Diagnoza skupiny I26-I28
Skupiny diagnoz
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I26 Plicní embolie 502
I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale 591
I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale 840
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci 522
I270 Primární plicní hypertenze 436
I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou 447
I272 Jiné sekundár.plicní hyperten. 438
I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci 416
I279 Kardiopulmonální nemoc, NS 474
I28 Jiné nemoci plicních cév 459
I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév 425
I281 Aneurysma plicní tepny 429
I288 Jiné určené nemoci plicních cév 424
I289 Nemoc plicních cév, NS 509