Diagnoza skupiny G50-G59
Skupiny diagnoz
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini 717
G500 Neuralgie trojklanného nervu 613
G501 Atypická bolest obličeje 700
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu 506
G509 Porucha trojklanného nervu, NS 526
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis 694
G510 Bellova obrna 941
G511 Ganglionitis geniculata 497
G512 Melkerssonův syndrom 498
G513 Klonický hemifaciální spasmus 520
G514 Lícní myokymie 433
G518 Jiné poruchy lícního nervu 438
G519 Porucha lícního nervu, NS 466
G52 Poruchy jiných mozkových nervů 494
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii 396
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei 451
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi 518
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi 423
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů 436
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů 561
G529 Porucha mozkového nervu, NS 508
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde 467
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+) 466
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+) 481
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+) 437
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+) 480
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde 564
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení 1225
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu 1341
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu 2573
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde 1433
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde 954
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde 3377
G545 Neuralgická amyotrofie 836
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom 545
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí 442
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení 692
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS 841
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde 696
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+) 586
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+) 2161
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) 899
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+) 537
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde 533
G56 Mononeuropatie horní končetiny 854
G560 Syndrom karpálního tunelu 2756
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani 784
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris 1003
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis 739
G564 Kausalgie 485
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny 591
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS 646
G57 Mononeuropatie dolní končetiny 539
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici 576
G571 Meralgie parestetická 548
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis 520
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis 658
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis 400
G575 Syndrom tarzálního tunelu 419
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris 387
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny 559
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS 604
G58 Jiné mononeuropatie 469
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální 447
G587 Mononeuritis multiplex 441
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie 461
G589 Mononeuropatie, NS 419
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 397
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 378
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 381