Diagnoza skupiny F00-F09
Skupiny diagnoz
Organické duševní poruchy včetně symptomatických
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+) 672
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+) 567
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+) 716
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+) 857
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+) 621
F01 Vaskulární demence 637
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem 552
F011 Multiinfarktová demence 488
F012 Subkortikální vaskulární demence 524
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence 660
F018 Jiné vaskulární demence 676
F019 Vaskulární demence, NS 892
F02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde 684
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+) 521
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+) 506
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+) 503
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+) 501
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+) 477
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde 549
F03 Neurčená demence 737
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami 681
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami 713
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané 713
F051 Delirium, nasedající na demenci 668
F058 Jiné delirium 557
F059 Delirium, NS 555
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí 731
F060 Organická halucinóza 592
F061 Organická katatonní porucha 622
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii) 1202
F063 Organické poruchy nálady (afektivní) 1234
F064 Organická úzkostná porucha 703
F065 Organická dissociativní porucha 468
F066 Organická emoční labilita (astenie) 617
F067 Lehká porucha poznávání 886
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 896
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 920
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 852
F070 Organická porucha osobnosti 1265
F071 Postencefalitický syndrom 513
F072 Postkomoční syndrom 434
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 995
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku 686
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha 604