Diagnoza skupiny G10-G13
Skupiny diagnoz
Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G10 Huntingtonova nemoc 395
G11 Dědičná ataxie 408
G110 Vrozená neprogresivní ataxie 378
G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem 457
G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem 476
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA 432
G114 Dědičná spastická paraplegie 444
G118 Jiné dědičné ataxie 470
G119 Dědičná ataxie, NS 396
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy 504
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova] 539
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie 514
G122 Nemoci motorického neuronu 890
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy 604
G129 Míšní svalová atrofie, NS 439
G13 Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ 483
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie 511
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění 441
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+) 469
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde 406