Diagnoza skupiny E70-E90
Skupiny diagnoz
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 483
E700 Klasická fenylketonurie 488
E701 Jiné hyperfenylalaninémie 524
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu 437
E703 Albinismus 469
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 443
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS 497
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin 451
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza) 474
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem 428
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS 467
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin 422
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin 452
E720 Poruchy transportu aminokyselin 470
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru 452
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny 511
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu 467
E724 Poruchy metabolismu ornithinu 450
E725 Poruchy metabolismu glycinu 463
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin 440
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS 448
E73 Laktózová intolerance 496
E730 Vrozený nedostatek laktázy 417
E731 Sekundární nedostatek laktázy 459
E738 Jiná laktózová intolerance 429
E739 Laktózová intolerance, NS 383
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů 465
E740 Porucha ukládání glykogenu 560
E741 Poruchy metabolismu fruktózy 550
E742 Poruchy metabolismu galaktózy 463
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů 463
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy 438
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů 471
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS 476
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů 482
E750 Gangliosidóza GM2 464
E751 Jiná gangliosidóza 425
E752 Jiná sfingolipidóza 453
E753 Sfingolipidóza, NS 425
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) 470
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů 458
E756 Porucha ukládání lipidů, NS 477
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 487
E760 Mukopolysacharidóza, typu I 467
E761 Mukopolysacharidóza, typ II 454
E762 Jiné mukopolysacharidózy 408
E763 Mukopolysacharidóza NS 427
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 454
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS 430
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 479
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů 454
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů 489
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů 527
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS 510
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie 2118
E780 Čistá hypercholesterolémie 2268
E781 Čistá hyperglyceridémie 777
E782 Smíšená hyperlipidémie 1504
E783 Hyperchylomikronémie 497
E784 Jiná hyperlipidémie 581
E785 Hyperlipidémie, NS 1011
E786 Nedostatek lipoproteinu 501
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů 642
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS 2099
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 536
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů 853
E791 Leschův-Nyhanův syndrom 517
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 513
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS 561
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu 511
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie 454
E801 Porfyria cutanea tarda 435
E802 Jiná porfyrie 460
E803 Vady katalázy a peroxydázy 450
E804 Gilbertův syndrom 548
E805 Griglerův-Najjarův syndrom 514
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu 481
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS 489
E83 Poruchy metabolismu minerálů 473
E830 Poruchy metabolismu mědi 482
E831 Poruchy metabolismu železa 585
E832 Poruchy metabolismu zinku 441
E833 Poruchy metabolismu fosforu 497
E834 Poruchy metabolismu magnezia 552
E835 Poruchy metabolismu kalcia 437
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů 441
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS 454
E84 Cystická fibróza 461
E840 Cystická fibróza s plicními projevy 706
E841 Cystická fibróza se střevními projevy 461
E848 Cystická fibróza s jinými projevy 434
E849 Cystická fibróza, NS 496
E85 Amyloidóza 437
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie 487
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza 428
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS 427
E853 Sekundární systémová amyloidóza 422
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza 430
E858 Jiná určená amyloidóza 458
E859 Amyloidóza, NS 463
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 943
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 456
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie 556
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie 685
E872 Acidóza 458
E873 Alkalóza 423
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy 442
E875 Hyperkalémie 644
E876 Hypokalémie 644
E877 Přetížení tekutinami 479
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 626
E88 Jiné poruchy metabolismu 461
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde 507
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde 461
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde 526
E888 Jiné určené poruchy metabolismu 564
E889 Poruchy metabolismu, NS 578
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam 614
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích 874
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích 451
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích 488
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích 474
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích 450
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích 455
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku 445
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích 465
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS 487
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde 428