Diagnoza skupiny F20-F29
Skupiny diagnoz
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F20 Schizofrenie 671
F200 Paranoidní schizofrenie 2195
F201 Hebefrenní schizofrenie 639
F202 Katatonní schizofrenie 597
F203 Nediferencovaná schizofrenie 748
F204 Postschizofrenní deprese 604
F205 Reziduální schizofrenie 911
F206 Schizofrenia simplex 671
F208 Jiná schizofrenie 567
F209 Schizofrenie, NS 618
F21 Schizotypální porucha 635
F22 Poruchy s trvalými bludy 656
F220 Porucha s bludy 1048
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy 543
F229 Persistující porucha s bludy, NS 565
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy 725
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů 1640
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie 1378
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii 986
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy 763
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy 741
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy 811
F24 Indukovaná porucha s bludy 531
F25 Schizoafektivní poruchy 653
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ 1112
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ 1120
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ 893
F258 Jiné schizoafektivní poruchy 547
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná 517
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy 539
F29 Neurčené neorganické psychózy 524