Diagnoza skupiny E40-E46
Skupiny diagnoz
Podvýživa – malnutrice
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E40 Kvashiorkor 430
E41 Nutriční marasmus 768
E42 Marasmický kvashiorkor 565
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa 578
E44 Protein - energetická podvýživa středního a lehkého stupně 536
E440 Mírná (střední) protein - energetická podvýživa 551
E441 Lehká protein - energetická podvýživa 582
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě 501
E46 Neurčená podvýživa 461