Diagnoza skupiny E70-E90
Skupiny diagnoz
Poruchy přeměny látek – metabolismu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
E70 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 517
E700 Klasická fenylketonurie 521
E701 Jiné hyperfenylalaninémie 555
E702 Poruchy metabolismu tyrosinu 474
E703 Albinismus 503
E708 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 469
E709 Poruchy metabolismu aromatických aminokyselin, NS 534
E71 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem a metabolismu mastných kyselin 482
E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza) 517
E711 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem 468
E712 Porucha metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem, NS 501
E713 Poruchy metabolismu mastných kyselin 459
E72 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin 485
E720 Poruchy transportu aminokyselin 500
E721 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru 481
E722 Poruchy metabolismu cyklu močoviny 544
E723 Poruchy metabolismu lysinu a hydroxylysinu 504
E724 Poruchy metabolismu ornithinu 486
E725 Poruchy metabolismu glycinu 497
E728 Jiné určené poruchy metabolismu aminokyselin 475
E729 Poruchy metabolismu aminokyselin, NS 484
E73 Laktózová intolerance 535
E730 Vrozený nedostatek laktázy 457
E731 Sekundární nedostatek laktázy 488
E738 Jiná laktózová intolerance 463
E739 Laktózová intolerance, NS 415
E74 Jiné poruchy metabolismu uhlovodanů 497
E740 Porucha ukládání glykogenu 614
E741 Poruchy metabolismu fruktózy 591
E742 Poruchy metabolismu galaktózy 494
E743 Jiné poruchy střevní absorbce uhlohydrátů 501
E744 Poruchy metabolismu pyrohroznanů a glukoneogenezy 481
E748 Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů 521
E749 Poruchy metabolismu uhlovodanů, NS 523
E75 Poruchy metabolismu sfingolipidů a jiné poruchy ukládání lipidů 531
E750 Gangliosidóza GM2 507
E751 Jiná gangliosidóza 463
E752 Jiná sfingolipidóza 495
E753 Sfingolipidóza, NS 457
E754 Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) 504
E755 Jiné poruchy ukládání lipidů 486
E756 Porucha ukládání lipidů, NS 513
E76 Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 521
E760 Mukopolysacharidóza, typu I 503
E761 Mukopolysacharidóza, typ II 490
E762 Jiné mukopolysacharidózy 444
E763 Mukopolysacharidóza NS 458
E768 Jiné poruchy metabolismu glykosaminoglykanu 477
E769 Porucha metabolismu glykosaminoglykanu, NS 476
E77 Poruchy metabolismu glykoproteinů 504
E770 Poruchy v potranslační modifikaci lysozomálních enzymů 493
E771 Vady v odbourávání glykoproteinů 527
E778 Jiné poruchy metabolismu glykoproteinů 563
E779 Poruchy metabolismu glykoproteinů, NS 556
E78 Poruchy metabolismu lipoproteinů a jiné lipidémie 2183
E780 Čistá hypercholesterolémie 2392
E781 Čistá hyperglyceridémie 862
E782 Smíšená hyperlipidémie 1603
E783 Hyperchylomikronémie 555
E784 Jiná hyperlipidémie 646
E785 Hyperlipidémie, NS 1131
E786 Nedostatek lipoproteinu 568
E788 Jiné poruchy metabolismu lipoproteinů 700
E789 Porucha metabolismu lipoproteinů, NS 2263
E79 Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 591
E790 Hyperurikémie bez známek zánětlivé artritidy a tofů 916
E791 Leschův-Nyhanův syndrom 555
E798 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 552
E799 Porucha metabolismu purinu a pyrimidinu, NS 618
E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu 553
E800 Dědičná erytropoetická porfyrie 492
E801 Porfyria cutanea tarda 468
E802 Jiná porfyrie 500
E803 Vady katalázy a peroxydázy 481
E804 Gilbertův syndrom 588
E805 Griglerův-Najjarův syndrom 567
E806 Jiné poruchy metabolismu bilirubinu 519
E807 Poruchy metabolismu bilirubinu, NS 521
E83 Poruchy metabolismu minerálů 503
E830 Poruchy metabolismu mědi 522
E831 Poruchy metabolismu železa 621
E832 Poruchy metabolismu zinku 473
E833 Poruchy metabolismu fosforu 521
E834 Poruchy metabolismu magnezia 599
E835 Poruchy metabolismu kalcia 463
E838 Jiné poruchy metabolismu minerálů 481
E839 Poruchy metabolismu minerálů, NS 490
E84 Cystická fibróza 492
E840 Cystická fibróza s plicními projevy 739
E841 Cystická fibróza se střevními projevy 496
E848 Cystická fibróza s jinými projevy 478
E849 Cystická fibróza, NS 542
E85 Amyloidóza 481
E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie 536
E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza 468
E852 Rodinně - dědičná amyloidóza, NS 459
E853 Sekundární systémová amyloidóza 459
E854 Orgánově ohraničená amyloidóza 465
E858 Jiná určená amyloidóza 491
E859 Amyloidóza, NS 503
E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny 1067
E87 Jiné poruchy tekutin, elektrolytů a acidobasické rovnováhy 505
E870 Hyperosmolalita a hypernatrémie 588
E871 Hypoosmolalita a hyponatrémie 760
E872 Acidóza 504
E873 Alkalóza 470
E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy 487
E875 Hyperkalémie 703
E876 Hypokalémie 687
E877 Přetížení tekutinami 531
E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 679
E88 Jiné poruchy metabolismu 500
E880 Poruchy metabolismu plasma - proteinů nezařazené jinde 559
E881 Lipodystrofie, nezařazená jinde 503
E882 Lipomatosa, nezařazená jinde 552
E888 Jiné určené poruchy metabolismu 600
E889 Poruchy metabolismu, NS 616
E89 Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam 667
E890 Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích 924
E891 Hypoinsulinémie po operačních a jiných zákrocích 474
E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných zákrocích 520
E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích 505
E894 Ovariální selhání po operačních a jiných zákrocích 478
E895 Testikulární hypofunkce po operačních a jiných zákrocích 492
E896 Hypofunkce kůry (dřeně) nadledvin po operačním nebo jiném zákroku 484
E898 Jiné endokrinní a metabolické poruchy po operačních a jiných zákrocích 499
E899 Metabolická a endokrinní porucha po operačním nebo jiném zákroku, NS 528
E90 Poruchy výživy a přeměny látek při nemocech zařazených jinde 457