Diagnoza skupiny I20-I25
Skupiny diagnoz
Ischemické nemoci srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I20 Angina pectoris 392
I200 Nestabilní angina (pectoris) 543
I201 Angina pectoris s prokázaným spasmem 397
I208 Jiné formy anginy pectoris 444
I209 Angina pectoris, NS 522
I21 Akutní infarkt myokardu 518
I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny 614
I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny 538
I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací 511
I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace 464
I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 731
I219 Akutní infarkt myokardu, NS 643
I22 Pokračující infarkt myokardu 595
I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny 439
I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny 462
I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací 426
I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace 427
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu 443
I230 Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 442
I231 Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 408
I232 Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 400
I233 Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 408
I234 Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 393
I235 Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 401
I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu 433
I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu 448
I24 Jiné akutní ischemické nemoci srdeční 482
I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu 463
I241 Dresslerův syndrom 434
I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční 510
I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 561
I25 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční 561
I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená 860
I251 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční 758
I252 Starý infarkt myokardu 608
I253 Aneurysma srdce 451
I254 Aneurysma koronární tepny 472
I255 Ischemická kardiomyopatie 498
I256 Němá ischemie myokardu 463
I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční 938
I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 1390