Diagnoza skupiny D60-D64
Skupiny diagnoz
Aplastické a jiné anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D60 Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie] 517
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek 550
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek 449
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek 455
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS 458
D61 Jiné aplastické anémie 532
D610 Konstituční aplastická anémie 536
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky 507
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami 533
D613 Idiopatická aplastická anémie 559
D618 Jiné určené aplastické anémie 507
D619 Aplastická anémie, NS 507
D62 Akutní posthemorragická anémie 678
D63 Anémie při chronických nemocech zařazených jinde 578
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+) 624
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde 730
D64 Jiné anémie 607
D640 Dědičná sideroblastická anémie 494
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí 513
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy 605
D643 Jiné sideroblastické anémie 502
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie 569
D648 Jiné určené anémie 943
D649 Anémie, NS 1382