Diagnoza skupiny F40-F48
Skupiny diagnoz
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F40 Fobické úzkostné poruchy 596
F400 Agorafobie 699
F401 Sociální fobie 743
F402 Specifické (izolované) fobie 613
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy 910
F409 Anxiosně fobická porucha, NS 1035
F41 Jiné anxiosní poruchy 636
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost) 1345
F411 Generalizovaná úzkostná porucha 1102
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha 2749
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy 1185
F418 Jiné určené úzkostné poruchy 903
F419 Úzkostná porucha, NS 1114
F42 Obsedantně-nutkavá porucha 593
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace 747
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály) 752
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy 795
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy 609
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS 688
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 976
F430 Akutní stresová reakce 1004
F431 Posttraumatická stresová porucha 837
F432 Poruchy přizpůsobení 4441
F438 Jiné reakce na těžký stres 1175
F439 Reakce na těžký stres, NS 1143
F44 Dissociativní (konverzní) poruchy 788
F440 Dissociativní amnesie 585
F441 Dissociativní fuga (útěk) 589
F442 Dissociativní stupor 547
F443 Trans a posedlost 515
F444 Dissociativní motorické poruchy 722
F445 Dissociativní záchvaty 657
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti 461
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy 531
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy 536
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS 593
F45 Somatoformní poruchy 646
F450 Somatizační porucha 739
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha 597
F452 Hypochondrická porucha 656
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce 1005
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha 947
F458 Jiné somatoformní poruchy 606
F459 Somatoformní porucha, NS 1132
F48 Jiné neurotické poruchy 713
F480 Neurastenie 1585
F481 Depersonalizace a derealizace 840
F488 Jiné určené neurotické poruchy 934
F489 Neurotická porucha, NS 1361