Diagnoza skupiny I30-I52
Skupiny diagnoz
Jiné formy srdečního onemocnění
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I30 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 296
I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida 274
I301 Infekční perikarditis 254
I308 Jiné formy akutní perikarditidy 280
I309 Akutní perikarditis, NS 340
I31 Jiné nemoci - osrdečníku - perikardu 289
I310 Chronická adhezivní perikarditis 294
I311 Chronická konstriktivní perikarditida 290
I312 Hemoperikard, nezařazený jinde 276
I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý) 326
I318 Jiné určené nemoci perikardu 275
I319 Nemoc perikardu, NS 280
I32 Zánět osrdečníku - perikarditis - při nemocech zařazených jinde 330
I320 Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 288
I321 Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 312
I328 Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde 294
I33 Akutní a subakutní - zánět srdeční nitroblány - endokarditis 314
I330 Akutní a subakutní infekční endokarditis 311
I339 Akutní endokarditis, NS 304
I34 Nerevmatická onemocnění - dvojcípé chlopně - valvulae mitralis 313
I340 Insuficience mitrální (chlopně) 389
I341 Prolaps mitrální (chlopně) 332
I342 Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně) 266
I348 Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně 293
I349 Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS 285
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně 306
I350 Stenóza aortální (chlopně) 384
I351 Insuficience aortální (chlopně) 325
I352 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí 354
I358 Jiná onemocnění aortální chlopně 269
I359 Onemocnění aortální chlopně, NS 270
I36 Nerevmatická onemocnění - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 287
I360 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) 266
I361 Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně) 311
I362 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí 284
I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně 314
I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS 285
I37 Onemocnění pulmonální chlopně 314
I370 Stenóza pulmonální chlopně 283
I371 Insuficience pulmonální chlopně 286
I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí 255
I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně 289
I379 Onemocnění pulmonální chlopně, NS 281
I38 Endokarditis neurčené chlopně 293
I39 Zánět srdeční nitroblány - endokarditis - a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ 314
I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 290
I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde 294
I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 300
I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde 300
I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde 305
I398 Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde 311
I40 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 366
I400 Infekční myokarditis 277
I401 Izolovaná myokarditis 269
I408 Jiná akutní myokarditis 267
I409 Akutní myokarditis, NS 331
I41 Zánět srdečního svalu - myokarditis - při nemocech zařazených jinde 280
I410 Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 271
I411 Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde 294
I412 Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 324
I418 Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde 333
I42 Kardiomyopatie 381
I420 Dilatovaná kardiomyopatie 509
I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie 372
I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie 413
I423 Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc 293
I424 Endokardiální fibroelastóza 307
I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie 317
I426 Alkoholická kardiomyopatie 349
I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli 311
I428 Jiné kardiomyopatie 305
I429 Kardiomyopatie, NS 358
I43 Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde 316
I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech 294
I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek 265
I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy 272
I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde 287
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka 292
I440 Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně 302
I441 Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně 320
I442 Úplná atrioventrikulární blokáda 363
I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda 322
I444 Blokáda předního svazku levého (raménka) 282
I445 Blokáda zadního svazku levého (raménka) 262
I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka) 260
I447 Blokáda levého raménka, NS 283
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů 332
I450 Blokáda pravého raménka 351
I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka 342
I452 Bifascikulární blokáda 327
I453 Trifascikulární blokáda 303
I454 Neurčená intraventrikulární blokáda 280
I455 Jiná určená srdeční blokáda 350
I456 Preexcitační syndrom 363
I458 Jiné určené poruchy vedení 313
I459 Porucha vedení, NS 409
I46 Srdeční zástava 328
I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací 355
I461 Náhlá srdeční smrt 352
I469 Srdeční zástava, NS 394
I47 Paroxysmální tachykardie 369
I470 Návratná - reciproční komorová arytmie 385
I471 Supraventrikulární tachykardie 549
I472 Komorová tachykardie 430
I479 Paroxysmální tachykardie, NS 487
I48 Fibrilace a flutter síní 419
I49 Jiné srdeční arytmie 639
I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace) 463
I491 Předčasná depolarizace síní 439
I492 Předčasná junkční depolarizace 389
I493 Předčasná depolarizace komor 519
I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace 368
I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu 455
I498 Jiné určené srdeční arytmie 456
I499 Srdeční arytmie, NS 531
I50 Selhání srdce 306
I500 Městnavé selhání srdce 689
I501 Selhání levé komory 316
I509 Selhání srdce, NS 499
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce 307
I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky 275
I511 Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde 271
I512 Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde 290
I513 Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde 268
I514 Myokarditis, NS 263
I515 Myokardiální degenerace 320
I516 Kardiovaskulární nemoc, NS 305
I517 Kardiomegalie 270
I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce 319
I519 Nemoc srdce, NS 269
I52 Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde 310
I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde 296
I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde 287
I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde 294