Diagnoza skupiny F20-F29
Skupiny diagnoz
Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F20 Schizofrenie 611
F200 Paranoidní schizofrenie 2108
F201 Hebefrenní schizofrenie 593
F202 Katatonní schizofrenie 562
F203 Nediferencovaná schizofrenie 728
F204 Postschizofrenní deprese 571
F205 Reziduální schizofrenie 845
F206 Schizofrenia simplex 628
F208 Jiná schizofrenie 524
F209 Schizofrenie, NS 576
F21 Schizotypální porucha 593
F22 Poruchy s trvalými bludy 628
F220 Porucha s bludy 952
F228 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy 509
F229 Persistující porucha s bludy, NS 544
F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy 673
F230 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů 1581
F231 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie 1294
F232 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii 951
F233 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy 712
F238 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy 692
F239 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy 778
F24 Indukovaná porucha s bludy 488
F25 Schizoafektivní poruchy 584
F250 Schizoafektivní porucha, manický typ 979
F251 Schizoafektivní porucha, depresivní typ 1065
F252 Schizoafektivní porucha, smíšený typ 866
F258 Jiné schizoafektivní poruchy 529
F259 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná 501
F28 Jiné neorganické psychotické poruchy 489
F29 Neurčené neorganické psychózy 492