Diagnoza skupiny I80-I89
Skupiny diagnoz
Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I80 Zánět žil - flebitis a tromboflebitis 416
I800 Flebitis a tromboflebitis povrchových cév dolních končetin 573
I801 Flebitis a tromboflebitis femorální žíly 458
I802 Flebitis a tromboflebitis jiných hlubokých cév 761
I803 Flebitis a tromboflebitis dolních končetin, NS 767
I808 Flebitis a tromboflebitis jiných lokalizací 423
I809 Flebitis a tromboflebitis neurčené lokalizace 613
I81 Trombosis venae portae - trombóza vrátnice 519
I82 Jiná žilní embolie a trombóza dolních končetin 408
I820 Buddův - Chiariho syndrom 364
I821 Thrombophlebitis migrans 389
I822 Embolie a trombóza duté žíly - venae cavae 437
I823 Embolie a trombóza renální - ledvinné - žíly 479
I828 Embolie a trombóza jiných určených žil 696
I829 Embolie a trombóza neurčené žíly 514
I83 Žilní městky - varices - dolních končetin 592
I830 Žilní městky dolních končetin se vředem 744
I831 Žilní městky dolních končetin se zánětem 547
I832 Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem 631
I839 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu 1334
I84 Hemoroidy 553
I840 Vnitřní trombotizované hemoroidy 483
I841 Vnitřní hemoroidy s jinými komplikacemi 822
I842 Vnitřní hemoroidy bez komplikací 463
I843 Zevní (vnější) hemoroidy trombotizované 569
I844 Zevní (vnější) hemoroidy s jinými komplikacemi 432
I845 Zevní (vnější) hemoroidy bez komplikací 413
I846 Reziduální hemoroidální kožní protuberance 401
I847 Neurčené trombotizované hemoroidy 395
I848 Neurčené hemoroidy s jinými komplikacemi 455
I849 Neurčené hemoroidy bez komplikací 600
I85 Městky jícnu - esofageální varixy 491
I850 Varixy jícnu s krvácením 377
I859 Varixy jícnu bez krvácení 401
I86 Žilní městky jiných lokalizací 374
I860 Podjazykové varixy 396
I861 Varixy šourku 683
I862 Pánevní varixy 397
I863 Varixy vulvy 401
I864 Žaludeční varixy 345
I868 Žilní městky jiných určených lokalizací 367
I87 Jiná onemocnění žil 401
I870 Postflebitický syndrom 383
I871 Komprese - stlačení - žíly 373
I872 Venózní insuficience (chronická) (periferní) 505
I878 Jiná určená onemocnění žil 394
I879 Onemocnění žíly, NS 417
I88 Nespecifická lymfadenitis 387
I880 Nespecifická mezenterická lymfadenitis 506
I881 Chronická lymfadenitis, mimo mezenterickou 455
I888 Jiná nespecifická lymfadenitis 386
I889 Nespecifická lymfadenitis, NS 542
I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin 541
I890 Lymfedém, nezařazený jinde 629
I891 Lymfangitis - zánět mízních cév 457
I898 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin 427
I899 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin, NS 404