Diagnoza skupiny I95-I99
Skupiny diagnoz
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I95 Hypotenze 423
I950 Idiopatická hypotenze 387
I951 Ortostatická hypotenze 460
I952 Hypotenze způsobená léčivy 386
I958 Jiná hypotenze 388
I959 Hypotenze, NS 435
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 399
I970 Postkardiotomický syndrom 380
I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce 378
I972 Lymfedémový syndrom po mastektomii 378
I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 376
I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS 375
I98 Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 390
I980 Kardiovaskulární syfilis 365
I981 Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 364
I982 Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde 439
I983 Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ 373
I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 397
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy 405