Diagnoza skupiny I95-I99
Skupiny diagnoz
Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
I95 Hypotenze 409
I950 Idiopatická hypotenze 379
I951 Ortostatická hypotenze 441
I952 Hypotenze způsobená léčivy 381
I958 Jiná hypotenze 382
I959 Hypotenze, NS 425
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 394
I970 Postkardiotomický syndrom 376
I971 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce 372
I972 Lymfedémový syndrom po mastektomii 370
I978 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde 372
I979 Poruchy oběhové soustavy po výkonech, NS 371
I98 Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 385
I980 Kardiovaskulární syfilis 358
I981 Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ 360
I982 Jícnové varixy při nemocech zařazených jinde 412
I983 Jíc.varixy s krvác.při nem.ZJ 370
I988 Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde 394
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy 394