Diagnoza skupiny F20-F29
Skupiny diagnoz
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F20 Schizofrenie 629
F200 Paranoidní schizofrenie 2140
F201 Hebefrenní schizofrenie 602
F202 Katatonní schizofrenie 571
F203 Nediferencovaná schizofrenie 734
F204 Postschizofrenní deprese 583
F205 Reziduální schizofrenie 878
F206 Schizofrenia simplex 640
F208 Jiná schizofrenie 547
F209 Schizofrenie, NS 594
F21 Schizotypální porucha 607
F22 Poruchy s trvalými bludy 636
F220 Porucha s bludy 992
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy 520
F229 Persistující porucha s bludy, NS 549
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy 692
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů 1595
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie 1318
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii 964
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy 728
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy 704
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy 787
F24 Indukovaná porucha s bludy 499
F25 Schizoafektivní poruchy 598
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ 1022
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ 1078
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ 873
F258 Jiné schizoafektivní poruchy 535
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná 509
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy 502
F29 Neurčené neorganické psychózy 504