Diagnoza skupiny I70-I79
Skupiny diagnoz
Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I70 Ateroskleróza 600
I700 Ateroskleróza aorty 517
I701 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny 479
I702 Ateroskleróza končetinových tepen 1040
I708 Ateroskleróza jiných tepen 519
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza 1000
I71 Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce 528
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část] 492
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené 536
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře 479
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené 418
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře 468
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené 388
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře 432
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené 410
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře 412
I72 Jiné - výdutě - aneurysmata 385
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy) 361
I721 Aneurysma tepny horní končetiny 391
I722 Aneurysma ledvinné - renální - tepny 410
I723 Aneurysma pánevní tepny 339
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny 443
I728 Aneurysma jiných určených tepen 391
I729 Aneurysma neurčené lokalizace 340
I73 Jiné nemoci periferních cév 401
I730 Raynaudův syndrom 584
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova] 339
I738 Jiné určené nemoci periferních cév 449
I739 Nemoc periferních cév, NS 498
I74 Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza 416
I740 Embolie a trombóza břišní aorty 419
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty 396
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin 500
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin 534
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS 402
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny 433
I748 Embolie a trombóza jiných tepen 413
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny 409
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 379
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná 395
I771 Zúžení - striktura - tepny 402
I772 Roztržení - ruptura - tepny 359
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie 357
I774 Syndrom komprese tepny břišní 412
I775 Nekróza tepny 387
I776 Arteritis, NS 401
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének 425
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS 402
I78 Nemoci vlásečnic 389
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie 336
I781 Névus, nenádorový 365
I788 Jiné nemoci vlásečnic 431
I789 Nemoc vlásečnic, NS 364
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 453
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde 411
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde 407
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde 502
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 361