Diagnoza skupiny I70-I79
Skupiny diagnoz
Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I70 Ateroskleróza 566
I700 Ateroskleróza aorty 509
I701 Ateroskleróza ledvinné - renální - tepny 470
I702 Ateroskleróza končetinových tepen 1014
I708 Ateroskleróza jiných tepen 490
I709 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza 947
I71 Výduť aorty - aneurysma aortae - a disekce 496
I710 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část] 463
I711 Aneurysma hrudní aorty , roztržené 514
I712 Aneurysma hrudní aorty, bez zmínky o ruptuře 461
I713 Aneurysma břišní aorty, roztržené 405
I714 Aneurysma břišní aorty, bez zmínky o ruptuře 458
I715 Aneurysma thorakoabdominální aorty, roztržené 375
I716 Aneurysma thorakoabdominální aorty, bez zmínky o ruptuře 414
I718 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, roztržené 394
I719 Aneurysma aorty neurčené lokalizace, bez zmínky o ruptuře 401
I72 Jiné - výdutě - aneurysmata 362
I720 Aneurysma krční tepny (karotidy) 350
I721 Aneurysma tepny horní končetiny 371
I722 Aneurysma ledvinné - renální - tepny 391
I723 Aneurysma pánevní tepny 327
I724 Aneurysma tepny dolní končetiny 410
I728 Aneurysma jiných určených tepen 359
I729 Aneurysma neurčené lokalizace 331
I73 Jiné nemoci periferních cév 383
I730 Raynaudův syndrom 531
I731 Trombangiitis obliterans [Buergerova] 319
I738 Jiné určené nemoci periferních cév 431
I739 Nemoc periferních cév, NS 440
I74 Tepenný vmetek - arteriální embolie - a trombóza 389
I740 Embolie a trombóza břišní aorty 388
I741 Embolie a trombóza jiných a neurčených částí aorty 361
I742 Embolie a trombóza tepen horních končetin 462
I743 Embolie a trombóza tepen dolních končetin 506
I744 Embolie a trombóza tepen končetin, NS 375
I745 Embolie a trombóza pánevní tepny 405
I748 Embolie a trombóza jiných tepen 391
I749 Embolie a trombóza neurčené tepny 394
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének 365
I770 Arteriovenózní píštěl, získaná 369
I771 Zúžení - striktura - tepny 390
I772 Roztržení - ruptura - tepny 339
I773 Tepenná fibromuskulární dysplazie 339
I774 Syndrom komprese tepny břišní 381
I775 Nekróza tepny 366
I776 Arteritis, NS 369
I778 Jiná určená onemocnění tepen a tepének 409
I779 Onemocnění tepen a tepének, NS 389
I78 Nemoci vlásečnic 362
I780 Dědičná hemoragická teleangiektazie 318
I781 Névus, nenádorový 338
I788 Jiné nemoci vlásečnic 404
I789 Nemoc vlásečnic, NS 358
I79 Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 438
I790 Aneurysma aorty při nemocech zařazených jinde 394
I791 Aortitis při nemocech zařazených jinde 397
I792 Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde 486
I798 Jiná onemocnění tepen, tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde 352