Diagnoza skupiny E40-E46
Skupiny diagnoz
Podvýživa – malnutrice
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E40 Kvashiorkor 429
E41 Nutriční marasmus 740
E42 Marasmický kvashiorkor 555
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa 571
E44 Protein - energetická podvýživa středního a lehkého stupně 534
E440 Mírná (střední) protein - energetická podvýživa 545
E441 Lehká protein - energetická podvýživa 575
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě 497
E46 Neurčená podvýživa 455