Diagnoza skupiny F90-F98
Skupiny diagnoz
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F90 Hyperkinetické poruchy 545
F900 Porucha aktivity a pozornosti 1177
F901 Hyperkinetická porucha chování 899
F908 Jiné hyperkinetické poruchy 483
F909 Hyperkinetická porucha, NS 512
F91 Poruchy chování 521
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině 717
F911 Nesocializovaná porucha chování 765
F912 Socializovaná porucha chování 563
F913 Opoziční vzdorovité chování 637
F918 Jiné poruchy chování 658
F919 Porucha chování, NS 566
F92 Smíšené poruchy chování a emocí 471
F920 Depresivní porucha chování 793
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí 1209
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS 606
F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství 478
F930 Separační úzkostná porucha v dětství 517
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství 532
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství 510
F933 Porucha sourozenecké rivality 427
F938 Jiné dětské emoční poruchy 644
F939 Dětská emoční porucha, NS 539
F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání 521
F940 Elektivní mutismus 427
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí 447
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí 409
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí 544
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS 418
F95 Tiky 469
F950 Přechodná tiková porucha 604
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky 496
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette) 484
F958 Jiné druhy tiků 431
F959 Tiková porucha, NS 455
F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání 453
F980 Neorganická enuréza 648
F981 Neorganická enkopréza 456
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku 422
F983 Pika kojenců a dětí 453
F984 Stereotypní pohybové poruchy 445
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči) 558
F986 Brebtavost 502
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 980
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 780