Diagnoza skupiny I26-I28
Skupiny diagnoz
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I26 Plicní embolie 469
I260 Plicní embolie s akutním cor pulmonale 552
I269 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale 798
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci 502
I270 Primární plicní hypertenze 419
I271 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou 423
I272 Jiné sekundár.plicní hyperten. 429
I278 Jiné určené kardiopulmonální nemoci 407
I279 Kardiopulmonální nemoc, NS 456
I28 Jiné nemoci plicních cév 446
I280 Arteriovenózní píštěl plicních cév 416
I281 Aneurysma plicní tepny 403
I288 Jiné určené nemoci plicních cév 411
I289 Nemoc plicních cév, NS 491