Diagnoza skupiny F80-F89
Skupiny diagnoz
Poruchy psychického vývoje
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 545
F800 Specifická porucha artikulace řeči 667
F801 Expresivní porucha řeči 845
F802 Receptivní porucha řeči 588
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner) 532
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka 587
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS 723
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 658
F810 Specifická porucha čtení 483
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti 466
F812 Specifická porucha počítání 460
F813 Smíšená porucha školních dovedností 625
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností 511
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS 441
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí 739
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy 586
F84 Pervazivní vývojové poruchy 484
F840 Dětský autismus 663
F841 Atypický autismus 622
F842 Rettův syndrom 434
F843 Jiná dětská desintegrační porucha 488
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 509
F845 Aspergerův syndrom 508
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy 435
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS 568
F88 Jiné poruchy psychického vývoje 537
F89 Neurčená porucha psychického vývoje 443