anémie, NS 427