Diagnoza skupiny G40-G47
Skupiny diagnoz
Poruchy záchvatové – paroxyzmální
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G40 Epilepsie - padoucnice 468
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku 1019
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv. 809
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv. 1021
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy 1103
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy 680
G405 Zvláštní epileptické syndromy 844
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS 848
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS 530
G408 Jiná epilepsie 992
G409 Epilepsie, NS 1320
G41 Status epilepticus 482
G410 Grand mal-status epilepticus 491
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí] 452
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií 474
G418 Jiný status epilepticus 463
G419 Status epilepticus, NS 526
G43 Migréna 653
G430 Migréna bez aury [běžná migréna] 1164
G431 Migréna s aurou [klasická migréna] 836
G432 Status migrenosus 557
G433 Komplikovaná migréna 653
G438 Jiná migréna 631
G439 Migréna, NS 672
G44 Jiné syndromy bolesti hlavy 650
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy 839
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde 985
G442 Tenzní typ bolesti hlavy 1332
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy 503
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde 494
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy 1531
G45 Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 765
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie 1528
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický) 1291
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné 594
G453 Prchavá slepota 563
G454 Přechodná celková ztráta paměti 598
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy 738
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS 786
G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+) 505
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+) 464
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+) 450
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+) 452
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+) 432
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+) 406
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 403
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+) 442
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+) 431
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+) 496
G47 Poruchy spánku 479
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie] 514
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie] 446
G472 Poruchy spánkového cyklu 443
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe) 802
G474 Narkolepsie a katalepsie 435
G478 Jiné poruchy spánku 510
G479 Porucha spánku, NS 472