Diagnoza skupiny H80-H83
Skupiny diagnoz
Nemoci vnitřního ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H80 Otoskleróza 426
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující 568
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující 493
H802 Kochleární otoskleróza 467
H808 Jiná otoskleróza 450
H809 Otoskleróza, NS 613
H81 Poruchy vestibulární funkce 980
H810 MéniÓrova nemoc 678
H811 Benigní paroxysmální závrať - vertigo 1187
H812 Vestibulární neuronitis 694
H813 Jiná periferní závrať - vertigo 1551
H814 Závrať - vertigo - centrálního původu 912
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce 1071
H819 Porucha vestibulární funkce, NS 1326
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde 1835
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha 525
H830 Zánět labyrintu - labyrintitis 511
H831 Píštěl labyrintu 438
H832 Porucha funkce labyrintu 476
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho 521
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha 476
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS 503