Diagnoza skupiny I20-I25
Skupiny diagnoz
Ischemické nemoci srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I20 Angina pectoris 408
I200 Nestabilní angina (pectoris) 558
I201 Angina pectoris s prokázaným spasmem 408
I208 Jiné formy anginy pectoris 457
I209 Angina pectoris, NS 534
I21 Akutní infarkt myokardu 521
I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny 627
I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny 566
I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací 521
I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace 473
I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 755
I219 Akutní infarkt myokardu, NS 655
I22 Pokračující infarkt myokardu 600
I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny 445
I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny 467
I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací 439
I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace 436
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu 455
I230 Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 451
I231 Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 417
I232 Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 404
I233 Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 411
I234 Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 403
I235 Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 410
I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu 446
I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu 463
I24 Jiné akutní ischemické nemoci srdeční 486
I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu 472
I241 Dresslerův syndrom 447
I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční 538
I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 585
I25 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční 574
I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená 883
I251 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční 780
I252 Starý infarkt myokardu 630
I253 Aneurysma srdce 457
I254 Aneurysma koronární tepny 483
I255 Ischemická kardiomyopatie 511
I256 Němá ischemie myokardu 472
I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční 958
I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 1419