Diagnoza skupiny I05-I09
Skupiny diagnoz
Chronické revmatické choroby srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I05 Revmatická vada mitrální chlopně 367
I050 Mitrální stenóza 355
I051 Revmatická mitrální insuficience 356
I052 Mitrální stenóza s insuficiencí 346
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně 353
I059 Nemoc mitrální chlopně, NS 358
I06 Revmatická vada aortální chlopně 373
I060 Revmatická aortální stenóza 465
I061 Revmatická aortální insuficience 371
I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí 376
I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně 372
I069 Revmatická nemoc aortální chlopně, NS 400
I07 Revmatické nemoci - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 389
I070 Stenóza trikuspidální (chlopně) 351
I071 Insuficience trikuspidální (chlopně) 358
I072 Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně) 377
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně 400
I079 Nemoc trojcípé chlopně, NS 370
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní 355
I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální 356
I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé 343
I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé 350
I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé 348
I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní 335
I089 Mnohočetné onemocnění chlopní, NS 309
I09 Jiné revmatické nemoci srdce 329
I090 Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis 339
I091 Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu, 345
I092 Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis 345
I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce 364
I099 Revmatická onemocnění srdce, NS 345