Diagnoza skupiny H90-H95
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění ucha
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
H90 Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu 643
H900 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, oboustranná 709
H901 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně 726
H902 Převodní nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 676
H903 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná 1559
H904 Percepční[sensorineurál.]nedoslýchavost,ztráta sluchu jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 1216
H905 Percepční [sensorineurální] nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 838
H906 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, oboustranná 636
H907 Smíš.převod.a sensorineurál.nedoslýchavost,ztr.sluchu,jednostr.s nepor.sluchem na dr.str. 619
H908 Smíšená převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost,ztráta sluchu, NS 605
H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu 545
H910 Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu 470
H911 Presbyakuze - stařecká nedoslýchavost 499
H912 Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu 1072
H913 Hluchoněmost nezařazená jinde 505
H918 Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu 569
H919 Nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS 642
H92 Otalgie a výtok z ucha 580
H920 Bolest v uchu - otalgia 764
H921 Výtok z ucha - otorrhoea 538
H922 Krvácení z ucha - otorrhagia 496
H93 Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam 508
H930 Degenerativní a cévní onemocnění ucha 582
H931 Ušní šelesty - tinnitus 1189
H932 Jiné abnormální sluchové vjemy 550
H933 Onemocnění sluchového nervu 484
H938 Jiná určená onemocnění ucha 476
H939 Onemocnění ucha, NS 493
H94 Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 503
H940 Zánět sluchového nervu - neuritis acustica - při infekčních a parazitárních nemocech 539
H948 Jiná určená onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde 473
H95 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) nezařazených jinde 466
H950 Recidiva cholesteatomu v dutině po mastoidektomii 550
H951 Jiná onemocnění po mastoidektomii 477
H958 Jiná onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech (zákrocích) 481
H959 Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonu (zákroku), NS 489