Diagnoza skupiny I20-I25
Skupiny diagnoz
Ischemické nemoci srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I20 Angina pectoris 401
I200 Nestabilní angina (pectoris) 552
I201 Angina pectoris s prokázaným spasmem 403
I208 Jiné formy anginy pectoris 451
I209 Angina pectoris, NS 529
I21 Akutní infarkt myokardu 520
I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny 623
I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny 558
I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací 515
I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace 470
I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 745
I219 Akutní infarkt myokardu, NS 651
I22 Pokračující infarkt myokardu 597
I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny 443
I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny 467
I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací 433
I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace 432
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu 451
I230 Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 445
I231 Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 412
I232 Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 403
I233 Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 410
I234 Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 398
I235 Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 409
I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu 440
I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu 454
I24 Jiné akutní ischemické nemoci srdeční 485
I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu 467
I241 Dresslerův syndrom 441
I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční 524
I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 575
I25 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční 568
I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená 869
I251 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční 773
I252 Starý infarkt myokardu 623
I253 Aneurysma srdce 457
I254 Aneurysma koronární tepny 477
I255 Ischemická kardiomyopatie 507
I256 Němá ischemie myokardu 467
I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční 946
I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 1409