Diagnoza skupiny F00-F09
Skupiny diagnoz
Organické duševní poruchy včetně symptomatických
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+) 727
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+) 598
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+) 755
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+) 903
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+) 654
F01 Vaskulární demence 674
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem 586
F011 Multiinfarktová demence 513
F012 Subkortikální vaskulární demence 558
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence 698
F018 Jiné vaskulární demence 719
F019 Vaskulární demence, NS 955
F02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde 714
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+) 552
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+) 540
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+) 542
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+) 534
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+) 502
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde 581
F03 Neurčená demence 793
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami 723
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami 751
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané 806
F051 Delirium, nasedající na demenci 738
F058 Jiné delirium 602
F059 Delirium, NS 608
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí 780
F060 Organická halucinóza 653
F061 Organická katatonní porucha 706
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii) 1285
F063 Organické poruchy nálady (afektivní) 1317
F064 Organická úzkostná porucha 751
F065 Organická dissociativní porucha 492
F066 Organická emoční labilita (astenie) 668
F067 Lehká porucha poznávání 996
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 996
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 1005
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 921
F070 Organická porucha osobnosti 1357
F071 Postencefalitický syndrom 566
F072 Postkomoční syndrom 475
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 1036
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku 730
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha 643