Diagnoza skupiny G80-G83
Skupiny diagnoz
Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G80 Dětská mozková obrna 674
G800 Spastická mozková obrna 756
G801 Spastická diplegie 461
G802 Dětská hemiplegie 498
G803 Dyskinetická mozková obrna 418
G804 Ataktická mozková obrna 479
G808 Jiná dětská mozková obrna 776
G809 Dětská mozková obrna, NS 744
G81 Hemiplegie 471
G810 Chabá hemiplegie 507
G811 Spastická hemiplegie 723
G819 Hemiplegie, NS 615
G82 Paraplegie a tetraplegie 654
G820 Chabá paraplegie 594
G821 Spastická paraplegie 902
G822 Paraplegie, NS 739
G823 Chabá tetraplegie 518
G824 Spastická tetraplegie 565
G825 Tetraplegie, NS 595
G83 Jiné paralytické syndromy 569
G830 Diplegie horních končetin 454
G831 Monoplegie dolní končetiny 463
G832 Monoplegie horní končetiny 435
G833 Monoplegie, NS 412
G834 Syndrom kaudy equiny 486
G838 Jiné určené paralytické syndromy 504
G839 Paralytický syndrom, NS 388