Diagnoza skupiny I05-I09
Skupiny diagnoz
Chronické revmatické choroby srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I05 Revmatická vada mitrální chlopně 366
I050 Mitrální stenóza 346
I051 Revmatická mitrální insuficience 349
I052 Mitrální stenóza s insuficiencí 340
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně 348
I059 Nemoc mitrální chlopně, NS 358
I06 Revmatická vada aortální chlopně 364
I060 Revmatická aortální stenóza 461
I061 Revmatická aortální insuficience 368
I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí 373
I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně 365
I069 Revmatická nemoc aortální chlopně, NS 397
I07 Revmatické nemoci - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 386
I070 Stenóza trikuspidální (chlopně) 349
I071 Insuficience trikuspidální (chlopně) 354
I072 Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně) 372
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně 388
I079 Nemoc trojcípé chlopně, NS 369
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní 351
I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální 350
I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé 343
I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé 344
I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé 344
I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní 331
I089 Mnohočetné onemocnění chlopní, NS 307
I09 Jiné revmatické nemoci srdce 328
I090 Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis 337
I091 Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu, 336
I092 Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis 336
I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce 361
I099 Revmatická onemocnění srdce, NS 337