Diagnoza skupiny G00-G09
Skupiny diagnoz
Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G00 Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam 395
G000 Hemofilová meningitida 379
G001 Pneumokoková meningitida 392
G002 Streptokoková meningitida 488
G003 Stafylokoková meningitida 388
G008 Jiná bakteriální meningitida 442
G009 Bakteriální meningitida, NS 477
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 439
G02 Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 446
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde 415
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde 424
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 387
G03 Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami 400
G030 Nepyogenní meningitida 498
G031 Chronická meningitida 450
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova] 476
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami 491
G039 Meningitis, NS 569
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy - encefalitis, myelitis a encefalomyelitis 828
G040 Akutní diseminovaná encefalitida 619
G041 Tropická spastická paraplegie 495
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde 520
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy 469
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS 507
G05 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde 414
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 398
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde 509
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 409
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde 410
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom - intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom 506
G060 Intrakraniální absces a granulom 405
G061 Intraspinální absces a granulom 423
G062 Extradurální a subdurální absces, NS 358
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ 400
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální 409
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy 447