Diagnoza skupiny G80-G83
Skupiny diagnoz
Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G80 Dětská mozková obrna 698
G800 Spastická mozková obrna 790
G801 Spastická diplegie 483
G802 Dětská hemiplegie 504
G803 Dyskinetická mozková obrna 432
G804 Ataktická mozková obrna 493
G808 Jiná dětská mozková obrna 822
G809 Dětská mozková obrna, NS 764
G81 Hemiplegie 495
G810 Chabá hemiplegie 534
G811 Spastická hemiplegie 758
G819 Hemiplegie, NS 630
G82 Paraplegie a tetraplegie 685
G820 Chabá paraplegie 629
G821 Spastická paraplegie 944
G822 Paraplegie, NS 764
G823 Chabá tetraplegie 545
G824 Spastická tetraplegie 583
G825 Tetraplegie, NS 628
G83 Jiné paralytické syndromy 590
G830 Diplegie horních končetin 475
G831 Monoplegie dolní končetiny 477
G832 Monoplegie horní končetiny 456
G833 Monoplegie, NS 430
G834 Syndrom kaudy equiny 505
G838 Jiné určené paralytické syndromy 521
G839 Paralytický syndrom, NS 403