Diagnoza skupiny H80-H83
Skupiny diagnoz
Nemoci vnitřního ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H80 Otoskleróza 440
H800 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující 592
H801 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující 507
H802 Kochleární otoskleróza 476
H808 Jiná otoskleróza 465
H809 Otoskleróza, NS 624
H81 Poruchy vestibulární funkce 995
H810 MéniÓrova nemoc 689
H811 Benigní paroxysmální závrať - vertigo 1212
H812 Vestibulární neuronitis 722
H813 Jiná periferní závrať - vertigo 1582
H814 Závrať - vertigo - centrálního původu 933
H818 Jiné poruchy vestibulární funkce 1127
H819 Porucha vestibulární funkce, NS 1370
H82 Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde 1872
H83 Jiné nemoci vnitřního ucha 543
H830 Zánět labyrintu - labyrintitis 527
H831 Píštěl labyrintu 454
H832 Porucha funkce labyrintu 492
H833 Účinky hluku na vnitřní ucho 537
H838 Jiné určené nemoci vnitřního ucha 491
H839 Nemoc vnitřního ucha, NS 505