Diagnoza skupiny H80-H83
Skupiny diagnoz
Nemoci vnitřního ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H80 Otoskleróza 433
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující 583
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující 500
H802 Kochleární otoskleróza 473
H808 Jiná otoskleróza 457
H809 Otoskleróza, NS 620
H81 Poruchy vestibulární funkce 989
H810 MéniÓrova nemoc 688
H811 Benigní paroxysmální závrať - vertigo 1200
H812 Vestibulární neuronitis 712
H813 Jiná periferní závrať - vertigo 1566
H814 Závrať - vertigo - centrálního původu 923
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce 1107
H819 Porucha vestibulární funkce, NS 1346
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde 1856
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha 535
H830 Zánět labyrintu - labyrintitis 522
H831 Píštěl labyrintu 446
H832 Porucha funkce labyrintu 480
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho 528
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha 483
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS 505