Diagnoza skupiny F90-F98
Skupiny diagnoz
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F90 Hyperkinetické poruchy 557
F900 Porucha aktivity a pozornosti 1188
F901 Hyperkinetická porucha chování 923
F908 Jiné hyperkinetické poruchy 497
F909 Hyperkinetická porucha, NS 528
F91 Poruchy chování 537
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině 751
F911 Nesocializovaná porucha chování 778
F912 Socializovaná porucha chování 579
F913 Opoziční vzdorovité chování 648
F918 Jiné poruchy chování 669
F919 Porucha chování, NS 586
F92 Smíšené poruchy chování a emocí 490
F920 Depresivní porucha chování 824
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí 1278
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS 636
F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství 503
F930 Separační úzkostná porucha v dětství 535
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství 544
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství 522
F933 Porucha sourozenecké rivality 437
F938 Jiné dětské emoční poruchy 655
F939 Dětská emoční porucha, NS 550
F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání 530
F940 Elektivní mutismus 436
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí 450
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí 420
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí 550
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS 426
F95 Tiky 481
F950 Přechodná tiková porucha 621
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky 506
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette) 499
F958 Jiné druhy tiků 441
F959 Tiková porucha, NS 471
F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání 466
F980 Neorganická enuréza 662
F981 Neorganická enkopréza 465
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku 430
F983 Pika kojenců a dětí 464
F984 Stereotypní pohybové poruchy 456
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči) 571
F986 Brebtavost 517
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 1072
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 812