Diagnoza skupiny G20-G26
Skupiny diagnoz
Extrapyramidové a pohybové poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G20 Parkinsonova nemoc 653
G21 Sekundární parkinsonismus 571
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom 442
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy 500
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli 474
G213 Parkinsonismus postencefalitický 421
G214 Vaskulární parkinsonismus 457
G218 Jiný sekundární parkinsonismus 498
G219 Sekundární parkinsonismus, NS 505
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde 555
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 506
G230 Nemoc Hallervordenova - Spatzova 453
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski] 588
G232 Striátonigrální degenerace 513
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií 567
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS 525
G24 Dystonie 534
G240 Dystonie způsobená léčivy 500
G241 Idiopatická rodinná dystonie 491
G242 Idiopatická nerodinná dystonie 570
G243 Spastická tortikolis 995
G244 Idiopatická orofaciální dystonie 488
G245 Blefarospasmus 524
G248 Jiná dystonie 592
G249 Dystonie, NS 604
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy 630
G250 Esenciální třes 700
G251 Třes vyvolaný léčivy 492
G252 Jiné určené formy třesu 570
G253 Myoklonus 476
G254 Chorea způsobená léčivy 435
G255 Jiná chorea 464
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě 491
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy 713
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS 475
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde 491