Diagnoza skupiny I05-I09
Skupiny diagnoz
Chronické revmatické choroby srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I05 Revmatická vada mitrální chlopně 371
I050 Mitrální stenóza 369
I051 Revmatická mitrální insuficience 364
I052 Mitrální stenóza s insuficiencí 352
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně 361
I059 Nemoc mitrální chlopně, NS 361
I06 Revmatická vada aortální chlopně 387
I060 Revmatická aortální stenóza 471
I061 Revmatická aortální insuficience 373
I062 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí 381
I068 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně 387
I069 Revmatická nemoc aortální chlopně, NS 406
I07 Revmatické nemoci - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 394
I070 Stenóza trikuspidální (chlopně) 358
I071 Insuficience trikuspidální (chlopně) 369
I072 Stenóza s insuficiencí trikuspidální (chlopně) 389
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně 441
I079 Nemoc trojcípé chlopně, NS 378
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní 372
I080 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální 373
I081 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé 347
I082 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé 360
I083 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé, aortální a trojcípé 357
I088 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní 343
I089 Mnohočetné onemocnění chlopní, NS 318
I09 Jiné revmatické nemoci srdce 334
I090 Revmatický - zánět srdečního svalu - myokarditis 351
I091 Revmatické nemoci - nitroblány srdeční - endokardu, 368
I092 Chronický revmatický - zánět osrdečníku - perikarditis 366
I098 Jiné určené revmatické nemoci srdce 368
I099 Revmatická onemocnění srdce, NS 357