Diagnoza skupiny I30-I52
Skupiny diagnoz
Jiné formy srdečního onemocnění
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I30 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 304
I300 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida 286
I301 Infekční perikarditis 267
I308 Jiné formy akutní perikarditidy 298
I309 Akutní perikarditis, NS 363
I31 Jiné nemoci - osrdečníku - perikardu 300
I310 Chronická adhezivní perikarditis 303
I311 Chronická konstriktivní perikarditida 301
I312 Hemoperikard, nezařazený jinde 277
I313 Perikardiální výpotek (nezánětlivý) 335
I318 Jiné určené nemoci perikardu 282
I319 Nemoc perikardu, NS 284
I32 Zánět osrdečníku - perikarditis - při nemocech zařazených jinde 344
I320 Perikarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 303
I321 Perikarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 324
I328 Perikarditis při jiných nemocech zařazených jinde 305
I33 Akutní a subakutní - zánět srdeční nitroblány - endokarditis 332
I330 Akutní a subakutní infekční endokarditis 316
I339 Akutní endokarditis, NS 318
I34 Nerevmatická onemocnění - dvojcípé chlopně - valvulae mitralis 441
I340 Insuficience mitrální (chlopně) 413
I341 Prolaps mitrální (chlopně) 348
I342 Nerevmatická stenóza mitrální (chlopně) 279
I348 Jiné nerevmatické nemoci mitrální chlopně 307
I349 Nerevmatická onemocnění mitrální chlopně, NS 301
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně 325
I350 Stenóza aortální (chlopně) 432
I351 Insuficience aortální (chlopně) 344
I352 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí 371
I358 Jiná onemocnění aortální chlopně 286
I359 Onemocnění aortální chlopně, NS 287
I36 Nerevmatická onemocnění - trojcípé chlopně - valvulae tricuspidalis 302
I360 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) 279
I361 Nerevmatická insuficience trikuspidální (chlopně) 321
I362 Nerevmatická stenóza trikuspidální (chlopně) s insuficiencí 294
I368 Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně 326
I369 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně, NS 295
I37 Onemocnění pulmonální chlopně 322
I370 Stenóza pulmonální chlopně 284
I371 Insuficience pulmonální chlopně 295
I372 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí 264
I378 Jiná onemocnění pulmonální chlopně 298
I379 Onemocnění pulmonální chlopně, NS 293
I38 Endokarditis neurčené chlopně 301
I39 Zánět srdeční nitroblány - endokarditis - a onemocnění srdečních chlopní při nemocech ZJ 325
I390 Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 301
I391 Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde 305
I392 Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde 310
I393 Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde 315
I394 Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde 316
I398 Endokarditis neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde 324
I40 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 381
I400 Infekční myokarditis 291
I401 Izolovaná myokarditis 280
I408 Jiná akutní myokarditis 284
I409 Akutní myokarditis, NS 347
I41 Zánět srdečního svalu - myokarditis - při nemocech zařazených jinde 295
I410 Myokarditis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 286
I411 Myokarditis při virových nemocech zařazených jinde 308
I412 Myokarditis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde 334
I418 Myokarditis při jiných nemocech zařazených jinde 347
I42 Kardiomyopatie 393
I420 Dilatovaná kardiomyopatie 524
I421 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie 388
I422 Jiná hypertrofická kardiomyopatie 425
I423 Endomyokardiální (eosinofilická) nemoc 306
I424 Endokardiální fibroelastóza 315
I425 Jiná restriktivní kardiomyopatie 331
I426 Alkoholická kardiomyopatie 373
I427 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli 323
I428 Jiné kardiomyopatie 318
I429 Kardiomyopatie, NS 374
I43 Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde 329
I430 Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech 311
I431 Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek 271
I432 Kardiomyopatie při nemocech výživy 279
I438 Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde 293
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka 303
I440 Atrioventrikulární blokáda, prvého stupně 314
I441 Atrioventrikulární blokáda, druhého stupně 336
I442 Úplná atrioventrikulární blokáda 381
I443 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda 338
I444 Blokáda předního svazku levého (raménka) 290
I445 Blokáda zadního svazku levého (raménka) 267
I446 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého (raménka) 275
I447 Blokáda levého raménka, NS 296
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů 346
I450 Blokáda pravého raménka 366
I451 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka 362
I452 Bifascikulární blokáda 350
I453 Trifascikulární blokáda 318
I454 Neurčená intraventrikulární blokáda 290
I455 Jiná určená srdeční blokáda 362
I456 Preexcitační syndrom 375
I458 Jiné určené poruchy vedení 324
I459 Porucha vedení, NS 430
I46 Srdeční zástava 342
I460 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací 364
I461 Náhlá srdeční smrt 369
I469 Srdeční zástava, NS 440
I47 Paroxysmální tachykardie 381
I470 Návratná - reciproční komorová arytmie 403
I471 Supraventrikulární tachykardie 577
I472 Komorová tachykardie 447
I479 Paroxysmální tachykardie, NS 507
I48 Fibrilace a flutter síní 446
I49 Jiné srdeční arytmie 667
I490 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace) 476
I491 Předčasná depolarizace síní 449
I492 Předčasná junkční depolarizace 400
I493 Předčasná depolarizace komor 542
I494 Jiná a neurčená předčasná depolarizace 380
I495 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu 472
I498 Jiné určené srdeční arytmie 470
I499 Srdeční arytmie, NS 555
I50 Selhání srdce 321
I500 Městnavé selhání srdce 707
I501 Selhání levé komory 346
I509 Selhání srdce, NS 524
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce 321
I510 Získaný defekt srdečního septa - přepážky 285
I511 Ruptura chordae tendineae, nezařazená jinde 277
I512 Ruptura papilárního svalu, nezařazená jinde 298
I513 Intrakardiální trombóza, nezařazená jinde 281
I514 Myokarditis, NS 277
I515 Myokardiální degenerace 335
I516 Kardiovaskulární nemoc, NS 313
I517 Kardiomegalie 281
I518 Jiné nepřesně určené nemoci srdce 325
I519 Nemoc srdce, NS 281
I52 Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde 322
I520 Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech, zařazených jinde 306
I521 Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech, zařazených jinde 297
I528 Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde 303