Diagnoza skupiny I30-I52
Skupiny diagnoz
Jiné formy srdečního onemocnění
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I30 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 299
I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida 281
I301 Infekční perikarditis 261
I308 Jiné formy akutní perikarditidy 288
I309 Akutní perikarditis, NS 350
I31 Jiné nemoci - osrdečníku - perikardu 294
I310 Chronická adhezivní perikarditis 299
I311 Chronická konstriktivní perikarditida 297
I312 Hemoperikard, nezařazený jinde 277
I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý) 328
I318 Jiné určené nemoci perikardu 276
I319 Nemoc perikardu, NS 284
I32 Zánět osrdečníku - perikarditis - při nemocech zařazených jinde 335
I320 Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 296
I321 Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 318
I328 Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde 301
I33 Akutní a subakutní - zánět srdeční nitroblány - endokarditis 325
I330 Akutní a subakutní infekční endokarditis 315
I339 Akutní endokarditis, NS 314
I34 Nerevmatická onemocnění - dvojcípé chlopně - valvulae mitralis 408
I340 Insuficience mitrální (chlopně) 399
I341 Prolaps mitrální (chlopně) 342
I342 Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně) 271
I348 Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně 300
I349 Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS 292
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně 313
I350 Stenóza aortální (chlopně) 412
I351 Insuficience aortální (chlopně) 335
I352 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí 362
I358 Jiná onemocnění aortální chlopně 279
I359 Onemocnění aortální chlopně, NS 279
I36 Nerevmatická onemocnění - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 294
I360 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) 271
I361 Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně) 318
I362 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí 286
I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně 320
I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS 293
I37 Onemocnění pulmonální chlopně 318
I370 Stenóza pulmonální chlopně 284
I371 Insuficience pulmonální chlopně 289
I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí 258
I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně 292
I379 Onemocnění pulmonální chlopně, NS 286
I38 Endokarditis neurčené chlopně 296
I39 Zánět srdeční nitroblány - endokarditis - a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ 319
I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 295
I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde 300
I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 303
I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde 307
I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde 311
I398 Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde 315
I40 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 372
I400 Infekční myokarditis 282
I401 Izolovaná myokarditis 275
I408 Jiná akutní myokarditis 277
I409 Akutní myokarditis, NS 341
I41 Zánět srdečního svalu - myokarditis - při nemocech zařazených jinde 288
I410 Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 279
I411 Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde 302
I412 Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 329
I418 Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde 342
I42 Kardiomyopatie 386
I420 Dilatovaná kardiomyopatie 516
I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie 380
I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie 419
I423 Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc 301
I424 Endokardiální fibroelastóza 311
I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie 323
I426 Alkoholická kardiomyopatie 367
I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli 318
I428 Jiné kardiomyopatie 310
I429 Kardiomyopatie, NS 366
I43 Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde 323
I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech 304
I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek 267
I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy 273
I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde 292
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka 298
I440 Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně 308
I441 Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně 328
I442 Úplná atrioventrikulární blokáda 375
I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda 330
I444 Blokáda předního svazku levého (raménka) 285
I445 Blokáda zadního svazku levého (raménka) 264
I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka) 267
I447 Blokáda levého raménka, NS 292
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů 340
I450 Blokáda pravého raménka 361
I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka 351
I452 Bifascikulární blokáda 343
I453 Trifascikulární blokáda 311
I454 Neurčená intraventrikulární blokáda 284
I455 Jiná určená srdeční blokáda 354
I456 Preexcitační syndrom 370
I458 Jiné určené poruchy vedení 317
I459 Porucha vedení, NS 419
I46 Srdeční zástava 332
I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací 361
I461 Náhlá srdeční smrt 358
I469 Srdeční zástava, NS 422
I47 Paroxysmální tachykardie 371
I470 Návratná - reciproční komorová arytmie 395
I471 Supraventrikulární tachykardie 563
I472 Komorová tachykardie 439
I479 Paroxysmální tachykardie, NS 497
I48 Fibrilace a flutter síní 435
I49 Jiné srdeční arytmie 654
I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace) 472
I491 Předčasná depolarizace síní 446
I492 Předčasná junkční depolarizace 394
I493 Předčasná depolarizace komor 532
I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace 372
I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu 461
I498 Jiné určené srdeční arytmie 462
I499 Srdeční arytmie, NS 546
I50 Selhání srdce 315
I500 Městnavé selhání srdce 700
I501 Selhání levé komory 330
I509 Selhání srdce, NS 510
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce 314
I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky 279
I511 Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde 274
I512 Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde 294
I513 Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde 277
I514 Myokarditis, NS 270
I515 Myokardiální degenerace 327
I516 Kardiovaskulární nemoc, NS 305
I517 Kardiomegalie 273
I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce 321
I519 Nemoc srdce, NS 272
I52 Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde 318
I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde 300
I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde 292
I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde 298