Diagnoza skupiny G00-G09
Skupiny diagnoz
Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G00 Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam 385
G000 Hemofilová meningitida 366
G001 Pneumokoková meningitida 383
G002 Streptokoková meningitida 473
G003 Stafylokoková meningitida 378
G008 Jiná bakteriální meningitida 433
G009 Bakteriální meningitida, NS 467
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 431
G02 Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 436
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde 404
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde 414
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 384
G03 Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami 394
G030 Nepyogenní meningitida 493
G031 Chronická meningitida 443
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova] 469
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami 483
G039 Meningitis, NS 554
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy - encefalitis, myelitis a encefalomyelitis 797
G040 Akutní diseminovaná encefalitida 602
G041 Tropická spastická paraplegie 480
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde 512
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy 461
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS 499
G05 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde 404
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 391
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde 500
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 401
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde 401
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom - intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom 494
G060 Intrakraniální absces a granulom 400
G061 Intraspinální absces a granulom 413
G062 Extradurální a subdurální absces, NS 346
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ 390
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální 399
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy 437