Diagnoza skupiny G90-G99
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy nervové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
G90 Poruchy autonomní nervové soustavy 409
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie 413
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom] 379
G902 Hornerův syndrom 425
G903 Multisystémová degenerace 450
G904 Autonomní dysreflexie 376
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy 466
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS 466
G91 Hydrocefalus 417
G910 Komunikující hydrocefalus 569
G911 Obstrukční hydrocefalus 459
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem 542
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS 413
G918 Jiný hydrocefalus 399
G919 Hydrocefalus, NS 443
G92 Toxická encefalopatie 446
G93 Jiné poruchy mozku 514
G930 Mozkové cysty 547
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam 716
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze 530
G933 Povirový syndrom únavy 518
G934 Encefalopatie, NS 640
G935 Komprese - stlačení - mozku 458
G936 Edém mozku 510
G937 Reyeův syndrom 422
G938 Jiné určené poruchy mozku 866
G939 Porucha mozku, NS 1235
G94 Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 430
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+) 366
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+) 346
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde 354
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde 403
G95 Jiné nemoci míchy 478
G950 Syringomyelie a syringobulbie 457
G951 Cévní myelopatie 408
G952 Komprese míchy, NS 435
G958 Jiné určené nemoci míchy 491
G959 Nemoci míchy, NS 440
G96 Jiné poruchy centrální nervové soustavy 559
G960 Prosakování cerebrospinálního moku 424
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam 470
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy 1279
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS 862
G97 Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam 451
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci 416
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální 401
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu 396
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech 414
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS 451
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 2119
G99 Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 528
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek 426
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde 456
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde 467
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde 414