Diagnoza skupiny G40-G47
Skupiny diagnoz
Poruchy záchvatové – paroxyzmální
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G40 Epilepsie - padoucnice 479
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku 1060
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv. 830
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv. 1037
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy 1124
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy 690
G405 Zvláštní epileptické syndromy 877
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS 854
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS 549
G408 Jiná epilepsie 1013
G409 Epilepsie, NS 1470
G41 Status epilepticus 503
G410 Grand mal-status epilepticus 523
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí] 468
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií 481
G418 Jiný status epilepticus 470
G419 Status epilepticus, NS 534
G43 Migréna 669
G430 Migréna bez aury [běžná migréna] 1217
G431 Migréna s aurou [klasická migréna] 859
G432 Status migrenosus 573
G433 Komplikovaná migréna 678
G438 Jiná migréna 647
G439 Migréna, NS 684
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy 664
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy 866
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde 1008
G442 Tenzní typ bolesti hlavy 1366
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy 519
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde 510
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy 1591
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 791
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie 1589
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický) 1321
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné 608
G453 Prchavá slepota 580
G454 Přechodná celková ztráta paměti 607
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 749
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS 801
G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+) 520
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+) 471
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+) 456
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+) 458
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+) 436
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+) 418
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 406
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 450
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+) 451
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+) 519
G47 Poruchy spánku 486
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie] 519
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie] 450
G472 Poruchy spánkového cyklu 454
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe) 836
G474 Narkolepsie a katalepsie 447
G478 Jiné poruchy spánku 524
G479 Porucha spánku, NS 505