Diagnoza skupiny G80-G83
Skupiny diagnoz
Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G80 Dětská mozková obrna 682
G800 Spastická mozková obrna 768
G801 Spastická diplegie 468
G802 Dětská hemiplegie 500
G803 Dyskinetická mozková obrna 423
G804 Ataktická mozková obrna 483
G808 Jiná dětská mozková obrna 799
G809 Dětská mozková obrna, NS 751
G81 Hemiplegie 482
G810 Chabá hemiplegie 518
G811 Spastická hemiplegie 734
G819 Hemiplegie, NS 621
G82 Paraplegie a tetraplegie 667
G820 Chabá paraplegie 604
G821 Spastická paraplegie 917
G822 Paraplegie, NS 746
G823 Chabá tetraplegie 527
G824 Spastická tetraplegie 568
G825 Tetraplegie, NS 608
G83 Jiné paralytické syndromy 578
G830 Diplegie horních končetin 459
G831 Monoplegie dolní končetiny 467
G832 Monoplegie horní končetiny 445
G833 Monoplegie, NS 417
G834 Syndrom kaudy equiny 491
G838 Jiné určené paralytické syndromy 510
G839 Paralytický syndrom, NS 393