Diagnoza skupiny H90-H95
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu 637
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná 704
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně 714
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 663
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná 1534
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 1192
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 827
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná 634
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 610
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS 596
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu 542
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu 464
H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost 494
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu 1066
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde 497
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu 564
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 640
H92 Otalgie a výtok z ucha 571
H920 Bolest v uchu - otalgia 756
H921 Výtok z ucha - otorrhoea 517
H922 Krvácení z ucha - otorrhagia 489
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam 502
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha 571
H931 Ušní šelesty - tinnitus 1168
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy 541
H933 Onemocnění sluchového nervu 480
H938 Jiná určená onemocnění ucha 472
H939 Onemocnění ucha, NS 491
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 501
H940 Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech 533
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 468
H95 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde 457
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii 543
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii 468
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) 470
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS 475