Diagnoza skupiny I95-I99
Skupiny diagnoz
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I95 Hypotenze 401
I950 Idiopatická hypotenze 376
I951 Ortostatická hypotenze 428
I952 Hypotenze způsobená léčivy 377
I958 Jiná hypotenze 377
I959 Hypotenze, NS 423
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 392
I970 Postkardiotomický syndrom 368
I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce 367
I972 Lymfedémový syndrom po mastektomii 363
I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 371
I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS 367
I98 Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 383
I980 Kardiovaskulární syfilis 357
I981 Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 356
I982 Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde 395
I983 Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ 366
I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 389
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy 391