Diagnoza skupiny G10-G13
Skupiny diagnoz
Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G10 Huntingtonova nemoc 381
G11 Dědičná ataxie 394
G110 Vrozená neprogresivní ataxie 363
G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem 437
G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem 463
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA 413
G114 Dědičná spastická paraplegie 434
G118 Jiné dědičné ataxie 429
G119 Dědičná ataxie, NS 382
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy 488
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova] 524
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie 502
G122 Nemoci motorického neuronu 862
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy 592
G129 Míšní svalová atrofie, NS 430
G13 Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ 461
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie 502
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění 425
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+) 447
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde 395