Diagnoza skupiny I70-I79
Skupiny diagnoz
Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I70 Ateroskleróza 578
I700 Ateroskleróza aorty 510
I701 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny 472
I702 Ateroskleróza končetinových tepen 1019
I708 Ateroskleróza jiných tepen 494
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza 958
I71 Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce 504
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část] 473
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené 521
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře 466
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené 409
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře 459
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené 380
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře 418
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené 402
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře 401
I72 Jiné - výdutě - aneurysmata 366
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy) 354
I721 Aneurysma tepny horní končetiny 372
I722 Aneurysma ledvinné - renální - tepny 394
I723 Aneurysma pánevní tepny 333
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny 417
I728 Aneurysma jiných určených tepen 361
I729 Aneurysma neurčené lokalizace 333
I73 Jiné nemoci periferních cév 388
I730 Raynaudův syndrom 558
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova] 322
I738 Jiné určené nemoci periferních cév 435
I739 Nemoc periferních cév, NS 452
I74 Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza 395
I740 Embolie a trombóza břišní aorty 391
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty 368
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin 468
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin 511
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS 379
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny 408
I748 Embolie a trombóza jiných tepen 397
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny 397
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 368
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná 374
I771 Zúžení - striktura - tepny 395
I772 Roztržení - ruptura - tepny 341
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie 342
I774 Syndrom komprese tepny břišní 387
I775 Nekróza tepny 370
I776 Arteritis, NS 376
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének 412
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS 392
I78 Nemoci vlásečnic 369
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie 321
I781 Névus, nenádorový 344
I788 Jiné nemoci vlásečnic 411
I789 Nemoc vlásečnic, NS 361
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 440
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde 397
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde 398
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde 491
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 352