Diagnoza skupiny I05-I09
Skupiny diagnoz
Chronické revmatické choroby srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I05 Revmatická vada mitrální chlopně 368
I050 Mitrální stenóza 358
I051 Revmatická mitrální insuficience 359
I052 Mitrální stenóza s insuficiencí 348
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně 356
I059 Nemoc mitrální chlopně, NS 359
I06 Revmatická vada aortální chlopně 378
I060 Revmatická aortální stenóza 468
I061 Revmatická aortální insuficience 372
I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí 379
I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně 376
I069 Revmatická nemoc aortální chlopně, NS 401
I07 Revmatické nemoci - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 389
I070 Stenóza trikuspidální (chlopně) 353
I071 Insuficience trikuspidální (chlopně) 361
I072 Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně) 386
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně 411
I079 Nemoc trojcípé chlopně, NS 373
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní 362
I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální 361
I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé 344
I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé 353
I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé 352
I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní 337
I089 Mnohočetné onemocnění chlopní, NS 312
I09 Jiné revmatické nemoci srdce 330
I090 Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis 341
I091 Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu, 352
I092 Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis 353
I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce 365
I099 Revmatická onemocnění srdce, NS 350