Diagnoza skupiny G00-G09
Skupiny diagnoz
Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G00 Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam 396
G000 Hemofilová meningitida 384
G001 Pneumokoková meningitida 398
G002 Streptokoková meningitida 497
G003 Stafylokoková meningitida 389
G008 Jiná bakteriální meningitida 449
G009 Bakteriální meningitida, NS 484
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 444
G02 Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 456
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde 419
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde 429
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 388
G03 Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami 401
G030 Nepyogenní meningitida 499
G031 Chronická meningitida 452
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova] 479
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami 496
G039 Meningitis, NS 573
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy - encefalitis, myelitis a encefalomyelitis 863
G040 Akutní diseminovaná encefalitida 627
G041 Tropická spastická paraplegie 510
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde 527
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy 472
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS 518
G05 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde 421
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 404
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde 513
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 414
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde 410
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom - intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom 507
G060 Intrakraniální absces a granulom 406
G061 Intraspinální absces a granulom 428
G062 Extradurální a subdurální absces, NS 363
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ 412
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální 418
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy 458