Diagnoza skupiny E70-E90
Skupiny diagnoz
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 501
E700 Klasická fenylketonurie 508
E701 Jiné hyperfenylalaninémie 543
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu 458
E703 Albinismus 488
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 456
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS 516
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin 470
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza) 496
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem 450
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS 487
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin 444
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin 470
E720 Poruchy transportu aminokyselin 486
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru 468
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny 525
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu 488
E724 Poruchy metabolismu ornithinu 472
E725 Poruchy metabolismu glycinu 482
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin 459
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS 465
E73 Laktózová intolerance 517
E730 Vrozený nedostatek laktázy 437
E731 Sekundární nedostatek laktázy 474
E738 Jiná laktózová intolerance 446
E739 Laktózová intolerance, NS 402
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů 480
E740 Porucha ukládání glykogenu 586
E741 Poruchy metabolismu fruktózy 574
E742 Poruchy metabolismu galaktózy 477
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů 482
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy 458
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů 498
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS 499
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů 508
E750 Gangliosidóza GM2 490
E751 Jiná gangliosidóza 445
E752 Jiná sfingolipidóza 470
E753 Sfingolipidóza, NS 441
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) 488
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů 471
E756 Porucha ukládání lipidů, NS 496
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 506
E760 Mukopolysacharidóza, typu I 487
E761 Mukopolysacharidóza, typ II 471
E762 Jiné mukopolysacharidózy 428
E763 Mukopolysacharidóza NS 443
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 471
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS 453
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 491
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů 476
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů 508
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů 543
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS 532
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie 2158
E780 Čistá hypercholesterolémie 2341
E781 Čistá hyperglyceridémie 835
E782 Smíšená hyperlipidémie 1550
E783 Hyperchylomikronémie 520
E784 Jiná hyperlipidémie 616
E785 Hyperlipidémie, NS 1063
E786 Nedostatek lipoproteinu 538
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů 672
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS 2198
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 563
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů 880
E791 Leschův-Nyhanův syndrom 540
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 540
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS 598
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu 539
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie 476
E801 Porfyria cutanea tarda 455
E802 Jiná porfyrie 480
E803 Vady katalázy a peroxydázy 469
E804 Gilbertův syndrom 569
E805 Griglerův-Najjarův syndrom 550
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu 505
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS 507
E83 Poruchy metabolismu minerálů 489
E830 Poruchy metabolismu mědi 506
E831 Poruchy metabolismu železa 600
E832 Poruchy metabolismu zinku 459
E833 Poruchy metabolismu fosforu 516
E834 Poruchy metabolismu magnezia 579
E835 Poruchy metabolismu kalcia 453
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů 466
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS 474
E84 Cystická fibróza 480
E840 Cystická fibróza s plicními projevy 722
E841 Cystická fibróza se střevními projevy 480
E848 Cystická fibróza s jinými projevy 450
E849 Cystická fibróza, NS 518
E85 Amyloidóza 457
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie 508
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza 448
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS 445
E853 Sekundární systémová amyloidóza 441
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza 447
E858 Jiná určená amyloidóza 473
E859 Amyloidóza, NS 485
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 1009
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 480
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie 574
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie 718
E872 Acidóza 486
E873 Alkalóza 440
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy 466
E875 Hyperkalémie 672
E876 Hypokalémie 669
E877 Přetížení tekutinami 504
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 648
E88 Jiné poruchy metabolismu 485
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde 535
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde 485
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde 542
E888 Jiné určené poruchy metabolismu 583
E889 Poruchy metabolismu, NS 601
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam 638
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích 904
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích 464
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích 507
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích 490
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích 462
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích 478
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku 465
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích 483
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS 508
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde 444