Diagnoza skupiny D65-D69
Skupiny diagnoz
Vady koagulace‚ purpura a jiné krvácivé stavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D65 Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom] 505
D66 Dědičný nedostatek faktoru VIII 587
D67 Dědičný nedostatek faktoru IX 490
D68 Jiné vady koagulace 595
D680 Von Willebrandova nemoc 567
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI 540
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů 692
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii 557
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů 640
D685 Primární trombofilie 1000
D686 Jiné trombofilie 860
D688 Jiné určené vady koagulace 1143
D689 Vada koagulace, NS 1680
D69 Purpura a jiné krvácivé stavy 765
D690 Alergická purpura 611
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů 647
D692 Jiné netrombocytopenické purpury 622
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura 1113
D694 Jiná primární trombocytopenie 620
D695 Sekundární trombocytopenie 744
D696 Trombocytopenie, NS 1304
D698 Jiné určené krvácivé stavy 642
D699 Krvácivý stav, NS 727