Diagnoza skupiny E70-E90
Skupiny diagnoz
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 490
E700 Klasická fenylketonurie 496
E701 Jiné hyperfenylalaninémie 532
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu 446
E703 Albinismus 476
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 447
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS 506
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin 459
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza) 485
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem 436
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS 476
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin 434
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin 461
E720 Poruchy transportu aminokyselin 478
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru 460
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny 517
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu 477
E724 Poruchy metabolismu ornithinu 459
E725 Poruchy metabolismu glycinu 471
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin 449
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS 453
E73 Laktózová intolerance 505
E730 Vrozený nedostatek laktázy 428
E731 Sekundární nedostatek laktázy 465
E738 Jiná laktózová intolerance 435
E739 Laktózová intolerance, NS 394
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů 475
E740 Porucha ukládání glykogenu 573
E741 Poruchy metabolismu fruktózy 563
E742 Poruchy metabolismu galaktózy 467
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů 470
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy 445
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů 479
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS 484
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů 494
E750 Gangliosidóza GM2 481
E751 Jiná gangliosidóza 431
E752 Jiná sfingolipidóza 460
E753 Sfingolipidóza, NS 431
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) 476
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů 464
E756 Porucha ukládání lipidů, NS 486
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 493
E760 Mukopolysacharidóza, typu I 477
E761 Mukopolysacharidóza, typ II 460
E762 Jiné mukopolysacharidózy 417
E763 Mukopolysacharidóza NS 432
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 465
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS 439
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 483
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů 463
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů 498
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů 536
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS 523
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie 2138
E780 Čistá hypercholesterolémie 2311
E781 Čistá hyperglyceridémie 806
E782 Smíšená hyperlipidémie 1529
E783 Hyperchylomikronémie 508
E784 Jiná hyperlipidémie 597
E785 Hyperlipidémie, NS 1036
E786 Nedostatek lipoproteinu 520
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů 655
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS 2156
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 546
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů 867
E791 Leschův-Nyhanův syndrom 531
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 526
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS 584
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu 525
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie 465
E801 Porfyria cutanea tarda 444
E802 Jiná porfyrie 471
E803 Vady katalázy a peroxydázy 458
E804 Gilbertův syndrom 559
E805 Griglerův-Najjarův syndrom 540
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu 491
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS 498
E83 Poruchy metabolismu minerálů 483
E830 Poruchy metabolismu mědi 489
E831 Poruchy metabolismu železa 591
E832 Poruchy metabolismu zinku 449
E833 Poruchy metabolismu fosforu 507
E834 Poruchy metabolismu magnezia 565
E835 Poruchy metabolismu kalcia 446
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů 455
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS 461
E84 Cystická fibróza 470
E840 Cystická fibróza s plicními projevy 713
E841 Cystická fibróza se střevními projevy 471
E848 Cystická fibróza s jinými projevy 441
E849 Cystická fibróza, NS 503
E85 Amyloidóza 443
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie 495
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza 437
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS 434
E853 Sekundární systémová amyloidóza 430
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza 439
E858 Jiná určená amyloidóza 463
E859 Amyloidóza, NS 474
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 974
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 469
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie 569
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie 702
E872 Acidóza 474
E873 Alkalóza 429
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy 454
E875 Hyperkalémie 660
E876 Hypokalémie 661
E877 Přetížení tekutinami 490
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 637
E88 Jiné poruchy metabolismu 469
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde 522
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde 473
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde 537
E888 Jiné určené poruchy metabolismu 575
E889 Poruchy metabolismu, NS 591
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam 625
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích 888
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích 459
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích 496
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích 482
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích 455
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích 466
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku 456
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích 473
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS 496
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde 433