Diagnoza skupiny I60-I69
Skupiny diagnoz
Cévní nemoci mozku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I60 Subarachnoidální krvácení 310
I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace 315
I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny 424
I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny 479
I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny 368
I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny 369
I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny 291
I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen 322
I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS 349
I608 Jiné subarachnoidální krvácení 305
I609 Subarachnoidální krvácení, NS 414
I61 Intracerebrální krvácení 290
I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové 384
I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové 353
I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS 396
I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene 348
I614 Intracerebrální krvácení do mozečku 338
I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor 337
I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované 351
I618 Jiné intracerebrální krvácení 331
I619 Intracerebrální krvácení, NS 376
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení 351
I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové) 375
I621 Neúrazové extradurální krvácení 323
I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS 360
I63 Mozkový infarkt 352
I630 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen 396
I631 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen 469
I632 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen 635
I633 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen 950
I634 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen 461
I635 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen 721
I636 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou 372
I638 Jiný mozkový infarkt 475
I639 Mozkový infarkt, NS 698
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt 783
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem 441
I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální 389
I651 Okluze a stenóza tepny bazilární 360
I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy) 759
I653 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen 399
I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny 371
I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny 334
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen 352
I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny 391
I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny 305
I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny 373
I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen 349
I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen 340
I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny 343
I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny 306
I67 Jiná cévní onemocnění mozku 344
I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení 328
I671 Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení 454
I672 Mozková ateroskleróza 458
I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie 423
I674 Hypertenzní encefalopatie 348
I675 Nemoc moyamoya 418
I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému 430
I677 Mozková arteritis, nezařazená jinde 381
I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku 476
I679 Cévní onemocnění mozku, NS 504
I68 Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 339
I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +) 301
I681 Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech 328
I682 Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde 317
I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 348
I69 Následky cévních nemocí mozku 385
I690 Následky subarachnoidálního krvácení 333
I691 Následky nitromozkového krvácení 390
I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení 435
I693 Následky mozkového infarktu 1190
I694 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt 440
I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku 376