Diagnoza skupiny D80-D89
Skupiny diagnoz
Některé poruchy mechanismu imunity
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek 475
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie 532
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující 446
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA] 568
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG] 556
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM] 473
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM] 524
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií 548
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství 541
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek 622
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS 892
D81 Kombinované poruchy imunity 617
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí 534
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk 499
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk 460
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA] 467
D814 Nezelofův syndrom 511
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP) 479
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy 479
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy 437
D818 Jiné kombinované poruchy imunity 448
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS 720
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami 508
D820 Syndrom Wiskottův - Aldrichův 439
D821 Di Georgeův syndrom 475
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím 498
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV] 476
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE] 469
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam 477
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS 459
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID) 477
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk 487
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk 566
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám 522
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience 721
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS 593
D84 Jiné poruchy imunity 681
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1] 540
D841 Defekt v systému komplementu 582
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience 905
D849 Imunodeficience, NS 1335
D86 Sarkoidóza - sarcoidosis 610
D860 Sarkoidóza plic 657
D861 Sarkoidóza mízních uzlin 551
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin 626
D863 Sarkoidóza kůže 460
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací 451
D869 Sarkoidóza, NS 504
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené 501
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie 549
D891 Kryoglobulinémie 442
D892 Hypergamaglobulinémie, NS 455
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam 530
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS 741