Diagnoza skupiny G20-G26
Skupiny diagnoz
Extrapyramidové a pohybové poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G20 Parkinsonova nemoc 672
G21 Sekundární parkinsonismus 585
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom 451
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy 506
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli 484
G213 Parkinsonismus postencefalitický 433
G214 Vaskulární parkinsonismus 469
G218 Jiný sekundární parkinsonismus 507
G219 Sekundární parkinsonismus, NS 516
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde 561
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 514
G230 Nemoc Hallervordenova - Spatzova 462
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski] 601
G232 Striátonigrální degenerace 528
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií 579
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS 564
G24 Dystonie 542
G240 Dystonie způsobená léčivy 510
G241 Idiopatická rodinná dystonie 505
G242 Idiopatická nerodinná dystonie 582
G243 Spastická tortikolis 1042
G244 Idiopatická orofaciální dystonie 495
G245 Blefarospasmus 542
G248 Jiná dystonie 602
G249 Dystonie, NS 625
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy 668
G250 Esenciální třes 730
G251 Třes vyvolaný léčivy 500
G252 Jiné určené formy třesu 580
G253 Myoklonus 483
G254 Chorea způsobená léčivy 447
G255 Jiná chorea 478
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě 501
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy 726
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS 481
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde 499