Diagnoza skupiny H90-H95
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu 669
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná 744
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně 770
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 711
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná 1652
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 1265
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 890
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná 655
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 648
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS 628
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu 548
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu 473
H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost 514
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu 1103
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde 532
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu 574
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 649
H92 Otalgie a výtok z ucha 598
H920 Bolest v uchu - otalgia 790
H921 Výtok z ucha - otorrhoea 567
H922 Krvácení z ucha - otorrhagia 501
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam 511
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha 595
H931 Ušní šelesty - tinnitus 1231
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy 567
H933 Onemocnění sluchového nervu 488
H938 Jiná určená onemocnění ucha 492
H939 Onemocnění ucha, NS 498
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 510
H940 Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech 552
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 486
H95 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde 489
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii 583
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii 516
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) 516
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS 516