Diagnoza skupiny I20-I25
Skupiny diagnoz
Ischemické nemoci srdeční
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I20 Angina pectoris 420
I200 Nestabilní angina (pectoris) 573
I201 Angina pectoris s prokázaným spasmem 419
I208 Jiné formy anginy pectoris 466
I209 Angina pectoris, NS 544
I21 Akutní infarkt myokardu 525
I210 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny 634
I211 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny 584
I212 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací 532
I213 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace 480
I214 Akutní subendokardiální infarkt myokardu 779
I219 Akutní infarkt myokardu, NS 673
I22 Pokračující infarkt myokardu 611
I220 Pokračující infarkt myokardu přední stěny 455
I221 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny 472
I228 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací 445
I229 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace 445
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu 468
I230 Hemoperikard jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 461
I231 Defekt předsíňového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 431
I232 Defekt komorového septa jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 406
I233 Ruptura srdeční stěny jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 414
I234 Ruptura chordae tendineae jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 413
I235 Ruptura papilárního svalu jako běžná komplikace následující akutní infarkt myokardu 415
I236 Trombóza předsíně, aurikuly a komory jako běžné komplikace následující ak.infarkt myokardu 454
I238 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu 471
I24 Jiné akutní ischemické nemoci srdeční 497
I240 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu 487
I241 Dresslerův syndrom 459
I248 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční 560
I249 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 599
I25 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční 589
I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc, takto určená 904
I251 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční 802
I252 Starý infarkt myokardu 656
I253 Aneurysma srdce 459
I254 Aneurysma koronární tepny 491
I255 Ischemická kardiomyopatie 521
I256 Němá ischemie myokardu 482
I258 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční 975
I259 Chronická ischemická nemoc (choroba) srdeční, NS 1438