Diagnoza skupiny I26-I28
Skupiny diagnoz
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I26 Plicní embolie 479
I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale 566
I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale 818
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci 508
I270 Primární plicní hypertenze 423
I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou 429
I272 Jiné sekundár.plicní hyperten. 434
I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci 412
I279 Kardiopulmonální nemoc, NS 460
I28 Jiné nemoci plicních cév 454
I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév 421
I281 Aneurysma plicní tepny 407
I288 Jiné určené nemoci plicních cév 412
I289 Nemoc plicních cév, NS 494