Diagnoza skupiny G10-G13
Skupiny diagnoz
Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G10 Huntingtonova nemoc 393
G11 Dědičná ataxie 405
G110 Vrozená neprogresivní ataxie 372
G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem 448
G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem 470
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA 423
G114 Dědičná spastická paraplegie 442
G118 Jiné dědičné ataxie 453
G119 Dědičná ataxie, NS 392
G12 Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy 500
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova] 533
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie 513
G122 Nemoci motorického neuronu 873
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy 601
G129 Míšní svalová atrofie, NS 435
G13 Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ 473
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie 511
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění 435
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+) 461
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde 404