Diagnoza skupiny G50-G59
Skupiny diagnoz
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini 710
G500 Neuralgie trojklanného nervu 607
G501 Atypická bolest obličeje 692
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu 498
G509 Porucha trojklanného nervu, NS 518
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis 685
G510 Bellova obrna 920
G511 Ganglionitis geniculata 491
G512 Melkerssonův syndrom 492
G513 Klonický hemifaciální spasmus 507
G514 Lícní myokymie 426
G518 Jiné poruchy lícního nervu 434
G519 Porucha lícního nervu, NS 463
G52 Poruchy jiných mozkových nervů 489
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii 392
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei 443
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi 515
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi 415
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů 435
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů 553
G529 Porucha mozkového nervu, NS 502
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde 462
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+) 459
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+) 474
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+) 430
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+) 476
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde 551
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení 1203
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu 1311
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu 2467
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde 1409
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde 941
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde 3341
G545 Neuralgická amyotrofie 825
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom 536
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí 439
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení 676
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS 832
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde 684
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+) 576
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+) 2122
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) 874
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+) 530
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde 524
G56 Mononeuropatie horní končetiny 845
G560 Syndrom karpálního tunelu 2734
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani 771
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris 993
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis 731
G564 Kausalgie 473
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny 580
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS 641
G57 Mononeuropatie dolní končetiny 535
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici 570
G571 Meralgie parestetická 541
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis 517
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis 656
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis 393
G575 Syndrom tarzálního tunelu 416
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris 382
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny 556
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS 595
G58 Jiné mononeuropatie 462
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální 441
G587 Mononeuritis multiplex 435
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie 453
G589 Mononeuropatie, NS 412
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 392
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 368
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 374