Diagnoza skupiny D60-D64
Skupiny diagnoz
Aplastické a jiné anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D60 Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie] 516
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek 548
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek 448
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek 454
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS 451
D61 Jiné aplastické anémie 528
D610 Konstituční aplastická anémie 531
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky 501
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami 526
D613 Idiopatická aplastická anémie 556
D618 Jiné určené aplastické anémie 498
D619 Aplastická anémie, NS 503
D62 Akutní posthemorragická anémie 669
D63 Anémie při chronických nemocech zařazených jinde 574
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+) 614
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde 722
D64 Jiné anémie 600
D640 Dědičná sideroblastická anémie 493
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí 509
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy 597
D643 Jiné sideroblastické anémie 495
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie 559
D648 Jiné určené anémie 930
D649 Anémie, NS 1362