Diagnoza skupiny D80-D89
Skupiny diagnoz
Některé poruchy mechanismu imunity
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek 462
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie 515
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující 437
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA] 555
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG] 543
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM] 462
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM] 510
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií 535
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství 525
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek 602
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS 856
D81 Kombinované poruchy imunity 606
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí 520
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk 485
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk 451
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA] 451
D814 Nezelofův syndrom 492
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP) 464
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy 465
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy 424
D818 Jiné kombinované poruchy imunity 441
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS 691
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami 492
D820 Syndrom Wiskottův - Aldrichův 428
D821 Di Georgeův syndrom 460
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím 485
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV] 456
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE] 458
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam 464
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS 443
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID) 470
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk 473
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk 550
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám 504
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience 697
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS 571
D84 Jiné poruchy imunity 661
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1] 510
D841 Defekt v systému komplementu 562
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience 870
D849 Imunodeficience, NS 1295
D86 Sarkoidóza - sarcoidosis 590
D860 Sarkoidóza plic 628
D861 Sarkoidóza mízních uzlin 532
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin 590
D863 Sarkoidóza kůže 442
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací 444
D869 Sarkoidóza, NS 483
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené 483
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie 525
D891 Kryoglobulinémie 424
D892 Hypergamaglobulinémie, NS 432
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam 515
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS 727