Diagnoza skupiny G40-G47
Skupiny diagnoz
Poruchy záchvatové – paroxyzmální
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G40 Epilepsie - padoucnice 476
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku 1051
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv. 821
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv. 1030
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy 1113
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy 688
G405 Zvláštní epileptické syndromy 863
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS 852
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS 541
G408 Jiná epilepsie 1003
G409 Epilepsie, NS 1418
G41 Status epilepticus 491
G410 Grand mal-status epilepticus 515
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí] 463
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií 480
G418 Jiný status epilepticus 470
G419 Status epilepticus, NS 532
G43 Migréna 661
G430 Migréna bez aury [běžná migréna] 1200
G431 Migréna s aurou [klasická migréna] 846
G432 Status migrenosus 567
G433 Komplikovaná migréna 665
G438 Jiná migréna 641
G439 Migréna, NS 680
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy 657
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy 853
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde 996
G442 Tenzní typ bolesti hlavy 1350
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy 511
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde 502
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy 1574
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 777
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie 1572
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický) 1305
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné 602
G453 Prchavá slepota 571
G454 Přechodná celková ztráta paměti 604
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 746
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS 796
G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+) 514
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+) 470
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+) 455
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+) 457
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+) 435
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+) 415
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 405
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 448
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+) 444
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+) 506
G47 Poruchy spánku 485
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie] 519
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie] 449
G472 Poruchy spánkového cyklu 449
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe) 824
G474 Narkolepsie a katalepsie 439
G478 Jiné poruchy spánku 521
G479 Porucha spánku, NS 484