Diagnoza skupiny G90-G99
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy 429
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie 439
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom] 395
G902 Hornerův syndrom 450
G903 Multisystémová degenerace 510
G904 Autonomní dysreflexie 399
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy 475
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS 492
G91 Hydrocefalus 453
G910 Komunikující hydrocefalus 622
G911 Obstrukční hydrocefalus 500
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem 581
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS 429
G918 Jiný hydrocefalus 419
G919 Hydrocefalus, NS 469
G92 Toxická encefalopatie 471
G93 Jiné poruchy mozku 541
G930 Mozkové cysty 627
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam 749
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze 557
G933 Povirový syndrom únavy 532
G934 Encefalopatie, NS 662
G935 Komprese - stlačení - mozku 480
G936 Edém mozku 541
G937 Reyeův syndrom 448
G938 Jiné určené poruchy mozku 923
G939 Porucha mozku, NS 1314
G94 Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 448
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+) 383
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+) 366
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde 382
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 419
G95 Jiné nemoci míchy 508
G950 Syringomyelie a syringobulbie 483
G951 Cévní myelopatie 439
G952 Komprese míchy, NS 457
G958 Jiné určené nemoci míchy 525
G959 Nemoci míchy, NS 475
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy 588
G960 Prosakování cerebrospinálního moku 452
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam 504
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy 1335
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS 924
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam 478
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci 437
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální 421
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu 418
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech 442
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS 473
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 2186
G99 Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 552
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek 447
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde 479
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde 490
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 435