Diagnoza skupiny E00-E07
Skupiny diagnoz
Poruchy štítné žlázy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E00 Vrozený syndrom z jodové karence 698
E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ 612
E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ 602
E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ 589
E009 Vrozený syndrom z jodové karence, NS 591
E01 Poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí 618
E010 Difúzní (endemická) struma z jodové karence 580
E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence 643
E012 Struma (endemická) z jodové karence, NS 661
E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jodovou karencí 743
E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence 656
E03 Jiná hypotyreóza 754
E030 Vrozená hypotyreóza s difúzní strumou 733
E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy 574
E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami 662
E033 Poinfekční hypotyreóza 696
E034 Získaná atrofie štítné žlázy 704
E035 Myxedémové koma 656
E038 Jiná určená hypotyreóza 1722
E039 Hypotyreóza, NS 1892
E04 Jiná netoxická struma 841
E040 Difúzní netoxická struma 1436
E041 Struma netoxická jednouzlová 2227
E042 Struma netoxická mnohauzlová 1342
E048 Jiná určená netoxická struma 850
E049 Netoxická struma, NS 1502
E05 Tyreotoxikóza (Hypertyreóza) 688
E050 Tyreotoxikóza s difúzní strumou 990
E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálním uzlíkem 821
E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou 678
E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyreoidní tkáně 559
E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná 616
E055 Tyreoidní krize nebo bouře 656
E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní 995
E059 Tyreotoxikóza NS 1035
E06 Thyreoiditis - zánět štítné žlázy 741
E060 Akutní thyreoiditis 722
E061 Subakutní thyreoiditis 666
E062 Chronická thyreoiditis s přechodnou tyreotoxikózou 755
E063 Autoimunní thyreoiditis 2524
E064 Thyreoiditis způsobená léky 661
E065 Jiná chronická thyreoditis 741
E069 Thyreoiditis, NS 931
E07 Jiné poruchy štítné žlázy 659
E070 Hypersekrece kalcitoninu 823
E071 Dyshormogenetická struma 605
E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy 879
E079 Poruchy štítné žlázy, NS 1348