Diagnoza skupiny F80-F89
Skupiny diagnoz
Poruchy psychického vývoje
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 557
F800 Specifická porucha artikulace řeči 675
F801 Expresivní porucha řeči 853
F802 Receptivní porucha řeči 599
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner) 539
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka 595
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS 744
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 669
F810 Specifická porucha čtení 491
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti 478
F812 Specifická porucha počítání 468
F813 Smíšená porucha školních dovedností 653
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností 519
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS 445
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí 751
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy 596
F84 Pervazivní vývojové poruchy 491
F840 Dětský autismus 675
F841 Atypický autismus 635
F842 Rettův syndrom 442
F843 Jiná dětská desintegrační porucha 497
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 520
F845 Aspergerův syndrom 516
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy 439
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS 581
F88 Jiné poruchy psychického vývoje 544
F89 Neurčená porucha psychického vývoje 446