Diagnoza skupiny G60-G64
Skupiny diagnoz
Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie 542
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie 788
G601 Refsumova nemoc 567
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií 463
G603 Idiopatická progresivní neuropatie 488
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie 456
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS 467
G61 Zánětlivá polyneuropatie 539
G610 Guillainův - Barréův syndrom 792
G611 Sérová neuropatie 488
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie 824
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS 527
G62 Jiné polyneuropatie 619
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy 572
G621 Alkoholická polyneuropatie 515
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami 777
G628 Jiné určené polyneuropatie 973
G629 Polyneuropatie, NS 2110
G63 Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde 697
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 505
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+) 606
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 894
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) 544
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+) 444
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+) 461
G636 Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+) 438
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde 533
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy 561