Diagnoza skupiny I30-I52
Skupiny diagnoz
Jiné formy srdečního onemocnění
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I30 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 312
I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida 294
I301 Infekční perikarditis 278
I308 Jiné formy akutní perikarditidy 308
I309 Akutní perikarditis, NS 372
I31 Jiné nemoci - osrdečníku - perikardu 311
I310 Chronická adhezivní perikarditis 308
I311 Chronická konstriktivní perikarditida 306
I312 Hemoperikard, nezařazený jinde 277
I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý) 341
I318 Jiné určené nemoci perikardu 289
I319 Nemoc perikardu, NS 288
I32 Zánět osrdečníku - perikarditis - při nemocech zařazených jinde 354
I320 Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 312
I321 Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 334
I328 Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde 323
I33 Akutní a subakutní - zánět srdeční nitroblány - endokarditis 339
I330 Akutní a subakutní infekční endokarditis 318
I339 Akutní endokarditis, NS 326
I34 Nerevmatická onemocnění - dvojcípé chlopně - valvulae mitralis 467
I340 Insuficience mitrální (chlopně) 425
I341 Prolaps mitrální (chlopně) 358
I342 Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně) 290
I348 Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně 318
I349 Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS 314
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně 336
I350 Stenóza aortální (chlopně) 464
I351 Insuficience aortální (chlopně) 356
I352 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí 381
I358 Jiná onemocnění aortální chlopně 294
I359 Onemocnění aortální chlopně, NS 299
I36 Nerevmatická onemocnění - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 311
I360 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) 287
I361 Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně) 331
I362 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí 305
I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně 335
I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS 306
I37 Onemocnění pulmonální chlopně 332
I370 Stenóza pulmonální chlopně 284
I371 Insuficience pulmonální chlopně 307
I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí 275
I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně 307
I379 Onemocnění pulmonální chlopně, NS 305
I38 Endokarditis neurčené chlopně 311
I39 Zánět srdeční nitroblány - endokarditis - a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ 332
I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 306
I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde 312
I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 318
I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde 325
I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde 321
I398 Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde 333
I40 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 391
I400 Infekční myokarditis 301
I401 Izolovaná myokarditis 287
I408 Jiná akutní myokarditis 296
I409 Akutní myokarditis, NS 360
I41 Zánět srdečního svalu - myokarditis - při nemocech zařazených jinde 304
I410 Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 293
I411 Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde 318
I412 Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 344
I418 Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde 360
I42 Kardiomyopatie 403
I420 Dilatovaná kardiomyopatie 541
I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie 399
I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie 436
I423 Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc 314
I424 Endokardiální fibroelastóza 324
I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie 340
I426 Alkoholická kardiomyopatie 405
I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli 332
I428 Jiné kardiomyopatie 327
I429 Kardiomyopatie, NS 386
I43 Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde 339
I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech 319
I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek 278
I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy 290
I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde 302
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka 309
I440 Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně 324
I441 Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně 348
I442 Úplná atrioventrikulární blokáda 394
I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda 350
I444 Blokáda předního svazku levého (raménka) 303
I445 Blokáda zadního svazku levého (raménka) 277
I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka) 286
I447 Blokáda levého raménka, NS 307
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů 355
I450 Blokáda pravého raménka 381
I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka 372
I452 Bifascikulární blokáda 378
I453 Trifascikulární blokáda 336
I454 Neurčená intraventrikulární blokáda 300
I455 Jiná určená srdeční blokáda 366
I456 Preexcitační syndrom 391
I458 Jiné určené poruchy vedení 337
I459 Porucha vedení, NS 440
I46 Srdeční zástava 352
I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací 367
I461 Náhlá srdeční smrt 382
I469 Srdeční zástava, NS 457
I47 Paroxysmální tachykardie 389
I470 Návratná - reciproční komorová arytmie 420
I471 Supraventrikulární tachykardie 593
I472 Komorová tachykardie 453
I479 Paroxysmální tachykardie, NS 519
I48 Fibrilace a flutter síní 457
I49 Jiné srdeční arytmie 685
I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace) 486
I491 Předčasná depolarizace síní 464
I492 Předčasná junkční depolarizace 412
I493 Předčasná depolarizace komor 557
I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace 389
I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu 484
I498 Jiné určené srdeční arytmie 483
I499 Srdeční arytmie, NS 566
I50 Selhání srdce 330
I500 Městnavé selhání srdce 718
I501 Selhání levé komory 362
I509 Selhání srdce, NS 536
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce 330
I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky 292
I511 Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde 285
I512 Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde 305
I513 Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde 292
I514 Myokarditis, NS 286
I515 Myokardiální degenerace 349
I516 Kardiovaskulární nemoc, NS 322
I517 Kardiomegalie 290
I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce 333
I519 Nemoc srdce, NS 292
I52 Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde 332
I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde 314
I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde 308
I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde 311