Diagnoza skupiny F80-F89
Skupiny diagnoz
Poruchy psychického vývoje
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 568
F800 Specifická porucha artikulace řeči 686
F801 Expresivní porucha řeči 863
F802 Receptivní porucha řeči 610
F803 Získaná afazie s epilepsií (Landau-Kleffner) 554
F808 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka 614
F809 Vývojová porucha řeči nebo jazyka, NS 763
F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 682
F810 Specifická porucha čtení 503
F811 Specifická porucha psaní a výslovnosti 505
F812 Specifická porucha počítání 484
F813 Smíšená porucha školních dovedností 691
F818 Jiná vývojová porucha školních dovedností 531
F819 Vývojová porucha školních dovedností, NS 447
F82 Specifická vývojová porucha motorických funkcí 764
F83 Smíšené specifické vývojové poruchy 607
F84 Pervazivní vývojové poruchy 502
F840 Dětský autismus 694
F841 Atypický autismus 651
F842 Rettův syndrom 455
F843 Jiná dětská desintegrační porucha 506
F844 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby 538
F845 Aspergerův syndrom 531
F848 Jiné pervazivní vývojové poruchy 448
F849 Pervazivní vývojová porucha, NS 601
F88 Jiné poruchy psychického vývoje 555
F89 Neurčená porucha psychického vývoje 456