Diagnoza skupiny D70-D77
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D70 Agranulocytóza 451
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) 500
D72 Jiné poruchy bílých krvinek 727
D720 Genetické anomalie leukocytů 621
D721 Eozinofilie 505
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek 997
D729 Porucha bílých krvinek, NS 1097
D73 Nemoci sleziny 518
D730 Hyposplenismus 456
D731 Hypersplenismus 458
D732 Chronická kongestivní splenomegalie 470
D733 Absces sleziny 475
D734 Cysta sleziny 480
D735 Infarkt sleziny 455
D738 Jiné nemoci sleziny 492
D739 Nemoc sleziny, NS 469
D74 Methemoglobinémie 519
D740 Vrozená methemoglobinémie 492
D748 Jiné methemoglobinémie 483
D749 Methemoglobinémie, NS 479
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů 657
D750 Rodinná erytrocytóza 536
D751 Sekundární polycytémie 566
D752 Esenciální trombocytóza 786
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů 1208
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS 1467
D76 Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém 741
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam 517
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza 522
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí 531
D763 Jiné histiocytární syndromy 523
D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde 481