Diagnoza skupiny G90-G99
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy 417
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie 427
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom] 387
G902 Hornerův syndrom 437
G903 Multisystémová degenerace 489
G904 Autonomní dysreflexie 384
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy 471
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS 474
G91 Hydrocefalus 435
G910 Komunikující hydrocefalus 601
G911 Obstrukční hydrocefalus 483
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem 558
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS 424
G918 Jiný hydrocefalus 412
G919 Hydrocefalus, NS 457
G92 Toxická encefalopatie 461
G93 Jiné poruchy mozku 529
G930 Mozkové cysty 599
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam 732
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze 544
G933 Povirový syndrom únavy 527
G934 Encefalopatie, NS 652
G935 Komprese - stlačení - mozku 466
G936 Edém mozku 526
G937 Reyeův syndrom 440
G938 Jiné určené poruchy mozku 909
G939 Porucha mozku, NS 1282
G94 Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 441
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+) 374
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+) 356
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde 370
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 412
G95 Jiné nemoci míchy 493
G950 Syringomyelie a syringobulbie 472
G951 Cévní myelopatie 426
G952 Komprese míchy, NS 446
G958 Jiné určené nemoci míchy 514
G959 Nemoci míchy, NS 456
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy 568
G960 Prosakování cerebrospinálního moku 438
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam 488
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy 1298
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS 895
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam 459
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci 424
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální 409
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu 407
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech 429
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS 463
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 2159
G99 Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 543
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek 437
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde 465
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde 478
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 427