Diagnoza skupiny G00-G09
Skupiny diagnoz
Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G00 Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam 397
G000 Hemofilová meningitida 394
G001 Pneumokoková meningitida 403
G002 Streptokoková meningitida 507
G003 Stafylokoková meningitida 392
G008 Jiná bakteriální meningitida 457
G009 Bakteriální meningitida, NS 491
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 453
G02 Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 465
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde 431
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde 432
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 390
G03 Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami 403
G030 Nepyogenní meningitida 501
G031 Chronická meningitida 455
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova] 489
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami 504
G039 Meningitis, NS 583
G04 Zánět mozku, míchy a mozku i míchy - encefalitis, myelitis a encefalomyelitis 894
G040 Akutní diseminovaná encefalitida 653
G041 Tropická spastická paraplegie 531
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde 538
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy 481
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS 530
G05 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde 430
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 413
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde 525
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 417
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde 419
G06 Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom - intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom 508
G060 Intrakraniální absces a granulom 408
G061 Intraspinální absces a granulom 436
G062 Extradurální a subdurální absces, NS 373
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ 425
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální 427
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy 468