Diagnoza skupiny F00-F09
Skupiny diagnoz
Organické duševní poruchy včetně symptomatických
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F00 Demence u Alzheimerovy nemoci (G30.-+) 691
F000 Demence u Alzheimerovy nemoci s časným začátkem (G30.0+) 573
F001 Demence u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem (G30.1+) 731
F002 Demence u Alzheimerovy nemoci, atypického nebo smíšeného typu (G30.8+) 872
F009 Demence u Alzheimerovy nemoci, NS (G30.9+) 631
F01 Vaskulární demence 648
F010 Vaskulární demence s akutním začátkem 562
F011 Multiinfarktová demence 497
F012 Subkortikální vaskulární demence 536
F013 Smíšená kortikální a subkortikální vaskulární demence 672
F018 Jiné vaskulární demence 688
F019 Vaskulární demence, NS 913
F02 Demence u jiných nemocí zařazených jinde 697
F020 Demence u Pickovy choroby (G31.0+) 531
F021 Demence u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (A81.0+) 517
F022 Demence u Huntingtonovy nemoci (G10+) 516
F023 Demence u Parkinsonovy nemoci (G20+) 512
F024 Demence u onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] (B22.0+) 486
F028 Demence u jiných určených nemocí, zařazených jinde 559
F03 Neurčená demence 750
F04 Organický amnestický syndrom,který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktiv.látkami 693
F05 Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami 721
F050 Delirium, které nenasedá na demenci, takto popsané 740
F051 Delirium, nasedající na demenci 688
F058 Jiné delirium 568
F059 Delirium, NS 565
F06 Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí 745
F060 Organická halucinóza 611
F061 Organická katatonní porucha 649
F062 Organická porucha s bludy (podobná schizofrenii) 1227
F063 Organické poruchy nálady (afektivní) 1262
F064 Organická úzkostná porucha 720
F065 Organická dissociativní porucha 474
F066 Organická emoční labilita (astenie) 628
F067 Lehká porucha poznávání 934
F068 Jiné určené duševní poruchy způsobené poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 911
F069 Neurčená duševní porucha, způsobená poškozením a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí 944
F07 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 877
F070 Organická porucha osobnosti 1292
F071 Postencefalitický syndrom 524
F072 Postkomoční syndrom 445
F078 Jiné organické poruchy osobnosti a chování způs.onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku 1006
F079 Organic.poruchy osobnosti a chování nespecifikované způs.onemoc., poškoz.a dysfunkcí mozku 699
F09 Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha 613