Diagnoza skupiny I60-I69
Skupiny diagnoz
Cévní nemoci mozku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I60 Subarachnoidální krvácení 314
I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace 317
I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny 430
I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny 485
I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny 370
I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny 374
I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny 296
I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen 323
I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS 350
I608 Jiné subarachnoidální krvácení 312
I609 Subarachnoidální krvácení, NS 422
I61 Intracerebrální krvácení 295
I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové 384
I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové 361
I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS 404
I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene 359
I614 Intracerebrální krvácení do mozečku 345
I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor 342
I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované 354
I618 Jiné intracerebrální krvácení 339
I619 Intracerebrální krvácení, NS 379
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení 354
I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové) 382
I621 Neúrazové extradurální krvácení 329
I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS 365
I63 Mozkový infarkt 355
I630 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen 406
I631 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen 478
I632 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen 649
I633 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen 986
I634 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen 465
I635 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen 732
I636 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou 377
I638 Jiný mozkový infarkt 481
I639 Mozkový infarkt, NS 712
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt 789
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem 443
I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální 394
I651 Okluze a stenóza tepny bazilární 365
I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy) 776
I653 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen 410
I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny 379
I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny 336
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen 354
I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny 392
I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny 306
I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny 374
I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen 352
I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen 345
I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny 348
I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny 308
I67 Jiná cévní onemocnění mozku 346
I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení 345
I671 Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení 490
I672 Mozková ateroskleróza 478
I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie 427
I674 Hypertenzní encefalopatie 355
I675 Nemoc moyamoya 432
I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému 436
I677 Mozková arteritis, nezařazená jinde 384
I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku 483
I679 Cévní onemocnění mozku, NS 511
I68 Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 343
I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +) 301
I681 Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech 334
I682 Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde 325
I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 350
I69 Následky cévních nemocí mozku 392
I690 Následky subarachnoidálního krvácení 340
I691 Následky nitromozkového krvácení 399
I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení 452
I693 Následky mozkového infarktu 1238
I694 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt 452
I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku 384