Diagnoza skupiny D70-D77
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D70 Agranulocytóza 464
D71 Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů) 507
D72 Jiné poruchy bílých krvinek 742
D720 Genetické anomalie leukocytů 640
D721 Eozinofilie 523
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek 1022
D729 Porucha bílých krvinek, NS 1138
D73 Nemoci sleziny 541
D730 Hyposplenismus 470
D731 Hypersplenismus 471
D732 Chronická kongestivní splenomegalie 482
D733 Absces sleziny 485
D734 Cysta sleziny 492
D735 Infarkt sleziny 464
D738 Jiné nemoci sleziny 502
D739 Nemoc sleziny, NS 480
D74 Methemoglobinémie 528
D740 Vrozená methemoglobinémie 502
D748 Jiné methemoglobinémie 495
D749 Methemoglobinémie, NS 491
D75 Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů 671
D750 Rodinná erytrocytóza 543
D751 Sekundární polycytémie 579
D752 Esenciální trombocytóza 806
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů 1247
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS 1500
D76 Některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém 759
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam 528
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza 531
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí 540
D763 Jiné histiocytární syndromy 530
D77 Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde 493