Diagnoza skupiny E40-E46
Skupiny diagnoz
Podvýživa – malnutrice
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E40 Kvashiorkor 445
E41 Nutriční marasmus 807
E42 Marasmický kvashiorkor 586
E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa 589
E44 Protein - energetická podvýživa středního a lehkého stupně 540
E440 Mírná (střední) protein - energetická podvýživa 567
E441 Lehká protein - energetická podvýživa 594
E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě 515
E46 Neurčená podvýživa 471