Diagnoza skupiny D70-D77
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D70 Agranulocytóza 444
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) 499
D72 Jiné poruchy bílých krvinek 718
D720 Genetické anomalie leukocytů 611
D721 Eozinofilie 497
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek 986
D729 Porucha bílých krvinek, NS 1077
D73 Nemoci sleziny 509
D730 Hyposplenismus 447
D731 Hypersplenismus 446
D732 Chronická kongestivní splenomegalie 460
D733 Absces sleziny 466
D734 Cysta sleziny 476
D735 Infarkt sleziny 449
D738 Jiné nemoci sleziny 486
D739 Nemoc sleziny, NS 464
D74 Methemoglobinémie 511
D740 Vrozená methemoglobinémie 484
D748 Jiné methemoglobinémie 475
D749 Methemoglobinémie, NS 474
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů 649
D750 Rodinná erytrocytóza 533
D751 Sekundární polycytémie 557
D752 Esenciální trombocytóza 776
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů 1194
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS 1442
D76 Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém 732
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam 507
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza 513
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí 525
D763 Jiné histiocytární syndromy 517
D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde 474