Diagnoza skupiny I80-I89
Skupiny diagnoz
Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I80 Zánět žil - flebitis a tromboflebitis 409
I800 Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin 568
I801 Flebitis a tromboflebitis femorální žíly 449
I802 Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév 740
I803 Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS 757
I808 Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací 420
I809 Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace 606
I81 Trombosis venae portae - trombóza vrátnice 509
I82 Jiná žilní embolie a trombóza dolních končetin 397
I820 Buddův - Chiariho syndrom 360
I821 Thrombophlebitis migrans 384
I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae 432
I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly 473
I828 Embolie a trombóza jiných určených žil 689
I829 Embolie a trombóza neurčené žíly 508
I83 Žilní městky - varices - dolních končetin 581
I830 Žilní městky dolních končetin se vředem 728
I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem 541
I832 Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem 619
I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu 1311
I84 Hemoroidy 544
I840 Vnitřní trombotizované hemoroidy 461
I841 Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi 804
I842 Vnitřní hemoroidy bez komplikací 453
I843 Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované 564
I844 Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi 431
I845 Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací 408
I846 Reziduální hemoroidální kožní protuberance 397
I847 Neurčené trombotizované hemoroidy 387
I848 Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi 449
I849 Neurčené hemoroidy bez komplikací 591
I85 Městky jícnu - esofageální varixy 479
I850 Varixy jícnu s krvácením 368
I859 Varixy jícnu bez krvácení 399
I86 Žilní městky jiných lokalizací 374
I860 Podjazykové varixy 387
I861 Varixy šourku 675
I862 Pánevní varixy 392
I863 Varixy vulvy 395
I864 Žaludeční varixy 341
I868 Žilní městky jiných určených lokalizací 363
I87 Jiná onemocnění žil 399
I870 Postflebitický syndrom 374
I871 Komprese - stlačení - žíly 369
I872 Venózní insuficience (chronická) (periferní) 498
I878 Jiná určená onemocnění žil 391
I879 Onemocnění žíly, NS 410
I88 Nespecifická lymfadenitis 378
I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitis 499
I881 Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou 451
I888 Jiná nespecifická lymfadenitis 381
I889 Nespecifická lymfadenitis, NS 533
I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin 529
I890 Lymfedém, nezařazený jinde 616
I891 Lymfangitis - zánět mízních cév 453
I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin 425
I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS 398