Diagnoza skupiny F40-F48
Skupiny diagnoz
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F40 Fobické úzkostné poruchy 558
F400 Agorafobie 662
F401 Sociální fobie 674
F402 Specifické (izolované) fobie 564
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy 859
F409 Anxiosně fobická porucha, NS 985
F41 Jiné anxiosní poruchy 591
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost) 1271
F411 Generalizovaná úzkostná porucha 1035
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha 2598
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy 1107
F418 Jiné určené úzkostné poruchy 845
F419 Úzkostná porucha, NS 1029
F42 Obsedantně-nutkavá porucha 558
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace 717
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály) 721
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy 749
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy 577
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS 647
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 907
F430 Akutní stresová reakce 942
F431 Posttraumatická stresová porucha 805
F432 Poruchy přizpůsobení 4293
F438 Jiné reakce na těžký stres 1083
F439 Reakce na těžký stres, NS 1054
F44 Dissociativní (konverzní) poruchy 742
F440 Dissociativní amnesie 559
F441 Dissociativní fuga (útěk) 559
F442 Dissociativní stupor 519
F443 Trans a posedlost 490
F444 Dissociativní motorické poruchy 679
F445 Dissociativní záchvaty 610
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti 433
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy 500
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy 522
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS 558
F45 Somatoformní poruchy 608
F450 Somatizační porucha 699
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha 546
F452 Hypochondrická porucha 620
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce 915
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha 886
F458 Jiné somatoformní poruchy 559
F459 Somatoformní porucha, NS 983
F48 Jiné neurotické poruchy 679
F480 Neurastenie 1473
F481 Depersonalizace a derealizace 792
F488 Jiné určené neurotické poruchy 876
F489 Neurotická porucha, NS 1259