Diagnoza skupiny G50-G59
Skupiny diagnoz
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini 699
G500 Neuralgie trojklanného nervu 594
G501 Atypická bolest obličeje 682
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu 490
G509 Porucha trojklanného nervu, NS 509
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis 670
G510 Bellova obrna 884
G511 Ganglionitis geniculata 485
G512 Melkerssonův syndrom 482
G513 Klonický hemifaciální spasmus 498
G514 Lícní myokymie 417
G518 Jiné poruchy lícního nervu 426
G519 Porucha lícního nervu, NS 454
G52 Poruchy jiných mozkových nervů 480
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii 386
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei 436
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi 505
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi 405
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů 431
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů 544
G529 Porucha mozkového nervu, NS 494
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde 452
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+) 453
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+) 468
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+) 423
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+) 468
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde 538
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení 1186
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu 1260
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu 2417
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde 1382
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde 925
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde 3296
G545 Neuralgická amyotrofie 815
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom 527
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí 429
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení 662
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS 817
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde 677
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+) 570
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+) 2013
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) 848
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+) 521
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde 516
G56 Mononeuropatie horní končetiny 835
G560 Syndrom karpálního tunelu 2699
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani 762
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris 976
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis 723
G564 Kausalgie 465
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny 571
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS 633
G57 Mononeuropatie dolní končetiny 525
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici 563
G571 Meralgie parestetická 530
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis 507
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis 645
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis 385
G575 Syndrom tarzálního tunelu 407
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris 374
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny 542
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS 583
G58 Jiné mononeuropatie 453
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální 432
G587 Mononeuritis multiplex 427
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie 446
G589 Mononeuropatie, NS 402
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 381
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 362
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 368