Diagnoza skupiny G60-G64
Skupiny diagnoz
Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie 532
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie 776
G601 Refsumova nemoc 553
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií 444
G603 Idiopatická progresivní neuropatie 474
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie 446
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS 463
G61 Zánětlivá polyneuropatie 524
G610 Guillainův - Barréův syndrom 773
G611 Sérová neuropatie 467
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie 750
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS 510
G62 Jiné polyneuropatie 605
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy 561
G621 Alkoholická polyneuropatie 508
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami 771
G628 Jiné určené polyneuropatie 958
G629 Polyneuropatie, NS 2065
G63 Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde 689
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 498
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+) 596
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 874
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) 530
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+) 436
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+) 456
G636 Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+) 433
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde 528
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy 553