Diagnoza skupiny D80-D89
Skupiny diagnoz
Některé poruchy mechanismu imunity
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
D80 Imunodeficience s převahou poruch protilátek 468
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie 521
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující 440
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA] 561
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG] 550
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM] 468
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM] 517
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií 541
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství 531
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek 615
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS 876
D81 Kombinované poruchy imunity 615
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí 527
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk 491
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk 456
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA] 459
D814 Nezelofův syndrom 501
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP) 471
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy 475
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy 430
D818 Jiné kombinované poruchy imunity 446
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS 708
D82 Imunodeficience spojené s jinými velkými poruchami 502
D820 Syndrom Wiskottův - Aldrichův 433
D821 Di Georgeův syndrom 467
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím 490
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV] 467
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE] 463
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam 469
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS 449
D83 Běžná variabilní imunodeficience (CVID) 475
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk 480
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk 560
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám 514
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience 708
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS 582
D84 Jiné poruchy imunity 673
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1] 524
D841 Defekt v systému komplementu 573
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience 889
D849 Imunodeficience, NS 1322
D86 Sarkoidóza - sarcoidosis 601
D860 Sarkoidóza plic 642
D861 Sarkoidóza mízních uzlin 546
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin 606
D863 Sarkoidóza kůže 451
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací 450
D869 Sarkoidóza, NS 492
D89 Jiné poruchy imunitního mechanismu jinde nezařazené 491
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie 537
D891 Kryoglobulinémie 434
D892 Hypergamaglobulinémie, NS 444
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam 524
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS 733