Diagnoza skupiny G40-G47
Skupiny diagnoz
Poruchy záchvatové – paroxyzmální
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G40 Epilepsie - padoucnice 483
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku 1077
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv. 850
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv. 1056
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy 1142
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy 708
G405 Zvláštní epileptické syndromy 904
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS 863
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS 561
G408 Jiná epilepsie 1036
G409 Epilepsie, NS 1525
G41 Status epilepticus 528
G410 Grand mal-status epilepticus 537
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí] 485
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií 486
G418 Jiný status epilepticus 475
G419 Status epilepticus, NS 539
G43 Migréna 682
G430 Migréna bez aury [běžná migréna] 1252
G431 Migréna s aurou [klasická migréna] 874
G432 Status migrenosus 587
G433 Komplikovaná migréna 691
G438 Jiná migréna 666
G439 Migréna, NS 707
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy 679
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy 891
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde 1026
G442 Tenzní typ bolesti hlavy 1392
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy 531
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde 522
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy 1606
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 808
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie 1641
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický) 1352
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné 624
G453 Prchavá slepota 593
G454 Přechodná celková ztráta paměti 614
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 762
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS 817
G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+) 533
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+) 477
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+) 459
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+) 461
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+) 441
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+) 423
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 408
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 451
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+) 466
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+) 529
G47 Poruchy spánku 489
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie] 524
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie] 453
G472 Poruchy spánkového cyklu 465
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe) 850
G474 Narkolepsie a katalepsie 456
G478 Jiné poruchy spánku 535
G479 Porucha spánku, NS 525