Diagnoza skupiny F00-F09
Skupiny diagnoz
Organické duševní poruchy včetně symptomatických
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+) 702
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+) 577
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+) 735
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+) 884
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+) 637
F01 Vaskulární demence 658
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem 567
F011 Multiinfarktová demence 505
F012 Subkortikální vaskulární demence 543
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence 681
F018 Jiné vaskulární demence 696
F019 Vaskulární demence, NS 927
F02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde 700
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+) 537
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+) 526
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+) 523
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+) 520
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+) 488
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde 563
F03 Neurčená demence 761
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami 699
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami 729
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané 763
F051 Delirium, nasedající na demenci 704
F058 Jiné delirium 577
F059 Delirium, NS 581
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí 755
F060 Organická halucinóza 628
F061 Organická katatonní porucha 671
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii) 1250
F063 Organické poruchy nálady (afektivní) 1280
F064 Organická úzkostná porucha 729
F065 Organická dissociativní porucha 477
F066 Organická emoční labilita (astenie) 637
F067 Lehká porucha poznávání 955
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 936
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 959
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 892
F070 Organická porucha osobnosti 1310
F071 Postencefalitický syndrom 537
F072 Postkomoční syndrom 456
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 1013
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku 709
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha 619