Diagnoza skupiny G60-G64
Skupiny diagnoz
Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G60 Dědičná a idiopatická neuropatie 509
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie 754
G601 Refsumova nemoc 530
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií 420
G603 Idiopatická progresivní neuropatie 463
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie 436
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS 452
G61 Zánětlivá polyneuropatie 491
G610 Guillainův - Barréův syndrom 736
G611 Sérová neuropatie 455
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie 631
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS 482
G62 Jiné polyneuropatie 590
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy 547
G621 Alkoholická polyneuropatie 489
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami 752
G628 Jiné určené polyneuropatie 923
G629 Polyneuropatie, NS 1963
G63 Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde 672
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 484
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+) 572
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě) 851
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) 509
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+) 423
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+) 447
G636 Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+) 425
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde 511
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy 542