Diagnoza skupiny D70-D77
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D70 Agranulocytóza 436
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) 489
D72 Jiné poruchy bílých krvinek 706
D720 Genetické anomalie leukocytů 600
D721 Eozinofilie 480
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek 970
D729 Porucha bílých krvinek, NS 1062
D73 Nemoci sleziny 498
D730 Hyposplenismus 439
D731 Hypersplenismus 428
D732 Chronická kongestivní splenomegalie 451
D733 Absces sleziny 453
D734 Cysta sleziny 465
D735 Infarkt sleziny 443
D738 Jiné nemoci sleziny 478
D739 Nemoc sleziny, NS 457
D74 Methemoglobinémie 500
D740 Vrozená methemoglobinémie 473
D748 Jiné methemoglobinémie 465
D749 Methemoglobinémie, NS 466
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů 639
D750 Rodinná erytrocytóza 525
D751 Sekundární polycytémie 542
D752 Esenciální trombocytóza 759
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů 1164
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS 1408
D76 Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém 720
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam 493
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza 499
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí 505
D763 Jiné histiocytární syndromy 507
D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde 465