Diagnoza skupiny I70-I79
Skupiny diagnoz
Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I70 Ateroskleróza 586
I700 Ateroskleróza aorty 512
I701 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny 474
I702 Ateroskleróza končetinových tepen 1025
I708 Ateroskleróza jiných tepen 502
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza 973
I71 Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce 512
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část] 478
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené 522
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře 475
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené 410
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře 462
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené 380
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře 420
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené 403
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře 403
I72 Jiné - výdutě - aneurysmata 380
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy) 355
I721 Aneurysma tepny horní končetiny 376
I722 Aneurysma ledvinné - renální - tepny 399
I723 Aneurysma pánevní tepny 333
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny 426
I728 Aneurysma jiných určených tepen 374
I729 Aneurysma neurčené lokalizace 335
I73 Jiné nemoci periferních cév 390
I730 Raynaudův syndrom 568
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova] 329
I738 Jiné určené nemoci periferních cév 439
I739 Nemoc periferních cév, NS 465
I74 Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza 402
I740 Embolie a trombóza břišní aorty 396
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty 378
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin 474
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin 520
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS 385
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny 416
I748 Embolie a trombóza jiných tepen 403
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny 402
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 373
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná 379
I771 Zúžení - striktura - tepny 399
I772 Roztržení - ruptura - tepny 351
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie 348
I774 Syndrom komprese tepny břišní 397
I775 Nekróza tepny 376
I776 Arteritis, NS 383
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének 416
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS 395
I78 Nemoci vlásečnic 374
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie 325
I781 Névus, nenádorový 350
I788 Jiné nemoci vlásečnic 417
I789 Nemoc vlásečnic, NS 363
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 444
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde 398
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde 400
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde 494
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 355