Diagnoza skupiny G20-G26
Skupiny diagnoz
Extrapyramidové a pohybové poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G20 Parkinsonova nemoc 711
G21 Sekundární parkinsonismus 604
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom 476
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy 516
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli 497
G213 Parkinsonismus postencefalitický 456
G214 Vaskulární parkinsonismus 486
G218 Jiný sekundární parkinsonismus 513
G219 Sekundární parkinsonismus, NS 529
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde 567
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 528
G230 Nemoc Hallervordenova - Spatzova 483
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski] 626
G232 Striátonigrální degenerace 562
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií 601
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS 589
G24 Dystonie 548
G240 Dystonie způsobená léčivy 531
G241 Idiopatická rodinná dystonie 537
G242 Idiopatická nerodinná dystonie 609
G243 Spastická tortikolis 1152
G244 Idiopatická orofaciální dystonie 515
G245 Blefarospasmus 574
G248 Jiná dystonie 629
G249 Dystonie, NS 674
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy 701
G250 Esenciální třes 748
G251 Třes vyvolaný léčivy 515
G252 Jiné určené formy třesu 595
G253 Myoklonus 485
G254 Chorea způsobená léčivy 457
G255 Jiná chorea 495
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě 516
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy 740
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS 491
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde 505