Diagnoza skupiny I70-I79
Skupiny diagnoz
Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I70 Ateroskleróza 605
I700 Ateroskleróza aorty 520
I701 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny 481
I702 Ateroskleróza končetinových tepen 1045
I708 Ateroskleróza jiných tepen 524
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza 1007
I71 Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce 533
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část] 499
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené 540
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře 481
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené 420
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře 471
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené 391
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře 432
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené 411
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře 414
I72 Jiné - výdutě - aneurysmata 387
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy) 363
I721 Aneurysma tepny horní končetiny 393
I722 Aneurysma ledvinné - renální - tepny 413
I723 Aneurysma pánevní tepny 339
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny 450
I728 Aneurysma jiných určených tepen 394
I729 Aneurysma neurčené lokalizace 342
I73 Jiné nemoci periferních cév 404
I730 Raynaudův syndrom 588
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova] 342
I738 Jiné určené nemoci periferních cév 451
I739 Nemoc periferních cév, NS 499
I74 Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza 419
I740 Embolie a trombóza břišní aorty 422
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty 401
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin 507
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin 537
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS 405
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny 436
I748 Embolie a trombóza jiných tepen 415
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny 412
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 381
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná 395
I771 Zúžení - striktura - tepny 405
I772 Roztržení - ruptura - tepny 363
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie 359
I774 Syndrom komprese tepny břišní 417
I775 Nekróza tepny 388
I776 Arteritis, NS 407
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének 427
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS 404
I78 Nemoci vlásečnic 394
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie 339
I781 Névus, nenádorový 370
I788 Jiné nemoci vlásečnic 436
I789 Nemoc vlásečnic, NS 365
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 455
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde 412
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde 409
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde 507
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 363