Diagnoza skupiny D80-D89
Skupiny diagnoz
Některé poruchy mechanismu imunity
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek 492
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie 542
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující 462
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA] 579
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG] 566
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM] 485
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM] 537
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií 562
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství 561
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek 643
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS 921
D81 Kombinované poruchy imunity 634
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí 552
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk 511
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk 473
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA] 478
D814 Nezelofův syndrom 522
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP) 492
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy 492
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy 448
D818 Jiné kombinované poruchy imunity 451
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS 736
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami 520
D820 Syndrom Wiskottův - Aldrichův 450
D821 Di Georgeův syndrom 492
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím 509
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV] 487
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE] 479
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam 489
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS 468
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID) 480
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk 495
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk 580
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám 532
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience 734
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS 606
D84 Jiné poruchy imunity 694
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1] 552
D841 Defekt v systému komplementu 609
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience 926
D849 Imunodeficience, NS 1364
D86 Sarkoidóza - sarcoidosis 628
D860 Sarkoidóza plic 675
D861 Sarkoidóza mízních uzlin 564
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin 654
D863 Sarkoidóza kůže 482
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací 462
D869 Sarkoidóza, NS 514
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené 513
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie 563
D891 Kryoglobulinémie 454
D892 Hypergamaglobulinémie, NS 474
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam 546
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS 763