Diagnoza skupiny G60-G64
Skupiny diagnoz
Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie 518
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie 765
G601 Refsumova nemoc 544
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií 430
G603 Idiopatická progresivní neuropatie 466
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie 437
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS 456
G61 Zánětlivá polyneuropatie 509
G610 Guillainův - Barréův syndrom 753
G611 Sérová neuropatie 460
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie 689
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS 493
G62 Jiné polyneuropatie 594
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy 555
G621 Alkoholická polyneuropatie 496
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami 763
G628 Jiné určené polyneuropatie 944
G629 Polyneuropatie, NS 2020
G63 Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde 680
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 489
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+) 581
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 859
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) 518
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+) 430
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+) 450
G636 Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+) 429
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde 518
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy 548