Diagnoza skupiny I26-I28
Skupiny diagnoz
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I26 Plicní embolie 486
I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale 576
I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale 824
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci 515
I270 Primární plicní hypertenze 428
I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou 437
I272 Jiné sekundár.plicní hyperten. 435
I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci 413
I279 Kardiopulmonální nemoc, NS 466
I28 Jiné nemoci plicních cév 455
I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév 422
I281 Aneurysma plicní tepny 418
I288 Jiné určené nemoci plicních cév 416
I289 Nemoc plicních cév, NS 501