Diagnoza skupiny D60-D64
Skupiny diagnoz
Aplastické a jiné anemie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D60 Získaná čistá aplasie červených krvinek [erytroblastopenie] 523
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek 552
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek 452
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek 457
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS 471
D61 Jiné aplastické anémie 544
D610 Konstituční aplastická anémie 545
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky 520
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami 550
D613 Idiopatická aplastická anémie 567
D618 Jiné určené aplastické anémie 522
D619 Aplastická anémie, NS 521
D62 Akutní posthemorragická anémie 691
D63 Anémie při chronických nemocech zařazených jinde 587
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+) 637
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde 745
D64 Jiné anémie 620
D640 Dědičná sideroblastická anémie 498
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí 525
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy 625
D643 Jiné sideroblastické anémie 522
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie 579
D648 Jiné určené anémie 967
D649 Anémie, NS 1414