Diagnoza skupiny G90-G99
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy 412
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie 418
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom] 380
G902 Hornerův syndrom 430
G903 Multisystémová degenerace 478
G904 Autonomní dysreflexie 381
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy 468
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS 468
G91 Hydrocefalus 423
G910 Komunikující hydrocefalus 584
G911 Obstrukční hydrocefalus 467
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem 551
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS 420
G918 Jiný hydrocefalus 405
G919 Hydrocefalus, NS 452
G92 Toxická encefalopatie 454
G93 Jiné poruchy mozku 519
G930 Mozkové cysty 579
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam 724
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze 535
G933 Povirový syndrom únavy 524
G934 Encefalopatie, NS 643
G935 Komprese - stlačení - mozku 460
G936 Edém mozku 516
G937 Reyeův syndrom 428
G938 Jiné určené poruchy mozku 897
G939 Porucha mozku, NS 1256
G94 Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 435
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+) 370
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+) 349
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde 360
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 404
G95 Jiné nemoci míchy 483
G950 Syringomyelie a syringobulbie 465
G951 Cévní myelopatie 417
G952 Komprese míchy, NS 440
G958 Jiné určené nemoci míchy 503
G959 Nemoci míchy, NS 445
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy 563
G960 Prosakování cerebrospinálního moku 429
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam 476
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy 1289
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS 874
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam 453
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci 418
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální 406
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu 399
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech 418
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS 454
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 2145
G99 Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 534
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek 429
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde 460
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde 471
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 418