Diagnoza skupiny D60-D64
Skupiny diagnoz
Aplastické a jiné anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D60 Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie] 510
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek 542
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek 443
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek 445
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS 446
D61 Jiné aplastické anémie 519
D610 Konstituční aplastická anémie 522
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky 492
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami 516
D613 Idiopatická aplastická anémie 545
D618 Jiné určené aplastické anémie 485
D619 Aplastická anémie, NS 491
D62 Akutní posthemorragická anémie 655
D63 Anémie při chronických nemocech zařazených jinde 565
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+) 601
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde 713
D64 Jiné anémie 592
D640 Dědičná sideroblastická anémie 485
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí 502
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy 585
D643 Jiné sideroblastické anémie 488
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie 548
D648 Jiné určené anémie 914
D649 Anémie, NS 1345