Diagnoza skupiny H90-H95
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu 654
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná 723
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně 747
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 689
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná 1612
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 1240
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 860
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná 643
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 628
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS 611
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu 546
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu 471
H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost 500
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu 1079
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde 517
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu 570
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 645
H92 Otalgie a výtok z ucha 588
H920 Bolest v uchu - otalgia 778
H921 Výtok z ucha - otorrhoea 545
H922 Krvácení z ucha - otorrhagia 497
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam 509
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha 585
H931 Ušní šelesty - tinnitus 1208
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy 556
H933 Onemocnění sluchového nervu 485
H938 Jiná určená onemocnění ucha 486
H939 Onemocnění ucha, NS 496
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 506
H940 Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech 544
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 479
H95 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde 479
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii 565
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii 494
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) 493
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS 496