Diagnoza skupiny F40-F48
Skupiny diagnoz
Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F40 Fobické úzkostné poruchy 574
F400 Agorafobie 675
F401 Sociální fobie 695
F402 Specifické (izolované) fobie 581
F408 Jiné anxiosně fobické poruchy 872
F409 Anxiosně fobická porucha, NS 997
F41 Jiné anxiosní poruchy 604
F410 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost) 1291
F411 Generalizovaná úzkostná porucha 1057
F412 Smíšená úzkostná a depresivní porucha 2651
F413 Jiné smíšené úzkostné poruchy 1124
F418 Jiné určené úzkostné poruchy 857
F419 Úzkostná porucha, NS 1071
F42 Obsedantně-nutkavá porucha 568
F420 Převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace 728
F421 Převážně nutkavé činy (nutkavé rituály) 733
F422 Smíšené nutkavé myšlenky a činy 760
F428 Jiné obsedantně-nutkavé poruchy 588
F429 Obsedantně-nutkavá porucha, NS 660
F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 930
F430 Akutní stresová reakce 958
F431 Posttraumatická stresová porucha 814
F432 Poruchy přizpůsobení 4327
F438 Jiné reakce na těžký stres 1113
F439 Reakce na těžký stres, NS 1076
F44 Dissociativní (konverzní) poruchy 762
F440 Dissociativní amnesie 567
F441 Dissociativní fuga (útěk) 569
F442 Dissociativní stupor 530
F443 Trans a posedlost 498
F444 Dissociativní motorické poruchy 692
F445 Dissociativní záchvaty 624
F446 Dissociativní anestesie a ztráta citlivosti 443
F447 Smíšené dissociativní (konverzní) poruchy 511
F448 Jiné dissociativní (konverzní) poruchy 530
F449 Dissociativní (konverzní) porucha, NS 570
F45 Somatoformní poruchy 622
F450 Somatizační porucha 711
F451 Nediferencovaná somatoformní porucha 566
F452 Hypochondrická porucha 627
F453 Somatoformní vegetativní dysfunkce 955
F454 Perzistující somatoformní bolestivá porucha 900
F458 Jiné somatoformní poruchy 570
F459 Somatoformní porucha, NS 1030
F48 Jiné neurotické poruchy 692
F480 Neurastenie 1530
F481 Depersonalizace a derealizace 801
F488 Jiné určené neurotické poruchy 892
F489 Neurotická porucha, NS 1287