Diagnoza skupiny F20-F29
Skupiny diagnoz
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F20 Schizofrenie 641
F200 Paranoidní schizofrenie 2161
F201 Hebefrenní schizofrenie 611
F202 Katatonní schizofrenie 577
F203 Nediferencovaná schizofrenie 736
F204 Postschizofrenní deprese 592
F205 Reziduální schizofrenie 894
F206 Schizofrenia simplex 647
F208 Jiná schizofrenie 552
F209 Schizofrenie, NS 603
F21 Schizotypální porucha 616
F22 Poruchy s trvalými bludy 644
F220 Porucha s bludy 1010
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy 528
F229 Persistující porucha s bludy, NS 552
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy 707
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů 1613
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie 1341
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii 972
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy 740
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy 716
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy 792
F24 Indukovaná porucha s bludy 511
F25 Schizoafektivní poruchy 612
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ 1055
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ 1091
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ 876
F258 Jiné schizoafektivní poruchy 537
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná 512
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy 519
F29 Neurčené neorganické psychózy 512