Diagnoza skupiny I95-I99
Skupiny diagnoz
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I95 Hypotenze 414
I950 Idiopatická hypotenze 380
I951 Ortostatická hypotenze 446
I952 Hypotenze způsobená léčivy 383
I958 Jiná hypotenze 382
I959 Hypotenze, NS 427
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 395
I970 Postkardiotomický syndrom 378
I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce 374
I972 Lymfedémový syndrom po mastektomii 371
I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 373
I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS 373
I98 Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 387
I980 Kardiovaskulární syfilis 360
I981 Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 361
I982 Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde 424
I983 Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ 371
I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 395
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy 403