Diagnoza skupiny D65-D69
Skupiny diagnoz
Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] 506
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII 589
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX 492
D68 Jiné vady koagulace 602
D680 Von Willebrandova nemoc 574
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI 545
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů 698
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii 566
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů 644
D685 Primární trombofilie 1019
D686 Jiné trombofilie 870
D688 Jiné určené vady koagulace 1159
D689 Vada koagulace, NS 1735
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy 773
D690 Alergická purpura 619
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů 654
D692 Jiné netrombocytopenické purpury 630
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura 1124
D694 Jiná primární trombocytopenie 624
D695 Sekundární trombocytopenie 762
D696 Trombocytopenie, NS 1325
D698 Jiné určené krvácivé stavy 650
D699 Krvácivý stav, NS 732