Diagnoza skupiny G50-G59
Skupiny diagnoz
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini 726
G500 Neuralgie trojklanného nervu 636
G501 Atypická bolest obličeje 722
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu 524
G509 Porucha trojklanného nervu, NS 555
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis 721
G510 Bellova obrna 991
G511 Ganglionitis geniculata 517
G512 Melkerssonův syndrom 509
G513 Klonický hemifaciální spasmus 536
G514 Lícní myokymie 444
G518 Jiné poruchy lícního nervu 446
G519 Porucha lícního nervu, NS 477
G52 Poruchy jiných mozkových nervů 501
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii 407
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei 461
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi 528
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi 431
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů 439
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů 573
G529 Porucha mozkového nervu, NS 521
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde 479
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+) 479
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+) 491
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+) 451
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+) 502
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde 586
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení 1267
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu 1397
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu 2783
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde 1496
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde 989
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde 3431
G545 Neuralgická amyotrofie 860
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom 567
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí 468
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení 718
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS 868
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde 721
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+) 603
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+) 2223
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) 938
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+) 557
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde 553
G56 Mononeuropatie horní končetiny 875
G560 Syndrom karpálního tunelu 2802
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani 805
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris 1029
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis 765
G564 Kausalgie 521
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny 613
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS 668
G57 Mononeuropatie dolní končetiny 554
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici 588
G571 Meralgie parestetická 560
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis 540
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis 669
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis 410
G575 Syndrom tarzálního tunelu 432
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris 400
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny 574
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS 627
G58 Jiné mononeuropatie 486
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální 457
G587 Mononeuritis multiplex 458
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie 474
G589 Mononeuropatie, NS 441
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 409
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 386
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 391