Diagnoza skupiny F40-F48
Skupiny diagnoz
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F40 Fobické úzkostné poruchy 582
F400 Agorafobie 685
F401 Sociální fobie 716
F402 Specifické (izolované) fobie 590
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy 883
F409 Anxiosně fobická porucha, NS 1008
F41 Jiné anxiosní poruchy 613
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost) 1309
F411 Generalizovaná úzkostná porucha 1071
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha 2672
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy 1147
F418 Jiné určené úzkostné poruchy 870
F419 Úzkostná porucha, NS 1086
F42 Obsedantně-nutkavá porucha 576
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace 734
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály) 739
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy 771
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy 598
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS 670
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 951
F430 Akutní stresová reakce 974
F431 Posttraumatická stresová porucha 822
F432 Poruchy přizpůsobení 4353
F438 Jiné reakce na těžký stres 1142
F439 Reakce na těžký stres, NS 1098
F44 Dissociativní (konverzní) poruchy 772
F440 Dissociativní amnesie 573
F441 Dissociativní fuga (útěk) 577
F442 Dissociativní stupor 535
F443 Trans a posedlost 505
F444 Dissociativní motorické poruchy 702
F445 Dissociativní záchvaty 638
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti 448
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy 518
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy 530
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS 576
F45 Somatoformní poruchy 629
F450 Somatizační porucha 722
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha 583
F452 Hypochondrická porucha 635
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce 971
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha 912
F458 Jiné somatoformní poruchy 583
F459 Somatoformní porucha, NS 1072
F48 Jiné neurotické poruchy 701
F480 Neurastenie 1553
F481 Depersonalizace a derealizace 811
F488 Jiné určené neurotické poruchy 904
F489 Neurotická porucha, NS 1314