Diagnoza skupiny F90-F98
Skupiny diagnoz
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F90 Hyperkinetické poruchy 526
F900 Porucha aktivity a pozornosti 1153
F901 Hyperkinetická porucha chování 880
F908 Jiné hyperkinetické poruchy 462
F909 Hyperkinetická porucha, NS 497
F91 Poruchy chování 494
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině 672
F911 Nesocializovaná porucha chování 739
F912 Socializovaná porucha chování 549
F913 Opoziční vzdorovité chování 618
F918 Jiné poruchy chování 643
F919 Porucha chování, NS 543
F92 Smíšené poruchy chování a emocí 460
F920 Depresivní porucha chování 768
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí 1123
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS 587
F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství 463
F930 Separační úzkostná porucha v dětství 497
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství 511
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství 490
F933 Porucha sourozenecké rivality 412
F938 Jiné dětské emoční poruchy 619
F939 Dětská emoční porucha, NS 523
F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání 505
F940 Elektivní mutismus 411
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí 437
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí 403
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí 530
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS 404
F95 Tiky 449
F950 Přechodná tiková porucha 558
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky 479
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette) 469
F958 Jiné druhy tiků 404
F959 Tiková porucha, NS 433
F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání 436
F980 Neorganická enuréza 632
F981 Neorganická enkopréza 441
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku 407
F983 Pika kojenců a dětí 437
F984 Stereotypní pohybové poruchy 431
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči) 537
F986 Brebtavost 484
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 880
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 745