Diagnoza skupiny I60-I69
Skupiny diagnoz
Cévní nemoci mozku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I60 Subarachnoidální krvácení 306
I600 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace 311
I601 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny 417
I602 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny 477
I603 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny 366
I604 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny 362
I605 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny 287
I606 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen 320
I607 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny, NS 346
I608 Jiné subarachnoidální krvácení 297
I609 Subarachnoidální krvácení, NS 390
I61 Intracerebrální krvácení 282
I610 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové 380
I611 Intracerebrální krvácení do hemisféry, korové 350
I612 Intracerebrální krvácení do hemisféry, NS 382
I613 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene 338
I614 Intracerebrální krvácení do mozečku 328
I615 Intracerebrální krvácení do mozkových komor 327
I616 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované 341
I618 Jiné intracerebrální krvácení 322
I619 Intracerebrální krvácení, NS 368
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení 345
I620 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové) 368
I621 Neúrazové extradurální krvácení 318
I629 Intrakraniální krvácení (neúrazové), NS 352
I63 Mozkový infarkt 347
I630 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen 391
I631 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen 456
I632 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen 621
I633 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen 907
I634 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen 453
I635 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen 707
I636 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou, nehnisavou 367
I638 Jiný mozkový infarkt 468
I639 Mozkový infarkt, NS 672
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt 770
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem 439
I650 Okluze a stenóza tepny vertebrální 382
I651 Okluze a stenóza tepny bazilární 355
I652 Okluze a stenóza krkavice (karotidy) 744
I653 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen 390
I658 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny 360
I659 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny 327
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen 350
I660 Okluze a stenóza střední mozkové tepny 389
I661 Okluze a stenóza přední mozkové tepny 302
I662 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny 368
I663 Okluze a stenóza mozečkových tepen 347
I664 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen 331
I668 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny 339
I669 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny 303
I67 Jiná cévní onemocnění mozku 342
I670 Natržení (disekce) mozkových tepen, bez roztržení 321
I671 Mozkové - aneurysma - výduť, bez roztržení 442
I672 Mozková ateroskleróza 445
I673 Progresivní cévní leukoencefalopatie 418
I674 Hypertenzní encefalopatie 341
I675 Nemoc moyamoya 395
I676 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému 422
I677 Mozková arteritis, nezařazená jinde 375
I678 Jiná určená cévní onemocnění mozku 465
I679 Cévní onemocnění mozku, NS 496
I68 Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 334
I680 Mozková amyloidní angiopatie (E85.- +) 297
I681 Mozková arteritis při infekčních a parazitárních nemocech 325
I682 Mozková arteritis při jiných nemocech zařazených jinde 309
I688 Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde 345
I69 Následky cévních nemocí mozku 380
I690 Následky subarachnoidálního krvácení 328
I691 Následky nitromozkového krvácení 380
I692 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení 419
I693 Následky mozkového infarktu 1125
I694 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt 427
I698 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku 365