Diagnoza skupiny D65-D69
Skupiny diagnoz
Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] 511
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII 594
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX 498
D68 Jiné vady koagulace 612
D680 Von Willebrandova nemoc 588
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI 560
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů 712
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii 579
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů 660
D685 Primární trombofilie 1069
D686 Jiné trombofilie 892
D688 Jiné určené vady koagulace 1188
D689 Vada koagulace, NS 1802
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy 789
D690 Alergická purpura 639
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů 676
D692 Jiné netrombocytopenické purpury 645
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura 1147
D694 Jiná primární trombocytopenie 637
D695 Sekundární trombocytopenie 782
D696 Trombocytopenie, NS 1362
D698 Jiné určené krvácivé stavy 664
D699 Krvácivý stav, NS 743