Diagnoza skupiny F80-F89
Skupiny diagnoz
Poruchy psychického vývoje
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 538
F800 Specifická porucha artikulace řeči 655
F801 Expresivní porucha řeči 828
F802 Receptivní porucha řeči 574
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner) 522
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka 578
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS 701
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 640
F810 Specifická porucha čtení 472
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti 451
F812 Specifická porucha počítání 447
F813 Smíšená porucha školních dovedností 590
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností 493
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS 436
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí 726
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy 576
F84 Pervazivní vývojové poruchy 471
F840 Dětský autismus 635
F841 Atypický autismus 602
F842 Rettův syndrom 423
F843 Jiná dětská desintegrační porucha 476
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 498
F845 Aspergerův syndrom 493
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy 424
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS 549
F88 Jiné poruchy psychického vývoje 526
F89 Neurčená porucha psychického vývoje 431