Diagnoza skupiny E70-E90
Skupiny diagnoz
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 514
E700 Klasická fenylketonurie 517
E701 Jiné hyperfenylalaninémie 551
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu 468
E703 Albinismus 497
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 467
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS 529
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin 479
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza) 511
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem 463
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS 499
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin 455
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin 481
E720 Poruchy transportu aminokyselin 497
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru 478
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny 539
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu 499
E724 Poruchy metabolismu ornithinu 481
E725 Poruchy metabolismu glycinu 493
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin 468
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS 477
E73 Laktózová intolerance 531
E730 Vrozený nedostatek laktázy 451
E731 Sekundární nedostatek laktázy 485
E738 Jiná laktózová intolerance 458
E739 Laktózová intolerance, NS 411
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů 495
E740 Porucha ukládání glykogenu 608
E741 Poruchy metabolismu fruktózy 587
E742 Poruchy metabolismu galaktózy 489
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů 497
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy 476
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů 513
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS 518
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů 524
E750 Gangliosidóza GM2 503
E751 Jiná gangliosidóza 458
E752 Jiná sfingolipidóza 489
E753 Sfingolipidóza, NS 454
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) 500
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů 482
E756 Porucha ukládání lipidů, NS 508
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 518
E760 Mukopolysacharidóza, typu I 497
E761 Mukopolysacharidóza, typ II 485
E762 Jiné mukopolysacharidózy 440
E763 Mukopolysacharidóza NS 454
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 475
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS 470
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 502
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů 487
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů 522
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů 557
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS 552
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie 2175
E780 Čistá hypercholesterolémie 2383
E781 Čistá hyperglyceridémie 850
E782 Smíšená hyperlipidémie 1585
E783 Hyperchylomikronémie 546
E784 Jiná hyperlipidémie 636
E785 Hyperlipidémie, NS 1101
E786 Nedostatek lipoproteinu 561
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů 692
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS 2242
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 584
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů 908
E791 Leschův-Nyhanův syndrom 551
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 550
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS 612
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu 549
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie 489
E801 Porfyria cutanea tarda 464
E802 Jiná porfyrie 495
E803 Vady katalázy a peroxydázy 479
E804 Gilbertův syndrom 583
E805 Griglerův-Najjarův syndrom 562
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu 514
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS 519
E83 Poruchy metabolismu minerálů 499
E830 Poruchy metabolismu mědi 518
E831 Poruchy metabolismu železa 619
E832 Poruchy metabolismu zinku 469
E833 Poruchy metabolismu fosforu 520
E834 Poruchy metabolismu magnezia 593
E835 Poruchy metabolismu kalcia 461
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů 478
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS 487
E84 Cystická fibróza 490
E840 Cystická fibróza s plicními projevy 735
E841 Cystická fibróza se střevními projevy 491
E848 Cystická fibróza s jinými projevy 469
E849 Cystická fibróza, NS 535
E85 Amyloidóza 476
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie 528
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza 462
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS 456
E853 Sekundární systémová amyloidóza 454
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza 460
E858 Jiná určená amyloidóza 486
E859 Amyloidóza, NS 499
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 1047
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 498
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie 585
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie 749
E872 Acidóza 500
E873 Alkalóza 460
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy 480
E875 Hyperkalémie 697
E876 Hypokalémie 681
E877 Přetížení tekutinami 522
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 669
E88 Jiné poruchy metabolismu 498
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde 553
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde 496
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde 549
E888 Jiné určené poruchy metabolismu 593
E889 Poruchy metabolismu, NS 612
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam 658
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích 919
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích 472
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích 518
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích 501
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích 475
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích 488
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku 478
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích 494
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS 523
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde 452