Diagnoza skupiny G50-G59
Skupiny diagnoz
Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G50 Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini 723
G500 Neuralgie trojklanného nervu 627
G501 Atypická bolest obličeje 716
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu 518
G509 Porucha trojklanného nervu, NS 546
G51 Poruchy lícního nervu - nervi facialis 712
G510 Bellova obrna 977
G511 Ganglionitis geniculata 510
G512 Melkerssonův syndrom 506
G513 Klonický hemifaciální spasmus 530
G514 Lícní myokymie 442
G518 Jiné poruchy lícního nervu 444
G519 Porucha lícního nervu, NS 473
G52 Poruchy jiných mozkových nervů 500
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii 403
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei 458
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi 523
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi 427
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů 438
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů 571
G529 Porucha mozkového nervu, NS 515
G53 Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde 477
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+) 476
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+) 488
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+) 448
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+) 498
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde 580
G54 Nemoci nervových kořenů a pletení 1245
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu 1371
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu 2710
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde 1472
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde 977
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde 3413
G545 Neuralgická amyotrofie 854
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom 561
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí 461
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení 708
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS 857
G55 Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde 714
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+) 598
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+) 2199
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+) 925
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+) 553
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde 549
G56 Mononeuropatie horní končetiny 865
G560 Syndrom karpálního tunelu 2786
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani 801
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris 1021
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis 756
G564 Kausalgie 508
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny 604
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS 658
G57 Mononeuropatie dolní končetiny 547
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici 586
G571 Meralgie parestetická 557
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis 532
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis 663
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis 407
G575 Syndrom tarzálního tunelu 430
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris 397
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny 569
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS 618
G58 Jiné mononeuropatie 482
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální 456
G587 Mononeuritis multiplex 451
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie 470
G589 Mononeuropatie, NS 435
G59 Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 405
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 384
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde 388