Diagnoza skupiny F90-F98
Skupiny diagnoz
Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
F90 Hyperkinetické poruchy 536
F900 Porucha aktivity a pozornosti 1168
F901 Hyperkinetická porucha chování 892
F908 Jiné hyperkinetické poruchy 476
F909 Hyperkinetická porucha, NS 510
F91 Poruchy chování 507
F910 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině 697
F911 Nesocializovaná porucha chování 750
F912 Socializovaná porucha chování 558
F913 Opoziční vzdorovité chování 631
F918 Jiné poruchy chování 653
F919 Porucha chování, NS 555
F92 Smíšené poruchy chování a emocí 466
F920 Depresivní porucha chování 783
F928 Jiné smíšené poruchy chování a emocí 1172
F929 Smíšená porucha chování a emocí, NS 598
F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství 474
F930 Separační úzkostná porucha v dětství 508
F931 Fobická anxiosní porucha v dětství 522
F932 Sociální anxiosní porucha v dětství 500
F933 Porucha sourozenecké rivality 422
F938 Jiné dětské emoční poruchy 633
F939 Dětská emoční porucha, NS 532
F94 Poruchy sociálních funkcí se začátkem v dětství a dospívání 516
F940 Elektivní mutismus 420
F941 Reaktivní porucha příchylnosti dětí 446
F942 Porucha desinhibovaných vztahů u dětí 407
F948 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí 540
F949 Porucha dětských sociálních funkcí, NS 413
F95 Tiky 460
F950 Přechodná tiková porucha 580
F951 Chronické motorické nebo vokální tiky 489
F952 Kombinovaná tiková porucha vokální a mnohočetná motorická (de la Tourette) 480
F958 Jiné druhy tiků 415
F959 Tiková porucha, NS 443
F98 Jiné poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání 445
F980 Neorganická enuréza 643
F981 Neorganická enkopréza 449
F982 Poruchy jedení v kojeneckém a dětském věku 416
F983 Pika kojenců a dětí 446
F984 Stereotypní pohybové poruchy 440
F985 Koktavost (zadrhávání v řeči) 549
F986 Brebtavost 495
F988 J.urč.poruchy chování a emocí,se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 941
F989 Neurč.poruchy chování a emocí, se začátkem vyskyt.se obvykle v dětství a v dospívání 767