Diagnoza skupiny G80-G83
Skupiny diagnoz
Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G80 Dětská mozková obrna 662
G800 Spastická mozková obrna 746
G801 Spastická diplegie 452
G802 Dětská hemiplegie 493
G803 Dyskinetická mozková obrna 412
G804 Ataktická mozková obrna 470
G808 Jiná dětská mozková obrna 751
G809 Dětská mozková obrna, NS 735
G81 Hemiplegie 462
G810 Chabá hemiplegie 495
G811 Spastická hemiplegie 716
G819 Hemiplegie, NS 607
G82 Paraplegie a tetraplegie 646
G820 Chabá paraplegie 583
G821 Spastická paraplegie 888
G822 Paraplegie, NS 729
G823 Chabá tetraplegie 513
G824 Spastická tetraplegie 557
G825 Tetraplegie, NS 585
G83 Jiné paralytické syndromy 558
G830 Diplegie horních končetin 448
G831 Monoplegie dolní končetiny 458
G832 Monoplegie horní končetiny 426
G833 Monoplegie, NS 406
G834 Syndrom kaudy equiny 478
G838 Jiné určené paralytické syndromy 496
G839 Paralytický syndrom, NS 378