Diagnoza skupiny H80-H83
Skupiny diagnoz
Nemoci vnitřního ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H80 Otoskleróza 450
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující 612
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující 520
H802 Kochleární otoskleróza 486
H808 Jiná otoskleróza 477
H809 Otoskleróza, NS 637
H81 Poruchy vestibulární funkce 1006
H810 MéniÓrova nemoc 694
H811 Benigní paroxysmální závrať - vertigo 1230
H812 Vestibulární neuronitis 754
H813 Jiná periferní závrať - vertigo 1606
H814 Závrať - vertigo - centrálního původu 958
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce 1164
H819 Porucha vestibulární funkce, NS 1396
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde 1904
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha 554
H830 Zánět labyrintu - labyrintitis 541
H831 Píštěl labyrintu 470
H832 Porucha funkce labyrintu 503
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho 550
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha 502
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS 509