Diagnoza skupiny I60-I69
Skupiny diagnoz
Cévní nemoci mozku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I60 Subarachnoidální krvácení 316
I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace 320
I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny 438
I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny 498
I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny 373
I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny 382
I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny 303
I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen 325
I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS 352
I608 Jiné subarachnoidální krvácení 320
I609 Subarachnoidální krvácení, NS 437
I61 Intracerebrální krvácení 303
I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové 392
I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové 372
I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS 411
I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene 370
I614 Intracerebrální krvácení do mozečku 362
I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor 350
I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované 366
I618 Jiné intracerebrální krvácení 353
I619 Intracerebrální krvácení, NS 393
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení 360
I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové) 394
I621 Neúrazové extradurální krvácení 338
I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS 375
I63 Mozkový infarkt 356
I630 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen 415
I631 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen 506
I632 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen 675
I633 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen 1031
I634 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen 476
I635 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen 746
I636 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou 380
I638 Jiný mozkový infarkt 492
I639 Mozkový infarkt, NS 732
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt 800
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem 449
I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální 405
I651 Okluze a stenóza tepny bazilární 374
I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy) 793
I653 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen 426
I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny 391
I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny 338
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen 357
I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny 393
I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny 308
I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny 375
I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen 365
I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen 354
I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny 350
I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny 311
I67 Jiná cévní onemocnění mozku 350
I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení 356
I671 Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení 509
I672 Mozková ateroskleróza 502
I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie 437
I674 Hypertenzní encefalopatie 366
I675 Nemoc moyamoya 454
I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému 442
I677 Mozková arteritis, nezařazená jinde 388
I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku 500
I679 Cévní onemocnění mozku, NS 521
I68 Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 348
I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +) 304
I681 Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech 349
I682 Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde 340
I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 353
I69 Následky cévních nemocí mozku 404
I690 Následky subarachnoidálního krvácení 362
I691 Následky nitromozkového krvácení 416
I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení 472
I693 Následky mozkového infarktu 1315
I694 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt 472
I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku 408