J128

Popis: Jiná virová pneumonie
Klíčová slova: Jiná virová pneumonie, J128
Hits: 502
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J128
Popis J128 Jiná virová pneumonie
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Jiná virová pneumonie "
Google images obrázky "Jiná virová pneumonie "