Diagnoza skupiny G20-G26
Skupiny diagnoz
Extrapyramidové a pohybové poruchy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G20 Parkinsonova nemoc 691
G21 Sekundární parkinsonismus 592
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom 452
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy 507
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli 488
G213 Parkinsonismus postencefalitický 440
G214 Vaskulární parkinsonismus 475
G218 Jiný sekundární parkinsonismus 508
G219 Sekundární parkinsonismus, NS 519
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde 562
G23 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 515
G230 Nemoc Hallervordenova - Spatzova 465
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski] 608
G232 Striátonigrální degenerace 539
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií 587
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS 572
G24 Dystonie 544
G240 Dystonie způsobená léčivy 513
G241 Idiopatická rodinná dystonie 516
G242 Idiopatická nerodinná dystonie 593
G243 Spastická tortikolis 1081
G244 Idiopatická orofaciální dystonie 503
G245 Blefarospasmus 556
G248 Jiná dystonie 612
G249 Dystonie, NS 643
G25 Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy 679
G250 Esenciální třes 736
G251 Třes vyvolaný léčivy 507
G252 Jiné určené formy třesu 588
G253 Myoklonus 484
G254 Chorea způsobená léčivy 448
G255 Jiná chorea 485
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě 506
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy 731
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS 482
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde 501