Diagnoza skupiny D65-D69
Skupiny diagnoz
Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] 502
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII 582
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX 486
D68 Jiné vady koagulace 578
D680 Von Willebrandova nemoc 559
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI 528
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů 682
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii 550
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů 629
D685 Primární trombofilie 968
D686 Jiné trombofilie 850
D688 Jiné určené vady koagulace 1116
D689 Vada koagulace, NS 1650
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy 758
D690 Alergická purpura 601
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů 633
D692 Jiné netrombocytopenické purpury 613
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura 1098
D694 Jiná primární trombocytopenie 610
D695 Sekundární trombocytopenie 733
D696 Trombocytopenie, NS 1276
D698 Jiné určené krvácivé stavy 634
D699 Krvácivý stav, NS 715