Diagnoza skupiny E40-E46
Skupiny diagnoz
Podvýživa – malnutrice
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E40 Kvashiorkor 419
E41 Nutriční marasmus 714
E42 Marasmický kvashiorkor 543
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa 556
E44 Protein - energetická podvýživa středního a lehkého stupně 526
E440 Mírná (střední) protein - energetická podvýživa 533
E441 Lehká protein - energetická podvýživa 565
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě 485
E46 Neurčená podvýživa 443