Diagnoza skupiny G10-G13
Skupiny diagnoz
Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G10 Huntingtonova nemoc 398
G11 Dědičná ataxie 419
G110 Vrozená neprogresivní ataxie 386
G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem 470
G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem 493
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA 445
G114 Dědičná spastická paraplegie 455
G118 Jiné dědičné ataxie 486
G119 Dědičná ataxie, NS 405
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy 516
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova] 549
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie 518
G122 Nemoci motorického neuronu 911
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy 616
G129 Míšní svalová atrofie, NS 445
G13 Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ 494
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie 527
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění 452
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+) 483
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde 413