Diagnoza skupiny H00-H06
Skupiny diagnoz
Nemoci očního víčka‚ slzného ústrojí a očnice
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H00 Hordeolum - ječné zrno a chalazion 355
H000 Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka 391
H001 Chalazion 532
H01 Jiné záněty očního víčka 396
H010 Blefaritis 396
H011 Neinfekční dermatózy očního víčka 375
H018 Jiné určené záněty očního víčka 379
H019 Zánět očního víčka, NS 375
H02 Jiné nemoci očního víčka 410
H020 Entropium a trichiáza očního víčka 394
H021 Ektropium očního víčka 364
H022 Lagoftalmus 353
H023 Blefarochalaza 514
H024 Ptóza očního víčka 377
H025 Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka 356
H026 Xantelazma očního víčka 373
H027 Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny 358
H028 Jiné určené nemoci očního víčka 389
H029 Nemoci očního víčka, NS 452
H03 Nemoci očního víčka při nemocech zařazených jinde 366
H030 Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde 372
H031 Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 358
H038 Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde 360
H04 Nemoci slzného ústrojí 352
H040 Dakryoadenitis 363
H041 Jiné onemocnění slzné žlázy 359
H042 Epifora 359
H043 Akutní a neurčený zánět slzných cest 378
H044 Chronický zánět slzných cest 504
H045 Stenóza a insuficience slzných cest 528
H046 Jiné změny v slzných cestách 384
H048 Jiné nemoci slzného ústrojí 442
H049 Nemoci slzného ústrojí, NS 492
H05 Onemocnění očnice 393
H050 Akutní zánět očnice 439
H051 Chronická zánětlivá onemocnění očnice 415
H052 Exoftalmické stavy 553
H053 Deformace očnice 412
H054 Enoftalmus 409
H055 Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice 403
H058 Jiná onemocnění očnice 437
H059 Onemocnění očnice, NS 387
H06 Onemocnění slzného ústrojí a očnice při nemocech zařazených jinde 416
H060 Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde 395
H061 Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde 368
H062 Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+) 476
H063 Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde 355